25.6.2021 | Svátek má Ivan


Diskuse k článku

ÚVAHA: Nejsou lidská práva jako lidská práva

Ve svém dnešním zamyšlení se zastavím u problému, který je většině lidí našeho kulturního okruhu zřejmě neznámý. Již několikrát jsem se ve svých článcích zmínil o tom, že rozdíly mezi euro-americkou civilizací a islámem jsou založeny přímo v jejich podstatě a jsou nepřekonatelné, pokud se jeden, druhý nebo oba systémy nevzdají základů, na kterých jsou vytvořeny.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. Jurax 29.3.2017 15:20

Re: Křesťanské Desatero je tady.

Jen k tomu "Naše civilizace zbytku světa dominuje s obrovským náskokem." bych dodal ZATÍM. Nikdy nic není věčné. A ta dominance není díky křesťanství, nýbrž spíš jemu navzdory - až od renesance, kdy se tvořivé síly lidstva vyvázaly z dogmat víry. Až nekonformně myslícím nehrozilo, že budou osočeni co nástroje ďábla, až se rozpadla jednota křesťanství a od katolíků bylo možno se uchýlit k taky křesťanům, ale jiným, protestantským. A obráceně. Až když bylo možno uvažovat o neexistenci bohů a pochybovat nad principy uznanými za věčné pravdy bez nebezpečí, jímž byli strážci čistoty víry. Mimochodem - dokdy křesťanská dogmata zakazovala pitvy, čímž účinně brzdila rozvoj lékařství? Ještě že byli lidé probudilí a neposlušní, zákazy nerespektující ... ale moderní anatomie se počítá až od 16. století, od Vesalia; i on se pro své názory dostal do sporu s církevní mocí, kterou byl dokonce donucen část vlastního díla zničit.

Ostatně - naše civilizace stojí na vědách přírodních a technice - a zejména vývoj techniky šel zcela mimo cirkevní, klášterní myslitele, pro něž byla něčím přízemním. Parní stroj nevzešel z klášterů; to spíš nad přírodními vědami se tam - zřídka arciť - bádalo (ano, Mendel, Bolzano etc., ale až 18. a 19. století).

A mimoto - Ježíš byl žid; křesťanství se vyvinulo z judaismu, a ten se vznikl z ještě něčeho staršího. Měl byste vlastně adorovat judaismus, ne? :-)

Nicméně diametrálně se v názorech rozcházíme. Nemohu očekávat, že Vás přesvědčím; ponechte si tedy své, po mém soudu ovšem mylné přesvědčení, a zůstávejte s pokojem. Já si arciť ponechám svoje - mne taky nepřesvědčíte ... :-)

J. Vintr 29.3.2017 1:25

Re: Křesťanské Desatero je tady.

Aby se společnost mohla vyvíjet směrem k vzdělané a "neprimitivní", musí mít lidé nějakou vyšší motivaci, než je shánění žrádla a rozmnožování.

V Evropě bylo po dlouhá staletí křesťanství JEDINÝM nositelem vzdělanosti. Křesťanství propojovalo přemýšlivé lidi v celé Evropě i jinde po světě a umožňovalo, aby mohli využívat poznatků jiných. Církev mimo jiné umožňovala vzdělání i chudým talentovaným lidem, kteří by na ně jinak neměli šanci a mnoho velikánů lidského poznání bylo přímo duchovními osobami. To, co jste se učil ve škole, že církev byla brzdou pokroku a nositelem tmářství, jsou bohapusté lži.

Tvrzení, že nepotřebujete křesťanskou morálku, ale morálku, je nesmyslné. Základem morálky naší civilizace JE KŘESŤANSTVÍ. Morálka jiných civilizací s jinými náboženstvími se od té naší v podstatných věcech zásadně liší a výsledek je jasně patrný. Naše civilizace zbytku světa dominuje s obrovským náskokem.

