20.6.2021 | Svátek má Květa


ÚVAHA: Jak se může čtenáři Bible něco takového stát?

20.3.2009

„Copak se v Izraeli kradou auta?“ „Je možné, že se židovské děti ve škole mlátí?“ „V Izraeli se přece neprovádí potraty?“ „Ten vrah, o kterém se píše v novinách je Žid?“, ptají se nás, věřících, žijících v Izraeli udivení návštěvníci.

Očekávání morálního chování na nejvyšší úrovni nemají křesťané jen vůči jednotlivým Židům. Jsou tací, kteří vyžadují od izraelského státu, nesoucího odpovědnost za ochranu svých občanů, aby aplikoval vůči palestinským teroristům novozákonní příkaz daný Ježíšem svým učedníkům: „Když Tě někdo uhodí do tváře, nastav mu i druhou.“

Ano, izraelské děti se ve škole perou a dokonce do sebe vzájemně kopají. V oblasti krádeží aut funguje skvěle izraelsko-palestinská spolupráce. Od založení státu Izrael se provedlo na 2 000 000 potratů. Mnohý Žid sedí ve vězení pro vraždu, v leckterém případě vlastní ženy nebo i dítěte. Mám pokračovat?

Copak se v Čechách, Německu nebo Americe nekrade, nepodvádí, neprovádějí se potraty a nedochází k znásilněním a vraždám? Na jakém základě došli někteří křesťané k názoru, že v Izraeli už propukla vláda Božího království? Proč si myslí, že Židé jsou narozdíl od Čechů a dovolím si říct i křesťanů bez hříchu? Jak se může čtenáři Bible - a teď pro změnu vycházejme z idealistického předpokladu, že je každý věřící zároveň pozorným čtenářem Bible - jak se může čtenáři Bible stát, že přehlédne tak základní věc jako to, že jsou všichni lidé hříšníci?

Apoštol Pavel vysvětluje v Listu Římanům mnohé přednosti Židů; celá Bible vychází z toho, že jsou mezi Izraelem a ostatními národy zásadní rozdíly. Ale v jedné oblasti naprosto neomylně a jistě žádný rozdíl neexistuje:…Židé i Řekové, Židé i Čechové, jsou pod mocí hříchu, jak je psáno: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden…

Ve třetí kapitole tohoto novozákonního dopisu cituje apoštol Pavel souhrnně různá místa ze starozákonních knih Žalmů, Izajáše a Přísloví. Pro případ, že by někdo z Židů došel k názoru, že jeho lid už je svatý a spravedlivý, tak i v „jeho Bibli“ stojí, že ještě ne. Co se týče rozpoznání hříchu, snad ani není nutné dívat se do Bible, postačí, jen si otevřít noviny nebo otevřít oči. Abychom ovšem mohli vyjmout třísku z oka svého bratra, budeme nejprve muset vyjmout trám z vlastního.

Uvažovala
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.