2.12.2022 | Svátek má Blanka


Diskuse k článku

ÚVAHA: Etika při výkonu státní moci

Výkonná moc (zejména úřednictvo a policie) je nejrozsáhlejší formou uplatňování státní moci, neboť zasahuje do všech sfér života občanů. Zatímco soudní pře anebo dokonce trestní řízení se týkají jen malé části obyvatelstva, rozličná správní řízení se v životě občanů nevyhnou nikomu.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
O. Buda 15.4.2022 14:36

Vážený pane Heine, děkuji za zajímavý příspěvek. Zdá se, že motivace ke vstupu do politiky obecně nepramení z nejušlechtilejších úmyslů. Některým nelze upřít ovšem snahu zařídit, aby se občanům vedlo lépe a stát prospíval. Ukáže se to spíše po jejich odchodu, u některých nejen z politiky. Reflexe konání politiků v době jejich aktivního působení je často poměřována lidmi - občany, kteří se považují za kompetentní rozpoznat, kdo je neschopný, kdo je hloupý, kdo ničemu nerozumí, kdo přišel aby (také) kradl, a dokonce si dovolí předvídat, jak budou hloupostí politiků celé generace trpět. Myslím, že takové odsudky a pomlouvačné pitomosti píší zejména lidé, kteří jsou sami hodně slabí v poznání podstaty věci a domnívají se, že vláda je tu proto, aby všichni dostali, nač se domnívají mít nárok. Levný benzín jako v Polsku. Levné potraviny jako jinde. Levné byty, hypotéky, auta, 3 neděle na dovolené u moře... Pokud TOTO vláda nezajistí, jsou to nejspíše hadrníci a tedy pryč s nimi.

Podíval jsem se do Machiavelliho a nabízím zkrácený citát:

"Je velký rozdíl mezi tím, jaký život je a jaký by měl být. Ten kdo si nevšímá reality, nedopadne dobře. A člověk, který se chce za všech okolností chovat ušlechtile, se zlou se potáže mezi tolika lidmi, kteří dobří nejsou",píše N. Machiavelli. Vzorem správného vládce byl pro něj Cesare Borgia, syn papeže Alexandra VI. Celá rodina Borgiů se důsledně řídila další poučkou: "V zájmu udržení moci je zbytečné být dobrý."

Není to nic k posměchu, ani k breku, jen je to připomínka, že se lidstvo (občané) nezmohlo na nic zásadně nového ani v etice, ani v politice. A ještě dvě věty: Cílem politiky je zajistit trvale uspořádaný stát, který není zmítán krizemi a není ohrožen vnitřním rozpadem, a nikoli zajistit dobro pro všechny členy společnosti, jak si představovali někteří starověcí myslitelé. Udržet takový stát může jen silný vůdce, zdatný vladař, nadaný patřičnou vůlí k moci.

L. Žaloudek 15.4.2022 14:49

Myslím, že dílo "Vladař" není vhodným odkazem k tématu článku. Je rozdíl mezi úspěšným držitelem "urvané" moci a zaměstnancem stavebního úřadu (aspoň doufám).

J. Ticháček 15.4.2022 18:35

Byť ten článek považuji za text hodný esoterické dívenky, myslíte se i Vy. On ten zaměstnanec stavebního úřadu je zaměstnancem právě toho, kdo tu moc urval. Takže jede v jeho stylu.

O. Hein 15.4.2022 18:48

Milý pane, nevím, jaké máte praktické zkušenosti s úřady, ale já za 50 let právní praxe vím velice dobře, že nemalá část úředníků se chová spíše podle zásady "poturčenec horší Turka". Nejenže tedy "nejedou" ve stylu vrchnosti, ale užívají si svoji moc a neuvěřitelným způsobem "rozvíjejí" právo. V dějinách to není nic nového - mnozí vládci museli své příliš aktivní úředníky tvrdě krotit. Patrně jste tuto úvahu nečetl pozorně.

P. Černý 15.4.2022 15:04

Má-li vláda v úmyslu usilovat o zajištění dlouhodobé prosperity státu, nevyhne se úkolu obhájit zájmy většiny občanů.

Můžeme se přít, kolik lidí tvoří většinu. Ale určitě to neni menšina, navíc složená převážně z těch politiků a jejich sponzorů.

J. Jurax 15.4.2022 17:54

Jojo, jenže zájmy většiny občanů začasté nejsou v souladu s požadavkem dlouhodobé prosperity státu.

P. Černý 15.4.2022 18:19

Zvlášť, pokud se jedná o většinu občanů úplně jiného státu.

Ale vážně. O tom, co je to stát a čím se měří jeho prosperita, lze jistě diskutovat. Ovšem i tom, kdo jsou občané, v čem spočívají jejich hlavní a tedy i dlouhodobé zájmy, je v celku jasné. Takže zbývá rozhodnout poslední otázku, a to, zda je tu stát pro své občany nebo zda naopak jsou tu občané pro stát.

P. Černý 15.4.2022 18:22

"i tom" je navic

J. Jurax 15.4.2022 19:18

Obé. Potřebují se, říká se tomu symbióza. Bez státu není občanů a obráceně.

:-)

P. Černý 15.4.2022 20:31

Že by? Občané jsou bytosti, zatímco stát je defakto jejich organizace. Připadá mi divné, že by občané měli žít v symbióze se svou organizací.

J. Janotová 15.4.2022 12:17

"Ale lidská přirozenost je v základě zlá!"

No, a vo tom to fšecko je. Od dob kdy se jako schopnější vyčlenil šéf tlupy...

