27.11.2022 | Svátek má Xenie


VŘSR: Smutné výročí jedné z nejhorších katastrof lidstva

8.11.2022

Před 105 lety zvítězila v Rusku krvelačná spodina a lůza. Jinak bolševický puč nelze zhodnotit. Síly neskutečného temna se ujaly moci. Je třeba to říci naplno, komunisté jsou stejné zlo jako nacisté.


Winston Churchill blahé paměti to kdysi řekl jasně a srozumitelně: „Legalizovat komunismus je to stejné, jako legalizovat sodomii.“ Sodomie obecně znamená společensky nepřijatelné sexuální chování, například sex s malými dětmi. Je jasné, že něco takového nelze tolerovat. Datum 7. listopad 1917, výročí komunistické vzpoury proti lidskosti, patří k nejhorším v dějinách lidstva.
Komunismus je bití, poznamenal trefně český spisovatel Ludvík Vaculík. Měl pravdu. Především však komunistické myšlenky jsou podstavené na špatném základě, na utopii, sociálním inženýrství, které nikdy nebude a nemůže fungovat. Lidé jsou různí, jsou různě velcí, silní, různě nadaní, mají rozličné schopnosti. A z toho logicky vyplývá, že ti schopnější mají také větší majetky. To je přirozené. Avšak přirozené není, že zakážeme soukromé vlastnictví a budeme lidem násilím vnucovat rovnostářství. To nemůže skončit dobře a také to skončilo hodně špatné. Komunistická ideologie zavinila smrt minimálně sta milionů lidí. Jen v Rusku krátce po listopadovém puči zahynuly při rozsáhlém hladomoru, jaký se v carské éře nikdy nekonal, miliony lidí.


Komunistické a nacistické učení jsou srovnatelná zla. V obou případech se uměle vyrábí dokonalý člověk, v prvním případě na základě třídy, v druhém případě pak vyšlechtěním té správné rasy. Obojí je však cesta do do pekel, masovému utrpení a vraždění lidí.


Komunismus je vzpourou proti Bohu, vzpourou proti přirozenému lidskému řádu, vzpourou líných a neschopných. Soukromé vlastnictví je až na výjimky svaté a nedotknutelné. Chtít brát lidem úspěšným jejich majetky je zločinem proti slušné lidské společnosti. Komunisté postavili svoje učení na prachobyčejné lidské závisti, která na jednodušší povahy bohužel zabírá. „Podívejte, co máte vy, a co má Váš soused.“ Samozřejmě, to, že soused je pracovitý a dře od rána do večera, se zamlčí.


Nelze se tedy ani divit tomu, že mnozí vrcholoví komunisté byli velmi mírně řečeno totálně neschopní. To se týkalo i samotného Klementa Gottwalda, vyučeného truhláře, který kdysi pracoval v dřevařské továrně v Rousínově na Vyškovsku, Už dávno tomu, co jsem osobně mluvil s člověkem, který tam s ním pracoval. A jeho slova o Klémovi? Totální flákač a lempl! A podobná hodnocení jsem zaslechl i Antonínu Zápotockém.