Pokud opravdu důsledně nevěříte v jakýkoliv vyšší smysl života (je jedno jaký) stává se sám život nesmyslným a veškeré naše konání ztratí jakékoliv měřítko. Je jedno jestli je to, v co věříme, pravda nebo ne, jestli je to, jak píšete, jen virtuální konstrukt. Podstatné je jak to ovlivňuje lidské konání a vzájemnou interakci mezi lidmi.

Tem příměr s chlebem a supermarketem jsem vymyslel já vlastní hlavou a myslím že docela přesně vystihuje hloupé tvrzení, že naše společnost nepotřebuje křesťanskou morálku. Dnes je dokonce spousta lidí až tak hloupých, že si tohle opravdu myslí i v tom nemetaforickém smyslu, což je ovšem jiný příběh ....

J. Jurax 29.3.2017 0:04

Re: Křesťanské Desatero je tady.

Ad první odstavec - kde tvrdím, že desatero je o uctívání boha? Specificky náboženské jsou první dvě přikázání, další by pasovaly libovolné společnosti - i té, co o křesťanství jaktěživ neslyšela.

Druhý odstavec - mýlíte se. Patrně jste věřící, takže jinak nemůžete. Vaše představa, že by lidstvo neexistovalo bez nějaké vyšší autority, je zcela směšná. Ono existuje. Ovšem nevzdělané a primitivní společnosti potřebovaly PŘEDSTAVU nějaké vyšší autority, jíž by se bály a skrze niž bylo možno protlačit zásady veskrze praktické a sekundárně je taky ovládat. Podpora shora se vždy hodí.

Nepotřebuji specificky křesťanskou morálku. Potřebuji morálku. Morálka hinduisty i muslima je v základních rysech stejná - body 3 až deset desatera přivlastněného křesťanstvím by vyhovovaly jim i mně a nepochybně i Vám.

Příměr o morálce, chlebu a supermarketu je - nezlobte se - zcela debilní. Odkud tohle moudro máte?

Vyšší smysl života - o tom si můžete pfilozófovat jak libo, nicméně co má společného s náboženstvím obecně a křesťanstvím specielně? Nebo s morálkou, a ještě křesťanskou? Chcete snad naznačit, že vyšším smyslem našeho života je věřit v nějaké bohy, jejichž příkazy se máme řídit? To snad ne, doufám, že Vás jen špatně chápu ... ostatně bohové jsou jen virtuální konstrukty lidských myslí ... zahynou-li všichni vyznavači nějakého boha, zmizí i ten bůh - zůstanou nanejvýš dříve svaté texty, sochy a totemy, pokud ti vyznavači uměli nějak zaznamenat myšlenky ...

J. Vintr 28.3.2017 23:43

Re: Křesťanské Desatero je tady.

Veškerá násilí, páchané takzvaně ve jménu náboženství, pochází z nepochopení, nebo záměrné dezintrpretace prvních dvou přikázání. Desatero není o uctívání Boha. Je směšná představa, že by si vševědoucí a všemohoucí stvořitel světa liboval v pochlebování lidí a vyžadoval si jejich úctu. Desatero dostali lidé jako návod, jak vzájemně slušně vycházet. Bohužel to ale lidé vesměs nedokážou.

A vaše představa, že by lidstvo mohlo existovat bez nějaké vyšší autority, je zcela směšná. To by historie lidského rodu skončila ještě na úrovni jeskynního člověka. Vy si asi myslíte, že nepotřebujete křesťanskou morálku, která stvořila naši civilizaci. Jenže tahle představa je podobně hloupá, jako tvrzení, že není zapotřebí pěstovat obilí, protože chleba se dá koupit v supermarketu. Jestliže větší část lidí přestane věřit ve vyšší smysl života, tak se společnost během dvou tří generací propadne do naprosté anarchie. Něco takového už se kole nás děje.

J. Jurax 28.3.2017 23:31

Opět je z textu článku naprosto zřejmo

že islám je s naší kulturou, potažmo civilizací zcela nekompatibilní a naší kultuře i civilizaci smrtelně nebezpečný, neboť zde nepokrytě žádá její zničení a podřízení se islámu.

