9.12.2021 | Svátek má Vratislav


Diskuse k článku

ÚVAHA: Dobro a zlo v nás

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
P. Adámek 25.11.2021 22:42

Nedávno jsem se dověděl, že ten Stanfordský vězeňský pokus ve skutečnosti vypadal úplně jinak a to, co o něm jeho autor napsal, je prý z podstatné části fabulace. Jak jsem slyšel, tak podávám.

I. Lyčka 25.11.2021 16:29

"Kdo chce nastolit nebe na Zemi, stvoří peklo" - to je hezké (a pravdivé), to si schovám.

M. Sedmík 25.11.2021 13:40

Dobše naspáno. Téma vystihuje také bonmot Jana Wericha:

Největším neštěstím pro chlapa je chtít spasit svět z pozice síly. :-P

M. Miky 25.11.2021 12:47

"Na Letnou si se vydal, na Letnou

a tam na tý velký pláni,

tam si řek ďáblovi ne,

to tvé ne – ach, to bylo dojemné.

Prej nesednou mu už na lep, nesednou,

ďábel je stará kur va,

on se promění a přestrojí,

zas sednou mu na lep – zas sednou."

Sváťa Karásek, 1990

V. Chrastina 25.11.2021 12:14

Bible praví, uhodíli tě kdokoli, nastav mu i druhou tvář. Člověk se táže, kdo potom potrestá toho, kdo nás bije hlava nehlava. Historie je plná těch co beztrestně bijí nevinné. Lze namítnout, že boží mlýny melou pomalu, ale jistě. Ano, ale nešlo by to rychleji?:-/

J. Vlček 25.11.2021 12:34

Líbilo by se mi více, uhodí-li tě kdokoli, vraz mu ji zpátky, podejte si ruce a odteď vše jen v dobrém. :-)

Ale tak tomu holt v Boží nauce není, bohužel. ;-(

M. Pivoda 25.11.2021 11:58

Jeden americký psycholog (tuším Cohen), asi tak před 50 lety, napsal, že "lidský mozek není nástroj myšlení (jak se mylně vyučuje ve školách), ale nástroj přežití".

H. Rybnická 25.11.2021 10:22

Pane autore Vaše články jsou vždycky zajímavé a především etické, s jednotlivými úvahami se dá nebo i nedá souhlasit, toto je demokratická zásada. Co mne nesmírně zlobí je, že někteří zde spoludiskutující prostě nejsou vstavu své argumenty přednést bez primitivní dehonestace Vás nebo i jiných spoludiskutujících. Nevím kde se to bere.:-P

J. Brei 25.11.2021 10:50

Ano, paní Rybnická, je to škoda, že někteří lidé nedovedou věcně argumentovat. Odpověď na otázku, kde se to v lidech bere (obecně, kde se v nich bere zlo) není tak snadná, protože těch příčin je mnoho. Zajímavý pohled lze nalézt např. v knihách Františka Koukolíka (třeba v jeho asi nejznámější Vzpouře deprivantů). Pokud by Vás zajímala odpověď na to, jak je možné, že se jeden celý národ dokázal dopustit jednoho z nejstrašnějších zločinů v dějinách lidstva, doporučuji knihu skvělého židovského sociologa Zikmunta Baumana Modernita a holocaust.

J. Vlček 25.11.2021 11:03

Věřím, že to by mohlo být specielně pro paní Rybnickou velmi zajímavé čtení, pane Breii. ;-)

M. Rozbořil 25.11.2021 11:21

No, a jsme u toho, o čem paní Rybnická (a autor článku) psali.

J. Vlček 25.11.2021 11:44

Ano, víme o čem paní Rybnická ráda a převážně píše, tedy o tom, že co se Čechů a Němců týče, že jsou to Češi, jež mají roli těch špatných, těch, co se provinili na těch druhých.

