1.2.2023 | Svátek má Hynek


ZDRAVOTNICTVÍ: Pacient nebo klient?

2.5.2006

Motto: Učitelé a lékaři si zaslouží velkou lásku a úctu. Neříkej, že jim nejsi dlužen nic jiného kromě platu. Především jsou věci, které mají větší hodnotu, než kolik se za ně zaplatí. Od lékaře kupuješ věc nedozírné ceny, život a zdraví, od učitele studia hodná svobodného člověka a kulturu ducha. Proto jim neplatíme za věc samu, ale jen za jejich námahu, za to, že nám slouží, že nechají stranou své záležitosti a udělají si čas pro nás. Navíc se lékař i učitel často mění v přítele a víc než znalostmi, které prodávají, si nás zaváží svou laskavou a přátelskou vůlí. Když došlo k něčemu takovému, platíme sice lékaři a učiteli za jejich práci, avšak jsme jim stále dlužni za jejich náklonnost.
Seneca Lucius Annaeus

"Slovou-li Slované od Slávy či slova?" táže se Josef Dobrovský. Těžko říci, zda tím chce ukázat význam slov nebo povahu. Kdyby patriarcha slávistiky a tvůrce české jazykovědy ještě žil, možná by tu otázku opakoval denně. Za mého života měla tato republika tolika názvů, že bych je ani nespočítal, mnohé ulice mého rodného města několikrát změnily svúj název, a nejsou tak k nalezení. Mění se názvy kdečeho, abychom byli jaksi "in", nesmí chybět něco napůl anglicky, napůl bůhvíjak. Máme managementy (proč ne manažementy, když manažery?), workshopingy, teambuildingy (BSP?), brainstormingy neboli brainwashingy. I v českém názvosloví se činíme. Máme manažery řízení jakosti, změn, lidských zdrojů a kdečeho ještě. Mění se cedulky, přibývá všelijakých titulů, kam se hrabou dávní rozhodnutím strany doktoři (RSDr).

Do medicíny a zdravotní péče dere se nový pojem - klient. Modernisté mají snad označení pacient za cosi pejorativního.Toliko rci slovem a uzdravena bude duše má, řekli si tedy, aby vysvětlili, že pacient je v podřízeném postavení vůči lékaři a když ho nazvou klientem, hned ho povýší do role toho, kdo si může vybrat a rozhodnout, protože přináší peníze. Nešťastné to pojetí. Modernisté netuší, že medicína a poskytování zdravotní péče je cosi jiného než byznys. Říci jim to, je jako zamávat červeným hadrem před samcem krávy. Hned se rozčílí a zamávají biblí Economics: An Introductory Analysis Paula A. Samuelsona, aby shodný princip výsledku hospodaření interpretovali jako shodný princip činností. Zato navzdory géniovu poznání, že outsourcing může mít na ekonomiku negativní vliv, zadávají s chutí část práce jiným firmám.

Právní normy obsahují různé pojmy pro osobu, která přichází pro zdravotní péči. V zákoně č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu je to "nemocný" a v zákoně č. 48/1997 Sb. O veřejném zdravotním pojištění "pacient", v obecných ustanoveních Úmluvy o biomedicíně pak "dotčená osoba". Klient nikde, než ve hlavách modernistů. Výkladové slovníky uvádějí pojmy zákazník, chráněnec jako synonyma pojmu klient. Na internetu se pod klientem zobrazí odkazy dávající představu o užití a smyslu toho pojmu. Řeč je k dorozumění.

Pacient hledá pomoc a lékař mu ji chce poskytnout - jako pomoc bližnímu i jako předmět své obživy a v neposlední řadě i v zájmu o medicínké poznání. Pacient je pro něj mnohem více než donor páru mincí. Projevy vztahu mohou být různé, ale charakter účastníků nezmění zrušení tradičního označení. Slovo klient zvýrazňuje obchodní vztah, výměnu zboží (služby) za peníze a vztah pacient-lékař je tak ponížen bezohledností k altruismu, kterého hodnotu nelze penězi vyjádřit.

Novátoři a manažerští teoretici i praktici říkají, že lékaři se povyšují, když mají poskytování zdravotní péče za něco víc než za obchod. Neříkáme, že je to něco více, ale že je to něco jiného. Je v zájmu samotných pacientů, aby tomu věřili. Přicházejí pro péči za různého stavu svého vědomí a vůle a mnohdy při svých potížích nemohou volit po klidné rozvaze ani způsob péče, ani poskytovatele. Preventivní péči mohou hledat a rozvažovat o ní a až na výjimky určené právními normami (např. očkování, povinná isolace, nařízené léčení), ji mohou zvolit ze své vůle. Léčebná péče je pro volbu složitější. Odstranění névu a zaníceného appendixu jsou různé věci. Pacient si ztěží může říci, že doktor se spletl a o žádný slepák nejde, za pár dnů se uvidí. Jsou nemoci ohrožující bezprostředně zdraví a život. Při nich by bylo od pacienta pošetilé počínat si jak v obchodě vybíráním z jakési pomyslné vitríny. A jsou pacienti v bezvědomí, v němž si vybírat nemohou vůbec nic.

Zvláštní, přesto velkou skupinou pacientů jsou děti, jejichž právo na rozhodování je různě přeneseno do zastoupení. Bylo by jistě směšné mluvit o kojenci jako o klientovi, že. Novátoři řeknou, že pak je klientem rodič. Kým ale je pak dítě?

Nejhrůznější pojetí klienta je pak pro oblast euthanasie. Přeješ si a platíš? Jestli ano, tak zabijeme. MUDr. Smrt. Ale to už do medicíny opravdu nepatří ani trochu.

Slovíčka klient, klientela a nedejbůh klientelismus medicíně nesluší. A pacientům nejsou patřičná - sami by se jim měli bránit. To je má rada, berte neberte. Jen abychom pak pacienty nehledali stejně marně, jako ty přejmenované ulice.

Autor je lékař