28.9.2021 | Den české státnosti


ÚVAHA: „Nalejme si čistého vína"

25.10.2019

Již ve starověku bylo víno ctěno jako dílo boží. Víno bylo pro nás zářným prahem, přes který přecházíme z práce do hry, z povinností do přátelství. Víno se stalo nezbytnou součástí svátosti, která definuje křesťanské náboženství, které sám Kristus označil za správný způsob, jak ho uctít, aby bylo používáno při přijímání na památku jeho obětní smrti. Víno skrze veškeré umění zobrazuje své výrazné světlo, nabízí sdílené okamžiky radosti a dává nám odpuštění pro naše každodenní případná pochybení.

Osobně vděčím vínu za mnohé. Dlouhé hodiny před prázdnou stránkou se pokouším zachytit myšlenky, které se vznášejí někde mimo dosah. Když si večer naliji sklenici červeného Montagny Blanc, ať byl den jakýkoli, slova se poté začnou shromažďovat do vět. Život se nikdy nezdá tak růžový, jak řekl Napoleon, když se díval skrz sklenici Chambertina. Samozřejmě, že by se shromáždila ještě lépe na dno sklenice Montrachetu, ale to by bylo příliš.....

Naši novodobí vládci zacilují na věci, které se jim nelíbí - křesťanské učební osnovy, stará myšlenka tradičního manželství, zapálit si cigáro v baru a cokoli jiného, ​​co by mohlo být poskvrněno jako pozůstatek našeho zakořeněného způsobu života. A tak se jen obávám, kdy tito novodobí bijci zaměří svoji pozornost na víno. Svého syna jsem pověřil významnou rolí, jmenoval jsem ho ochutnavačem vín s prosbou, aby tuto tradici v rodině předával dále. Role se mu líbí a příslib jsem získal. Snad nám to hlupáci nepokazí. Sklenka vína pro mě vyjadřuje místo, způsob života a kulturu, která ji produkovala, je to záznam lidského ducha v jeho nejjednodušším projevu, jako forma připoutání k zemi jeho původu a půdě navzdor ostražitým populistům, kteří se nás snaží ovládat a tvrdí nám nesmysly. Je to destilace počasí, klimatu, geologie a krásy konkrétního místa bez ničeho globálního. Zachycuje slunce, když svítí na konkrétní terase, na konkrétní vinici, konkrétní tváři. Ze všech věcí, které pijeme, jen samotné víno svědčí o jeho lokalitě. Nepřichází k vám ze skla, ale zve vás do lahve a zpět do domu, kde jí dali zátku. Chutnáte, odkud to víno pochází a třeba i zapřemýšlíte o těch, kteří tam žijí.

V této době globalizovaných nesmyslů odmítá samotné víno být globálním produktem. Víno získalo historii a vlastní kulturu, ať to tak trvá věčně. V některých vážných literárních dílech si spisovatel občas vezme volno, aby zpíval chválu vínu. Vždy, když se setkám s takovým okamžikem, zažívám vřelý záblesk přátelství. V mém životě bylo víno jediným spolehlivým a mnohokrát opakovaným mírotvůrcem. Je mi zřejmé, že tomu musíme být věrní, radovat se z toho a smát se bláznům, kteří to nechápou a zřejmě nikdy nepochopí......
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.