A mělo by být tedy zřejmo všem, že muslim se nemůže do naší kultury ani integrovat, natož asimilovat, pokud zůstane muslimem; ovšem na odpadlictví od islámu má toto jinak jistě mírumilovné náboženství (všude to píšou) trest smrti.

A nakonec by tedy mělo být zřejmo rovněž všem a hlavně těm, co nám momentálně vládnou či v budoucnosti vládnout budou, že evropské země dosud nezamuslimené - mezi nimi i naše republika - musí za každou cenu takovými zůstat. Nemusíme opakovat každou blbost - zde přísun muslimů - po zemích západní Evropy. Nic proti imigraci slušných lidí - ale nesmí být muslimská.

J. Jurax 28.3.2017 23:20

Re: Myslím, že zákon lidského správného a slušného života

No, čertvíodkud se desatero vzalo, od Sumerů či koho nebo od kmenů už neznámých - každopádně je to souhrn praktických pravidel, jak mohou nebo by měli lidé mezi sebou ve funkční komunitě vycházet. Až na ty první dvě, to je náboženské. Zaručeně není ani od Ahura Mazdy, Baal Zevuva či nějakého již zapomenutého kmenového boha ani od Jahveho či Hospodina - je z lidských hlav moudře uvažujících. A bohům do úst bylo moudrými vloženo jen proto, aby nevzdělaný lid ctící bohy a bojící se bohů oněch pravidel dbal.

J. Jurax 28.3.2017 23:12

Re: Křesťanské Desatero je tady.

"Pokud by lidé přijali myšlenku, že je jen jeden Bůh, ať si ho nazývají jakkoli, nebyl by důvod k náboženské nesnášenlivosti" ...

I při myšlence jednoho boha - křesťanského - bylo náboženské nesnášenlivosti dostatek. Protestanti s katolíky se mydlili jedna radost a spor o to, zda při mši smí víno jenom velebníček nebo se má dát loknout i sprostnému lidu dal náboženský podšprajc husitům i křížovým výpravám proti nim. Naštěstí už je to za námi, křesťanské náboženské třeštění produkující násilí je už prakticky jen historie.

U druhého jediného boha - toho moslemínského - se sunnité a šíité radostně vyvražďují kvůli nějakým drobnůstkám ve víře či co. A dodnes - on ten islám je mladší a trošku pozadu ve vývoji, ač je samozřejmě náboženstvím míru, všude to píšou.

No a myšlenka jednoho boha - ovšem každého jiného - už od nástupu islámu až podnes je zdrojem nesnášenlivosti jako když ji vyšije. Jeden jediný pánbu a druhý jediný pánbu se snésti nemůžou.

Není lepší přijmout myšlenku, že nejsou žádní bohové? Bez bohů nemůže existovat náboženská nesnášenlivost ... :-)

J. Kanioková 28.3.2017 23:03

:))))))))))

J. Kanioková 28.3.2017 23:01

Mi už při prvním momentu poslechu či přečtení -

lidská práva - naskakuje kopřivka. „Světské náboženství nové doby"

J. Sova 28.3.2017 20:06

Re: Křesťanské Desatero je tady.

Ježíš uvádí v Lukášovi jen Patero:

Lk 18,20 Přikázání znáš: Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku.

J. Vintr 28.3.2017 20:01

Re: Křesťanské Desatero je tady.

Ta první dvě přikázání nejsou náboženská. Pokud by lidé přijali myšlenku, že je jen jeden Bůh, ať si ho nazývají jakkoli, nebyl by důvod k náboženské nesnášenlivosti. A to druhé v podstatě říká, že nikdo nemá právo se pasovat za Božího mluvčího a vyzývat "Božím jménem" jiné lidi k tomu, aby dělali zlé věci. Což se po celou historii lidstva bohužel zhusta dělo a děje.

