Neviditelný pes

ÚVAHA: Pokoj lidem dobré vůle

22.12.2014

Nepodívat se na kalendář, nevěděl bych, že tu máme vánoční čas. Je mi jedno, jestli tu bude Děda Mráz, Santa Claus nebo Ježíšek a Noël, ale očekával jsem jakési sváteční rozechvění s hlasy tradičních melodií.

Nic tu není. Jen zprávy, kde koho zabili, kdo dobyl určitá území, kolik bylo popraveno vzbouřenců, kolik nevinných civilistů bylo zabito při vojenských hrátkách, v nichž se již skoro nikdo nevyzná. Lidem se dobré vůle nedostává.

Ani po třech letech od úmrtí Václava Havla si nedají jeho odpůrci klid. Oba jeho nástupci nedohoní jeho oblíbenost a jistě jim není milé, že se v den výročí jeho úmrtí na tolika místech republiky konaly vzpomínkové akce.

Shodou okolností málem zapadla zpráva o tom, že bude potřeba velvyslanectví USA poučit, jak by měly být vykládány výroky současného prezidenta. Havlovy výroky, ač byl bez vysokoškolského vzdělání, ba ani Prognostickým ústavem nebyl vzdělán, byly vždy jasné a srozumitelné, což dokázal při projevu v Kongresu USA. „Neštítil“ se dalajlámy, kterého by jistě nezapřel kvůli zalíbení se Číňanům.

Putin si možná vzpomene, že již v únoru 1990 se Havel dohodl s tehdejším sovětským vedením na normalizaci vztahů a také na odchodu okupačních vojsk z republiky. Ani červnový návrh roku 1991 na rozpuštění RVHP nebyl v Rusku vítán, takže současní rusofilové ve snaze zavděčit se Kremlu vrší na Havlovu „památku“ jednu pomluvu za druhou.

Mohu s určitostí tvrdit, že dnes by ve světě byl znám Havlův jasný postoj k ruské rozpínavosti na Krymu a Ukrajině a stejně tak k Tibetu a Tchaj-wanu. Jenže…

Dnes je všechno jinak. Hrad se hlavně americkým diplomatům chystá objasňovat Zemanovy výroky, protože prý nemají levicový pohled na politické dění u nás. Domnívá se, že američtí diplomati, politici a média nemají dostatek kontaktů s levicovými tvůrci veřejného mínění u nás, jakož i s levicovými politiky. Hrad má prý pro objasňování jen omezené kontakty s americkými diplomaty. Je to z prostého důvodu, protože mnozí prozemanovští levicoví intelektuálové a politici nemluví dobře anglicky.

Asi se mýlím, ale na utvoření si obrázku o naší politice nemusí nikdo „levicově objasňovat“, co bylo tím či oním prezidentovým výrokem myšleno.

Současné vzájemné se oceňování a věšení řádů nenahradí poctu Václavu Havlovi v katedrále St. John the Divine v únoru 1990.

Je mi líto, že nevěřím v reinkarnaci, protože by bylo zajímavé, co si ten kulisák Vašík myslí o svých následovnících. V ničem ho již nedohoní a jen se snaží být viditelní ve světě, ale v jakém?

Více na www.rottpanorama.czzpět na článek