Neviditelný pes

ZDRAVÍ: Pozvánky na cenzurované filmy

2.4.2007

Píše se rok 1953 a zastupitelé sedmi největších tabákových firem, v čele s firmou Philip Morris, vydávají v reakci na vědecké prokázání kancerogenity tabákového kouře slavnostní veřejnou přísahu:

“Přísaháme, že tabák je lidskému tělu prospěšný a s jeho užíváním nejsou spojena žádná rizika!“ .

Začíná největší válečný konflikt, největší klamavá propaganda naší historie, která má v tomto století zabít miliardu obyvatel planety na více než dvě miliardy nemocných, utrápených, závislých lidí.

Stejná tabáková firma, Philip Morris, nezaváhá a konspirační prací, během desítek let, proniká a manipuluje exaktní vědecké obory a také lékařské statistiky. Vlastními náklady a zmanipulovanými lektory vzdělává nový medicínský obor “nezávislou“ epidemiologii, ta pak prosazuje klamavé názory, mimo jiné, že pasivní kouření není škodlivé.

Také o tom hovoří francouzská dokumentaristka Nadia Collot zde, když v České televizi představuje svůj nový, úspěšný Francouzsko – kanadský film „Tabac La Conspiracion“, který odhaluje skutečnou, doposud pečlivě skrývanou tvář tabákového podnikání.

Tento unikátní dokumentární film čeští diváci nemají vidět (!), protože po odvysílání ve francouzské veřejnoprávní televizi definitivně ukončil vládu tabákových koncernů ve Francii. Mimo jiné prokazuje, že největším, nejúčinnějším reklamním nosičem nemoci kouření jsou velká filmová studia.

Také mezinárodní vědecká organizace Smoke Free Movies se sídlem v USA na obsáhlém výzkumu prokázala, že až 90% hraných filmů, a to i v kategorii pro děti do 12 let, je bezchybnou reklamou tabákových výrobků, kdy filmová studia náborují tabákovým firmám nové dětské kuřáky. V USA jde o 390 000 dětí ročně, které vstoupí do nemoci kouření napodobením filmových postav, hereckých celebrit. Statistiky podle jednotlivých filmových studií naleznete zde.

Mezi tisíci zkoumaných filmů, nebyl nalezen jediný (!), který by ukázal skutečné důsledky kouření, užívání tabákových směsí, tedy desítky nemocí prakticky všech tělesných orgánů, sterilitu, úmrtí novorozenců i plodů a další hrozné výsledky nejničivější klamavé reklamy našich dějin, která si vyžádá 14 000 mrtvých denně na více než miliardu a půl nemocných kuřáků.

V kolébce tabakismu, USA, byly přitom tabákové firmy na sklonku minulého roku uznány vinnými ze zločinného spolčení. Přestože interně škodlivost tabáku uznávaly - tak veřejně klamaly, podplácely, falzifikovaly a ovlivňovaly lékařské statistiky i lékařskou vědu, pracovaly v konspiraci po celá desetiletí. Své produkty filmovou manipulací cíleně rozšiřují mezi děti, které tvoří více než 90% nových „zákazníků“ tabákového průmyslu.

Českou politiku tabákové firmy ovládají beze zbytku. Tabákový kouř už dávno není přírodním tabákem, ale je doplňován o stovky takzvaných aditiv, chemikálií, které jednak upravují kvalitu hoření, držení popela na oharku, ale hlavně násobí smrtící závislost této drogy.

Naši politici nezaváhali a jed nikotin, hlavní popsanou návykovou složku v rozporu se skutečností, odmítli zapsat na seznam návykových a psychotropních látek, který je součástí příloh k zákonu č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. V naší zemi tedy politická reprezentace udělila z hlediska trestního práva tabákovým firmám milost a neváhala při tom popřít jasné, mnohonásobné důkazy mezinárodní vědecké obce, neboť nikotin je jedna z vůbec nejsilnějších popsaných psychotropních a návykových látek na světě. To ale politikům nestačí! Z České republiky fakticky udělali dceřinou firmu tabákového průmyslu.

Vážená vědecká obec České lékařské komory nyní znovu ve svém otevřeném dopise vládu upozornila na to, že podle velmi přesné metodologie vypracované experty Evropské unie, doplácí náš státní rozpočet každoročně tabákové podnikání, jeho přímé zdravotní důsledky částkou 80 miliard korun, přičemž daňové výnosy z tabákových výrobků se pohybují kolem 40 miliard korun.

Sečteno a podtrženo státní kasa - rozpočet dotuje umírání a nemoci z tabákových výrobků 40 miliardami korun ročně! Také u nás se klame veřejnost, vždyť jen rozedmou plic, CHOPN trpí u nás kolem milionu občanů, kuřáků či pasivních kuřáků, přesto se tato nemoc v pravidelných zprávách o respiračních chorobách na území Čr neuvádí! Umírát se zkrátka má pěkně v klidu, na co nějaká panika kolem tabáku?

