Neviditelný pes

ÚVAHA: Nové poučení z Mnichova?

4.10.2008

Méně sentimentu a nespoléhat se na nedodržitelné úmluvy

Proběhlo další desítkové výročí. Jeho význam spočíval v tom, že možná vůbec poprvé jsme měli luxus času, neutrality a odstupu. Komunistická éra předkládala a následně vykládala událost výhradně ve svůj politický prospěch, jednak jako selhání tzv. buržoazie ve vedení státu, jednak jako zradu západních mocností. Obojí mělo svůj prvoplánový účel: odůvodnění vlády komunistické a orientaci (eufemysticky řečeno) se na Sovětský svaz. Třetím politickým důvodem, dovnitř ale již tolik nezdůrazňovaným, bývala prevence německého či sudetského revanšismu. Přes padesát let tak byla diskuze o Mnichovu de facto zamrazena.

Komunistické pojetí pochopitelně v sobě neslo kus faktičnosti a nemá smysl začít tvrdit, že vše se stalo úplně naopak. Mnichov, jako vrchol určitého vývoje, v sobě nicméně nese další fasety jevů a pohledů, které je chybou nadále opomíjet.

Pohledy z jiných východisek nebo pozorností jiným podrobnostem se lze dobrat jiných poznatků.

Významně jiné budou pochopitelně pohledy jiných účastníků, Němců a zejména sudetských Němců, ale i Francouzů nebo Angličanů.

Nicméně nemyslím, že je nutno přesouvat svou personalitu do pozic jiného národa (kterou stejně neznám tolik, abych ji vystihl). Koneckonců na Mnichovskou dohodu doplatily mnohé z nich brzy a další jen mírně později.

Za poměrně nekonstruktivní považuji emocionálně vypjaté přemítání, které se ale točí stále v kruhu, nebo se do něj ihned vrací s každým novým dílčím poznatkem.

Jeden ze svých pohledů jsem soustředil do článku Mnichov začal Maginotovou linií (na uvedené adrese je v zásadě původní, nekrácené znění), který vyšel toto ponděli v HN.

Pochopitelně vznikají historické časy, ve kterých je obtížné uzavřít naprosto realistickou dohodu. Někdy se může splnitelnost zhoršit vývojem. Přesto je vhodné být si stránky splnitelnosti smlouvy vůbec vědom, což asi bylo podceněno.

Problematika dodržitelnosti mezinárodních úmluv se přitom stává opět poměrně aktuální. Jakým způsobem bude třeba NATO schopné dodržet svou smlouvu v případě vstupu Gruzie nebo Ukrajiny?

1.10.2008zpět na článek