27.1.2023 | Svátek má Ingrid


ZDRAVOTNICTVÍ: Co vy na to, pane ministře?

26.6.2007

Dovídám se, že ministr ví o tom, že nemocnice poškodí desetinu pacientů - ti se prý dočkají špatného léku či operace jiného orgánu - podle amerických statistik, platnost jejichž analysy prý potvrzuje ministr Julínek i pro české zdravotnictví. Nežádoucí události vedou prý ročně ke většímu počtu úmrtí než dopravní nehody, AIDS či rakovina prsu.

Buď média nějak zkreslila vyjádření (nedávno jsem zaznamenal zkreslené precisní sdělení MUDr. Marxe, podložené mnohem seriosněji), nebo ministr šíří poplašnou zprávu, nebo zná skutečnosti, které nejsou občanům dostupné a navíc zakládají skutkovou podstatu trestného činu obecného ohrožení, a v tom případě by měl tyto skutečnosti patřičně oznámit, pokud se je dověděl hodnověrným způsobem, aby nebyl v rozporu ustanovením § 168 Trestního zákona.

Ani Novinky.cz nejsou vyňaty z této oznamovací povinnosti, pokud mají za to, že se ony ministrem zmíněné skutečnosti dověděly hodnověrným způsobem. Pokud se ministr nebo Novinky.cz toto hodnověrným způsobem nedověděli, pak tu někdo šíří poplašnou zprávu.

Od roku 1992 do roku 2006 zemřelo v důsledku dopravních nehod ročně 956 - 1473 osob, průměrně 1 294/rok. Znamená to, že dle sdělení Novinky.cz má ministr za to, že ročně zemře

v důsledku pochybení při poskytování zdravotní péče nejméně 1 295 lidí, to je každý týden dvacet pět A každé dva dny sedm.

Průměrný počet hospitalisací je něco přes dva miliony ročně. Znamená to, že dle Novinky.cz uvedeného sdělení ministra dojde ročně nejméně ke 200 000 pochybení ( týdně pak 3 850 a denně necelých 550) - chybných podání léků nebo operací jiných orgánů.

Hospitalisace dětí představují jednu šestinu ze všech, tedy cca 35 000 hospitalisací za rok.

Dětská úmrtnost se pohybuje kolem 3,5 promile, ročně zemře cca 350 dětí (při stávající natalitě cca sto tisíc/rok). Pokud naprostá většina úmrtí dětí je v nemocnici, dojde k úmrtí dítěte jednou za sto hospitalisací.

Počet dětí, zemřelých ročně v důsledku dopravních nehod, se pohybuje kolem 35.

Pokud by bylo věrohodné sdělení, že deset procent pacientů je poškozených, pak by ročně došlo ke 3 500 pochybením při poskytování zdravotní péče dětem .Ročně by v důsledku

pochybení při poskytování zdravotní péče zemřelo nejméně 35 dětí. Tento počet by ovšem musel korelovat s pitevními nálezy, když pitva zemřelých dětí je povinná ze zákona.

Není mi známo, že by za dobu existence České republiky, při povinnosti zdravotní pitvy a tedy při 100 % pitvaných, bylo u více než 525 zemřelých dětí pitvou shledáno, že příčinou smrti u tohoto počtu zemřelých dětí je pochybení při poskytování zdravotní péče.

Jestliže platí, že v důsledku dopravních nehod zahynulo za posledních 15 let více lidí než ve válkách, byla by nemocniční péče životu nebezpečnější než právě ty války?

Pane ministře, něco mi tu nehraje. Co Vy na to?