P. Vaňura 28.3.2017 19:56

Z hlediska atheistů je Desatero lidským dílem a jako

takové se vyvíjí. A ukazuje se, že je moudré ho více méně ponechat v rozumné míře v platnosti. Tedy ne tak, jako když dal Mojžíš ukamenovat Žida, který si šel v sobotu nasbírat dříví na oheň a tudíž pracoval.

P. Vaňura 28.3.2017 19:48

Křesťanské Desatero je tady.

1. Já jsem Pán, tvůj Bůh, nebudeš mít jiné bohy mimo mne. 2.Nevezmeš jména Božího nadarmo. 3. Pomni, abys den sváteční světil. 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi.5. Nezabiješ. 6.Nesesmilníš. (dosl. Nezcizoložíš) 7. Nepokradeš. 8. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu svému. 9. Nepožádáš manželky bližního svého. 10. Nepožádáš statku bližního svého.

Takže k definování základní morálky je Desatero téměř universální. První dvě přikázání opravdu definují pouze náboženství. Třetí přikázání mělo praktický dosah, cílem bylo zajistit lidem, zejména těm v závislém postavení, minimální odpočinek. Přikázání 4, 6, 9 a 10 mají obecně morální charakter a porušení přikázání 5, 7 a 8 je trestným činem.

Existují, samozřejmě, i jiné morální soustavy, velice často zakotvovaly např. právo silnějšího. Právo silnějšího BEZEZBYTKU pořád platí v mezinárodních vztazích, i když může být ovlivněno manipulací obyvatelstva zevnitř nebo zvenku. To právo silnějšího bylo krásně popsáno v knize "Zrzavý Orm." Orm ukazuje na královské hostině řetěz, který mu dal za odměnu muslimský vládce ve Španělsku a jeden z hostů ho s naprosto absurdním zdúvodněním prohlásí za svůj. A tak se Orm musí s dotyčným utkat o ten řetěz v souboji, a tak je v úplně stejném postavení, jako kdyby sám neoprávněně požadoval cizí majetek.

Stát a národ mají svou zemi jen potud, pokud jsou ochotni za ni bojovat ve válce. Jinak o vše přijdou, i když třeba ne hned! Ať už byly válka spravedlivá nebo ne, platit bude vůle toho, kdo ji VYHRAJE!!!

J. Mach 28.3.2017 19:04

Re: Nic nového.

Pravda. Ale v Bruselu to ještě nepochopili nebo spíš pochopit nechtějí. Proč asi, že? Hlavně že Frau Merkel zase vyhrála volby a může sem nadále zvát statisíce nositelů "jediné a správné víry"!

V. Čermák 28.3.2017 18:45

Re: Myslím, že zákon lidského správného a slušného života

S podstatou vašeho názoru souhlasím, ale desatero je mnohem starší než 2000 let a pochází přímo od Hospodina a jeho naprostou děravost Ježíš svými přikázáními upřesňuje a vybízí k naplnění.

J. Sova 28.3.2017 18:39

Re: Už někdo definoval lidské povinnosti?

Desatero Bůh před 150 lety přepracoval?

V. Kotas 28.3.2017 18:30

Re: Už někdo definoval lidské povinnosti?

Psal jsem o Desateru, tak je nám překládáno a známe ho z posledních tak 150let.

J. Sova 28.3.2017 17:49

Re: Už někdo definoval lidské povinnosti?

Desatero uznávali i ateisté? Myslíte toto?:

"1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 2. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval."

Nebo myslíte Desatero vytesané do kamenných desek? To je úplně jiné. Že by ho dodržoval nějaká ateista nebo křesťan snad můžeme vyloučit.

J. Fridrich 28.3.2017 16:33

Myslím, že zákon lidského správného a slušného života

Myslím, že zákon lidského správného a slušného života se dá napsat velmi krátce, jednoduše a " hutně " - udělal to Kristus v desateru před 2 000 léty...

