28.9.2023 | Den české státnosti


VÝLET: Archeoskansen

16.9.2023

Asi takto to tady mohlo vypadat jako časech Jana Žižky na přelomu 14. a 15. století. Řeč je o Archeoložčinu v Trocnově, který představuje osídlení v éře vlády Lucemburků na českém trůně. Při stavbě nebyl použitý jediný hřebík.

Archeoložka je součástí areálu rodiště slavného českého vojevůdce v jihočeském Trocnově ležícího jižně od Českých Budějovic, který je Národní kulturní památkou. Přibližuje život nižší šlechty a obyčejných lidí v době Jana Žižky. Jedná se o nový cíl pro turisty, který má za úkol přilákat do trocnovského areálu větší množství návštěvníků.

V sedmihektarovém areálu tak stojí opevněný zemanský dvorec s přilehlou osadou, v jaké dříve žili poddaní. Zde jsou k vidění domky sedláků i prostých chalupníků. Nejedná se jen o nějaké novodobé napodobeniny, ale dělníci z firmy, která areál postavila, se drželi dobových postupů a tak například v žádné stavbě nebyl použit ani jediný současný hřebík. Je také dobře, že se nejedná pouze o neživé muzeum s neživými exponáty, ale návštěvníci se budou moci seznámit i s dobovými řemesly, tkalcovstvím, košíkářstvím atd. Zajímavostí jsou i vystavené kostýmy z velkofilmu režiséra Petra Jákla Jan Žižka.

Stavba skanzenu stála 66 milionů korun, z toho 16 milionů pokryly dotace z Evropské unie. V budoucnu se počítá s další velkou investicí do zázemí. Přibudou provozní budova s prodejem vstupenek a toaletami, recepce a další výstavní prostory za zhruba 120 milionů korun. I v těchto případech se počítá s dotacemi z EU a hotovo by mělo být do dvou let. Vznikne i nové parkoviště pro 240 aut. Provozovatelem Archeoskanzenu a celého trocnovského areálu je Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.