Proto je doporučená četba od pana Breie pro paní Rybnickou velmi vhodná a nanejvýš namístě. ;-)

H. Rybnická 25.11.2021 12:21

Nebyl to "celý národ" pane Brei. Ono by stačilo se vážně zajímat o dějiny a přečíst si sem tam jednoho z moderních světových historiků, kteří se opírají o fakta . Třeba byste se dověděl. že se podařilo tu část národa, která se k Hitlerovi stavěla kriticky , vyřadit z dění již v prvních týdnech Hitlerovy vlády. První koncentrační tábory byly zřízeny výlučně pro něercké občany, odpůrce nacizmu. Nevím jestli se o tom pan Baumann zmiňuje. spíše bych řekla že jej toto pravděpodobně nezajímá

J. Vlček 25.11.2021 13:00

Kolik takových Němců bylo, paní Rybnická, které dal Hitler zavřít do koncentráků?

Kolik bylo naopak těch, kteří mu fanaticky tleskali a v tranzu vzpínali ruce ke svému vůdci?

Nebyli to náhodou také a především Sudetští Němci, kteří ho freneticky vítali, coby svého spasitele?

Kolik bylo naopak těch, kteří německou rozpínavost zaplatili svými životy po celé Evropě, ale i na celém světě?

Čtěte knihy také jiných historiků, než jen těch německých, ať objevíte ta poměrná čísla mezi ublíženými Němci a poškozenými, či vyhlazenými z nepoměrného počtu těch ostatních. ;-)

J. Dlouhy 25.11.2021 21:18

Jen tak me napadlo, kdyz se dava kolektivni vina Nemcum za nacismus, proc se nedava Cechum etc. kolektivni vina za komunismus?

J. Brei 25.11.2021 15:15

Co kdyby jste si tu knihu nejdříve přečetla, než začnete prezentovat svá o někom, koho vůbec neznáte.

Jen pro připomenutí článek II Česko-německé deklarace z r. 1997:

Německá strana přiznává odpovědnost Německa za jeho roli v historickém vývoji, který vedl k Mnichovské dohodě z roku 1938, k útěku a vyhánění lidí z československého pohraničí, jakož i k rozbití a obsazení Československé republiky. Lituje utrpení a křivd, které Němci způsobili českému lidu nacionálněsocialistickými zločiny. Německá strana vzdává čest obětem nacionálněsocialistické vlády násilí a těm, kteří této vládě násilí kladli odpor.

Německá strana si je rovněž vědoma, že nacionálněsocialistická politika násilí vůči českému lidu přispěla k vytvoření půdy pro poválečný útěk, vyhánění a nucené vysídlení.

Jistě jste si všimla, že německá strana mluví o vině Německa a Němců (nikoli jen některých Němců)

H. Rybnická 26.11.2021 8:04

Pane Breii nemyslíte že by bylo na čase aby český národ převzal obdobným způsobem vinu za etnickou čistku roku 1945 ?

V. Kučer 25.11.2021 20:46

V tomto bych dal za pravdu paní Rybnické. Někdy před 40ti léty jsem mluvil v tehdejší NSR s jedním naším emigrantem a ten mi řekl, Němci museli za války držet hubu jinak šli do koncentráku. U nás se v padesátých letech masově podepisovali rozsudky smrti a kdo odmítnul mohl v koncentráku skončit taky.

M. Pressl 25.11.2021 16:13

Přečtěte si ten článek ještě jednou!

J. Vlček 25.11.2021 10:16

Ohledně etické vybavenosti lidí, stačí se vrátit vzpomínkami o půl století dozadu, na prožitou základní vojenskou službu, a tam panující šikanu, ne ze strany vojáků z povolání, ale vojáků záklaďáků mezi sebou, lišících se od sebe pouze rokem nástupu na vojnu.

Z těch, co nastoupili o rok dříve, se stali rázem mazáci, tedy ti, kteří nabyli možnost šikanovat a vybíjet se na nováčcích.

Pravda, nebyli takoví všichni, ale byli i takoví, kteří to přehnali až tak, že za tvrdou šikanu skončili ve vojenské base v Sabinově.

Od té doby nosím v sobě nedůvěru k pražákům, kteří se v šikaně přímo vyžívali, ačkoli v civilu neznamenali vůbec nic, a možná právě proto. Už jen to, že byli pražáci, z nich dělalo něco víc, než byli ostatní.

