4.10.2022 | Svátek má František


VYTÁPĚNÍ: Fyzika kontra úředníci

7.9.2022

Úředníci přišli s nápadem, jak nás zachránit, i nařídili, Jak by to chtěli fyzikálně zařídit ovšem neuvádí. Ono to ani nejde! Jsou to naprosté nesmysly opsané ze starých komunistických příruček, dnes opisovaných „environmentalisty“, jak se má plánovat systém centrálního vytápění. Ovšem ty tabulky platí pouze pro projektanty! Když už je barák postavený, je to naprosto nerealizovatelné. Teplotu v jednotlivých místnostech můžeme sice dnes regulovat termostatickými ventily. Ale to by pro udržení předepsané teploty v bytě, nesměly být u jednotlivých místností dveře a nikdo by se nesměl po bytě pohybovat. Fyzika nás učí jak se teplý a chladný vzduch v uzavřených prostorech pohybuje, což ovšem úředníci zřejmě vůbec netuší. Navíc, i jen vyučený topenář dobře ví, že seřídit topné rozvody v celých domech či panelových blocích na takto požadované teploty je prakticky nerealizovatelné. Každý zásah do regulace vyvolá změnu podmínek. Takže se z vědeckého i praktického hlediska pohybujeme v teorii funkcí více proměnných, kdy každá akce vyvolá další reakci.

Mimochodem, nápad že se bude kontrolovat v jednotlivých bytech, jaká je kde teplota a dávat podle zjištěných „přestupků“ provozovatelům pokutu až do výše 200 000 Kč, jak vyhlásilo Ministerstvo obchodu a průmyslu vedené bankéřem Jozefem Síkelou, je věc více než pitomá. Je to neuvěřitelná sprostota a arogance. A navíc je to protizákonné. Do bytu anebo domu se prostě nemůže domáhat vstupu jen tak nějaký úředník z ministerstva. Nebo si Síkela a Fiala myslí, že mohou beztrestně porušovat zákony? Vlézt lidem do bytů a domů na základě nějaký nespecifikovaných udání? To pan bankéř a pan profesor politologie nikdy neslyšeli o právní úpravě podmínek vstupu do obydlí a jiných prostor podle Zákona o Policii České republiky č. 273/2008 Sb. „Policista je oprávněn vstoupit bez souhlasu uživatele do obydlí, jiného prostoru nebo na pozemek a provést tam potřebné úkony nebo jiná opatření jen tehdy, jestliže věc nesnese odkladu a vstup tam je nezbytný pro ochranu života nebo zdraví osob anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti.“

Pokud se pokouší nepovolaná osoba bez splnění přísných zákonných podmínek vstoupit do cizího bytu či objektu, je takové jednání trestným činem? To nemá dnešní vláda a její úředníci ani ánung o tom, že žijeme v demokratickém státě podle platných zákonů? Už za tohle by měl být Síkela okamžitě odvolán! Ministr se schovává za „stav energetické nouze“. Viz. Zákon č. 362/2021 Sb., což je zákon, který protlačili aktivisté navázaní na EU, a Pětikolka se jej ihned snaží zneužít proti občanům.

Nakonec od veřejného vyhrožování ministerstvo tiše ustoupilo. Ale platí to nařízení anebo neplatí? Může kdejaký úředník lézt na jakékoli udání o „přetápění“ někomu do bytu anebo domu?

Ono měřit teplotu v místnosti je docela složitý problém. Viz např. Vyhláška č. 383/2006 Sb. Záleží, kde se měří (výška poloha měřidla v místnosti), kdy se měří. Teplotu také ovlivňuje vnější prostředí (slunce, vítr, poloha budovy), zda je místnost otočená k severu nebo k jihu, jak kolem ní proudí vzduch, jaká je tepelná izolace zdiva a také odborný termín, které je dnes skoro zakázaný, a to totiž tepelná setrvačnost objektu. Viz ČSN EN ISO 13943 – tepelná setrvačnost. Ta většinou bývá daleko důležitější než kvalita izolace. Někdo by měl tyto základní věci bankéři Síkelovi vysvětlit, ale citlivě, aby z toho nedostal ujímání.