Přes bezpočet upozornění Ministerstvo zdravotnictví a pan hlavní hygienik tuto dominantně dětskou epidemii kouření nejen, že neřeší, ale také bagatelizuje. Přesto, že tabákové podnikání denně u nás zasáhne nejméně 100 dětí, které vstoupí do nemoci kouření, neděje se nic.

Naopak, počet dětských kuřáků se v Česku za posledních šest let zdvojnásobil, stejně jako jejich spotřeba tabákových výrobků. Přesto si cigarety děti koupí v každé prodejně potravin a tiskový mluvčí ministerstva pan Cikrt v médiích “uvažuje“, že by na nátlak veřejnosti možná zveřejnil některé ze závadných látek, které tabákové směsi obsahují, hovoří o horizontu dvou nebo tří měsíců.

Jinými slovy: Pokud veřejné mínění nedá pokoj, tak za tři měsíce zveřejníme něco z jedů, které díky silné závislosti čeští dětští, dospělí i pasivní kuřáci dýchají. Jenže za ty tři měsíce při neřešení této epidemie vznikne nejméně 9 000 nových dětských kuřáků. Polovina z nich po často velmi útrpných předchozích onemocněních, nákladných a vleklých, tabáku v budoucnu podlehne, aniž by měly možnost založit zdravou rodinu, donosit zdravé dítě!

Dostáváme se do naprosto perversní situace, kdy lékaři, laická i odborná veřejnost i samotní kuřáci prosí institut, který by je od nemoci měl chránit – Ministerstvo zdravotnictví – o zásah proti nekontrolovanému, zhoubnému tabákovému podnikání. A tento institut tvrdošíjně brání likvidaci obyvatel vlastní země a dále udržuje v systému nejhorší epidemii lidských dějin, nemoc kouření, dg F.17. To vše za prodělku státu 40 miliard korun ročně a bezpočtu zdravotních, rodinných a sociálních tragédií.

Při tom Ministerstvo zdravotnictví má právě před nemocemi, epidemiemi chránit. Že by Philip Morris, který povinně vzdělává české školáky ve spolupráci pro změnu z MŠMT, (projekt „Dokážu to?“ zde), také dobře vyškolil naši nezávislou epidemiologii?

Tak dobře, že panu hlavnímu hygienikovi nevadí dramatický nárůst dětí kuřáků, dětské epidemie kouření na kterou při tom při neřešení této nemoci má zahynout miliarda lidí v tomto století? V naší zemi pak, pokud jí dál povedou neodpovědní, necitliví lidé, zemře na přímé důsledky nemoci kouření v tomto století 3 114 00 lidí na bezpočet nemocných, geneticky poškozených!

Abychom byli nestranní, tak jeden ze zakládajících členů projektu Řetěz lásky navštívil povinné vzdělávání tabákové firmy na českých školách, které má vést k větší právní odpovědnosti a sociálnímu cítění dětí. Pan senátor Ing. Josef Novotný, místopředseda zdravotního výboru senátu České republiky vyhodnotil vzdělávací akce tabákové firmy jako jednoznačně návodné pro vstup do kuřáctví.

Podle jeho svědectví to vypadá asi takto. Tabákový firma přizve hejtmana toho, kterého kraje, na škole rozdá něco sportovních dresů a testy, kde se mimo jiné školáků ptá: Víte, že tabákové výrobky si můžete kupovat až od 18 let?

Ano, děti samozřejmě odpoví, ano, kouříit se může až od osmnácti. Pokud tedy se necítíte už dospěle a nechcete toto zakázané ovoce zkusit už dříve? (I toto je ale klam, protože náš právní systém umožňuje légální užívání tabákových drog bez jakéhokoliv věkového omezení!) A děti chtějí, protože o skutečných zdravotních a sociálních důsledcích epidemie kouření vzdělávací program tabákové firmy a Ministerstva školství taktně mlčí!

Nikdo dětem neřekne ten předlouhý seznam nemocí, neukáže trápící se lidi, kteří kašlou krev, potratí dítě, nebo nevyjdou schody. Kteří mají tělesné i duševní choroby, protože opravdu nejde najednou dýchat zdravý vzduch a bezpočet ničivých chemikálií z tabákových drog.

Přiznávám se, že doposud neumím pochopit politiky, kteří skrytě i otevřeně podporují tabákové podnikání, které jim likviduje vlastní národ a to skrze jeho nejzranitelnější část děti, navíc klamavou, protizákonnou reklamou.

Zákon o zákazu reklamy v kinech a televizi se obchází velmi jednoduše a velmi účinně, prostě filmovou produkcí. Tak je toto zboží prakticky nonstop propagované v médiích, v takové kvalitě a množství reklamy, o kterém si zdravotně nezávadný výrobek nemůže nechat ani zdát.

Ministerstvu Zdravotnictví by stačil přitom jediný posudek na úlohu tabáku ve filmech a už by mohlo konat. Neděje se nic. Naopak jsme přesvědčováni, že zdražení cigaret vše vyřeší.