P. Princ 15.4.2022 13:50

K Vašim větám :

1. Nemá obecnou platnost.

2. Opravdové zlo je na Zemi od chvíle, kdy onen schopnější šéf tlupy začal svou autoritu opírat o imaginární síly - bohy, které si pro tento účel stvořil, s vydatnou pomocí stěží vysvětlitelných přírodních jevů.

O. Hein 15.4.2022 13:59

Nalezněte si na internetu heslo "Kritiás" a jeho poučku o vzniku náboženství. Ještě připojuji latinskou poučku "Prius Deus in Orbe Timor est", tj. "Prvním bohem na světě je Strach".

P. Princ 15.4.2022 18:56

Ano, ale není strach jako strach.

Přirozený strach je důležitá ochranná emoce. Pak je tu strach umělý, zejména v dobách náboženského teroru vyráběný ve velkém.

O. Hein 15.4.2022 19:56

Máte samozřejmě pravdu, leč (a teď mi jistě prominete) Vaše druhá věta je jako vystřižená z "Franty Nebojsy". Pokud tu desku Jana Wericha máte, pusťte si ji a sám se nad tím zasmějete.

J. Janotová 15.4.2022 16:02

1. Nevím, zda je to obecně platné. Ale predátoři někdy (za určitých podmínek) uloví více kořisti než potřebují k nasycení. A člověk je predátor par excellence.

2. S tím souhlasím

P. Černý 15.4.2022 12:11

Nechci se amatérsky pouštět do výroby neumělých sofismat. Jen mě napadlo něco na téma moudrosti.

Je-li moudrost vždy projevem dobrých mravů, lze vládce všech nám známých a po alespoň nějakou dobu prosperujících říší považovat za moudré, když se při budování a udržování svých impérií vesměs nevyhýbali neetickým metodám a postupům? Nebo se naopak vždy jednalo o zločince a blázny?

O. Hein 15.4.2022 13:15

Nepoužívejte krajnosti. Mocní vládci si nemohli dovolit být mravní, protože jinak by se neudrželi u moci. To ovšem neznamená, že to byli vesměs zločinci nebo blázni. Prostě tehdy byla jiná měřítka úspěšnosti. Ostatně o tom připravuje další úvahu, neboť kořeny nacismu sahají až do starověku.

V. Čermák 15.4.2022 13:25

Mravnost je určena každému Jedinci. Pro Skupinu je nepoužitelná. Skupiny v podstatě Musí používat Odvetu, jinak by brzy zanikly. Jedinci v těch skupinách naopak mravní být mohou pro vlastní potřebu. Skupina, která jakousi Mravnost používá jako zbraň proti komukoli nejedná správně a tzv. Mravnost jen zneužívá. Svoji morální převahu může ovšem sdělovat dobrým Příkladem, nikoli poučováním..

P. Černý 15.4.2022 13:40

Kdybyste měl pravdu a nemravnost by se nijak netýkala činů organizovaných skupin, pak by se jen blázen dopouštěl zločinů sám na své vlastní triko.

P. Černý 15.4.2022 13:45

Bez dialektiky někdy z krajností nevyjdeme. Pokud mravnost pojmeme pragmaticky, pak vše, co přispívá k prosperitě společnosti, je mravné jednání, a to i v případě, že je to jednání samo o sobě hluboce nemravné.

P. Černý 15.4.2022 13:56

PS Dokud člověk nepochopil, že Janusovy tváře jsou si zcela rovnocenné, že každá z nich je tváří stejného boha, neví o dialektice vůbec nic.

O. Hein 15.4.2022 14:01

Omyl v definici. Co přispívá k prosperitě společnosti je pragmatické (účelné), avšak použité metody zpravidla nejsou mravné. Příkladů známe z historie bezpočet.

P. Černý 15.4.2022 14:21

Nejsem si jist, zda nejde spíše o útěk od definice. Pokud si tedy nechceme nemravně přisvojit právo určovat, která jednání ještě smíme poměřovat etickými měřítky a která už ne.

L. Žaloudek 15.4.2022 14:59

Každé jednání můžeme poměřovat etickými měřítky. A koneckonců i jakýmikoli jinými měřítky. Anebo můžeme říct, ať si každý dělá, co chce. Dokonce můžeme i vymýšlet nová měřítka, se kterými jiní nesouhlasí. Nakonec ovšem vždycky přijde nėjaký chytrák a prohlásí: "Filosofové až doteď svět jen vykládali. Nyní přišel čas ho změnit."

P. Černý 15.4.2022 15:13

Dokonce se může některý chytrák rozhodnout, že napodobí filozofa Lao-c (viz níže), a rozhodne se, že svět změní a vychová svým osobním dobrým příkladem.

L. Žaloudek 15.4.2022 17:17

Soudím, že taoismus není světonázorem (či, chcete-li, náboženstvím) chytráků.

P. Černý 15.4.2022 18:21

Nesuďte. A možná nebudete souzen.

L. Žaloudek 15.4.2022 20:27

Ve vší úctě, pane Černý, pindáte. Už se Vám do Vašich dialogů s panem Heinem nebudu plést. Jen aby si pak zase nestěžoval, že si jeho článků čtenáři neváží...

P. Černý 15.4.2022 20:43

Není žádný důvod považovat tuto rozpravu za něco víc, než nezávazné, jak píšete, pindani. To ale nemění nic na faktu, že taoismus je součástí čínských školních osnov. A že to nevypadá, že by Číňané měli být jen proto hloupější než my. Naopak.

Článků pana Heina si určitě váží každý, kdo má zájem o dějiny filozofie. Když pro nic jiného, tak pro množství faktických informací. Pokud mezi takové čtenáře nepatříte, nedává smysl, abyste posuzoval intelekt starověkých filozofů.