Kdo jeho pravidla dodržuje, není zločinec ani " potížista..."

J. Hanzlík 28.3.2017 15:45

Lidská práva v tlamě multikulturalismu

Osvícenské pojetí humanity bylo nesporně postaveno na křesťanské kulturní tradici. Od té doby postupně přestává být tento výklad závislý na (povinném) praktikování křesťanského kultu, ale bývá s výkladem práva nadále nedílnou součástí deklarací světských (státních) útvarů našeho kulturního okruhu. Vyhasínáním křesťanského kultu dochází ve společnosti k postupné erozi jeho hlásaných hodnot. Jsou sice akceptovány jako kulturní zdroje, avšak provázeny obrovskou až protismyslnou porcí svobod, ztrácí svou křesťansko-kultovní autentičnost a je lídry EU v podstatě odmítnut a překován do ochranářských forem původně cizorodých kultur. Vztažení lidských práv, vzniklých v jejím prostředí, na celé lidstvo se zdá být jejím vrcholem, ale je za těchto okolností, kdy velká část světa toto pojetí práv neuznává, nutně počátkem jejího kulturního zániku.

Ač se to nezdá, je kult obrovsky významným hráčem i dnes. Islámský kult reprezentuje expanzivní kulturu, která zkrachovala pouze na technologickém a industriálním zaostávání, ale vždy se napájela z kořisti, viz historické dobytí Byzance a křesťanských území Blízkého východu a severní Afriky. Nic na tom nezmění, že se tato území stala dočasně koloniemi západních imperií. Nevím zda si to současní unijní neomarxisté uvědomují, ale nebudou pány tohoto vývoje, už teď jsou servisem neznámých zítřků.

P. Lenc 28.3.2017 15:26

Ještě tam

chybí povinnost volat při řezání hlavy nevěřícímu Alláh akbar.Zatím to volají "mírumilovně" a bez písemného příkazu.

A. Alda 28.3.2017 14:58

Nic nového.

Inkompabilita demokratické euro-americké civilisace s islámem je známa dávno a je stále stejně zřetelná.

Prostě spolu být nemůžeme.

L. Popovský 28.3.2017 13:30

Islamizace Británie v roce 2016. http://popovsky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=593332

M. Těhanová 28.3.2017 12:50

Re: Burka a hidžáb

Řekla bych, že to souvisí velmi.

L. Popovský 28.3.2017 12:33

Re: Burka a hidžáb

Nohy na ramena a rychle pryč... :-)

V. Adrak 28.3.2017 12:20

Re: Burka a hidžáb

Počkejte na netzerovou a Rudolfa. Oni vám vysvětlí jak to je.

L. Popovský 28.3.2017 11:40

Burka a hidžáb

Souvisí to sice jen okrajově, ale dám sem citát, který mě zaujal.

Martin Henriksen z Dánské lidové strany řekl: "Burka a islámský šátek jsou výrazem ideologie, která rozděluje lidi na čisté a nečisté, což je v příkrém rozporu s našimi názory."

Zdroj: http://pravyprostor.cz/dansko-muslimske-zeny-ktere-odmitnou-praci-protoze-v-ni-nesmi-nosit-burku-nebo-nikab-ztraceji-narok-na-socialni-pomoc/

J. Karlík 28.3.2017 10:51

Re: Už někdo definoval lidské povinnosti?

To jedno slovíčko se mohlo dotknout mnoha bezesporu slušných lidí, argumentovat urážkou, má to smysl?

T. Hraj 28.3.2017 10:36

Re: Už někdo definoval lidské povinnosti?

To je docela drsný ortel za jedno sprosté slovo s hvězdičkou uprostřed.

J. Karlík 28.3.2017 10:16

Re: Už někdo definoval lidské povinnosti?

Není důležité kdy kde co platilo, ale jak se to dodržovalo. Vy nejenže nedodržujete desatero ani to, co bylo před ním, vy nedodržujete ani základní pravidla slušnosti.