To je stejná lež, jako kdyby Vám heroinový dealer řekl, že Vám zdraží dávku, abyste přestali u něj nakupovat a závislosti se zbavili. Ve světě není popsán jediný případ uzdravení ze závislosti zdražením drogy! Zdražení tabákových výrobků jen přesně kopíruje míru závislosti na tabáku, která je nezákonně, uměle posilována. V Česku to znamená překračování úrovně hladiny nikotinu i o čtyř a více násobek povolené hodnoty, o ostatních látkách zvyšujících závislost – aditivech, nemluvě.

Na závěr dovolte otázku

Jak asi může spravovat stát politická reprezentace, která tvrdí, že na prvním místě je zdravý a spokojený občan, když její orgány, které mají před nemocemi chránit, naopak drží jako klíště v systému nejhorší a nejnebezpečnější popsanou nemoc lidské historie, dětský tabakismus?

Vazby tabákového průmyslu na politiku jsou tak silné, že pokud se neozveme, budou politici dále dotovat tabákovým firmám jejich "produkci" desítkami miliard korun zdravotních nákladů ročně. Pro osobní nebo stranický profit nechají vymřít snad celý stát (?), dokud nepřijde nařízení z EU, kterému se nakonec budou muset tito drogoví dealeři podvolit.

Každý den neřešení, pokud se jim nepřipomeneme, jejich protabákovou politiku zaplatí svou smrtí a utrpením nejméně 50 dětí, byť s časovým odstupem, ale o to je situace zákeřnější a horší. Pomozte to prosím Vaším aktivním přistupem zastavit!

Politici skutečný terorismus, tedy likvidační tabákové podnikání vůči dětem neřeší. Naopak říkají, že doma je vše v pořádku, a jak nás ohrožuje terorismus vnější, mezinárodní a pod záminkou toho oklešťují zbytek našich práv a svobod, říkají si často liberálové.

Celou vlnu odporu proti terorismu ale odstartovaly tragické události ze dne 11. 9. 2001, které jsou nám podnes presentovány jako zákeřná akce „Al kajdy“.

Jenže internet, díky Bohu, vyvažuje oficiální, mediální tlak na nás všechny. A tak Vám na závěr doporučím americký dokumentární film „911 Mysteries“ (slovenské titulky) zde, který si můžete on-line pusit, nebo stáhnout do osobního počítače.

Vědci v něm velmi přesně dokladují, že šlo o řízenou demolici, nikoliv historicky první zřícení budov v důsledku roztavení železobetonových konsturkcí, které jsou železobetonové právě pro ochranu před ještě daleko silnějšími požáry, než které krátce hořely v horních patrech budov světového centra. Také to, že krátce před útokem byly budovy Světového finančního centra pojištěny proti leteckému terorismu na miliardové částky, pěkně každá zvlášť. Co letadlo, to pojistná událost.

Ty už jsou vyplaceny, ale policisté, hasiči i dobrovolní záchranáři umírají v USA dál. Umírají i další nevinní lidé, kteří byli navzdory názorů lékařů vyhnáni do práce o týdny dříve, než se smrtící mrak nad Manhattanem usadil, aby se znovu mohla rozběhnout burza!

Abychom se mohli dál hnát za virtuální realitou skutečné světové politické moci, v níž zcela klíčovou úlohu hrají tabákové firmy. Musí jí hrát až do konce, protože udržet ve společnosti ničivý jed jako chráněno potravinu znamená odvádět pozornost a vytvářet napětí, mystifikovat lidi a nenechat je prozřít, kdo opravdu vládne nejen v naší zemi.

O tom, že tabákové firmy za desetiletí skutečně konspiřační práce přivedli ovládnutí národních politických systémů k "dokonalosti" nezpochybnitelně svědčí fakt, že z českých 70 000 zákonů a právních norem, ani jediná nemyslí na ochranu dětí od tabákového podnikání.

Na ochranu před nejničivější a paradoxně nejsnáze řešitelnou nemocí lidských dějin. Zákon ošetřuje i výšku plotu před Vaším domem, chrání autorská práva výrobců filmové reklamy, ale ani jeden nechrání děti před vstupem do nemoci kouření. I samotné dětské kuřáctví je z hlediska práva legální už od kolébky.

Velmi Vás prosím, abyste pomohli těm dětem, pokud už naše politická reprezentace uznala za vhodné přiklonit se na stranu zla, zvráceného drogového podnikání klamem a censurou, politici jsou proti nám a našim dětem. V současné době tato válka přináší 50 mrtvých dětí denně. Proto jsem napsal do blogu trochu delší článek, proto je více méně smutný, ale je pravdivý. Pokud umírají děti ve válce tabákových firem a politiků proti nám, myslím si, že nejde dělat zábavu, nebo předvádět své názory, jde jenom zastat se těch dětí a přivést Ministerstvo zdravotnictví a politiky k odpovědnému činění.


zpět na článek