Pozoruji-li současné dění, nadřazenost pražáků je evidentní pořád. Stále mají potřebu určovat, co jak má být, co je správné, co naopak špatné, a kdo má jiný názor, ten je v lepším případě hloupý, v horším pak patří ke spodině národa. ;-€

Samozřejmě, že čest patří výjimkám, tedy těm, kteří jsou a zůstávají především rozumně uvažujícími lidmi. R^ :-)

R. Meišner 25.11.2021 9:33

...jen dodám, že podobných psychologických pokusů bylo už uděláno v posledních desetiletích hafo-- a vždy se stejným výsledkem: z každého z nás se může stát takový malý hitlerčík.....je vlastně s podivem, že se ještě lidstvo definitivně nepozabíjelo...zřejmě zde funguje ještě nějaký vyšší princip pudu sebezáchovy.....tož tak.

J. Jurax 25.11.2021 16:41

Jistě, z každého z nás se může stát takový malý hitlerčík.

Jen je potřeba to něčím ušlechtilým podšprajcovat. Čistotou rasy a likvidací židobolševických plutokratů co nás ožebračují, zničením vykořisťovatelských tříd a nastolením spravedlivé beztřídní společnosti či bojem proti klimatickým změnám způsobeným zločinným kysličníkem, jež vbrzku zničí planetu. A samozřejmě rájem, jenž nastane po konečném vítězství, které ospravedlní všechny oběti.

A ten podšprajc tlouct do našich hlav všemi prostředky po dobrém i po zlém. Kdo nejde s námi, jde proti nám a ztrácí proto právo na existenci! Účel ty prostředky posvětí.

J. Brei 25.11.2021 9:32

Jenže on příběh o Avrahámovi, pane Vodvářko, říká trochu něco jiného, než píšete Vy. Myšlenka vyhnat Hágár nebyla z jeho hlavy a vůbec se mu nelíbila. Byla z hlavy jeho manželky Sáry a byl to Jahve Elóhím, kdo mu přikázal jí poslechnout:

„A Sára viděla syna Micrijky Hagar, jehož porodila Avrahamovi, že se směje. Řekla Avrahamovi: „Tuhle služku a jejího syna vyžeň, syn téhle služky nebude dědit s Jicchakem, mým synem!“ Taková řeč o jeho synovi se Avrahamovi zdála špatná. Bůh však Avrahamovi řekl: „To o tvém synovi a tvé služce nepokládej za špatnost, udělej všechno, co ti Sára říká, poslechni ji, poněvadž ti sémě bude povoláno v Jicchakovi!“ (Beréšít/Genesis 21:9-12 Chamiša chumšej Tora)

Takže zrovna Abrahám úplně reprezentativním důkazem vaší teorie není.

P. Blecha 25.11.2021 9:37

No jo, když on si Vodvářka všechno překrucuje tak, aby se mu to hodilo do krámu.

H. Lukešová 25.11.2021 10:43

No a od této doby se datuje nenávist Izmaela (Izmaelitů/Arabů, Ismael je praotcem Arabů) k Izákovi (a jeho potomkům- Židům). Mnozí Arabové dodnes Židy zuřivě nenávidí. Tóra mluví o tom, že Izmaelité jsou lidé s divokou duší a srdcem, což můžeme vidět pravdivost Tóry, velká část Arabů a muslimů obecně jsou dodnes velmi divocí.

A i v Izraeli je zločinnost v arabském sektoru násobně vyšší než ve zbývají židovské části společnosti (Charedim /ultraortodoxní/, Datim Leumi /moderně ortodoxní/, Masortim /tradiční/ a Hilonim /sekulární/). Arabové nejsou agresivní nejen vůči Židům a jiným skupinám, ale i mezi sebou. Sami se vraždí vzájemně násobně více než Židé, jen tento rok bylo kolem stovek vražd v arabském sektoru, tj. Arabové usmrtili jiné Araby. Na vině jsou války klanů a vraždy ve jménu cti, tj. zabíjení dívek, které se nepodřídí tradiční kmenově uspořádané rodině.

Někteří levicoví ideologové se snaží ospravedlnit vnitro-arabský zločin existující chudobou. To však neodpovídá realitě. Charedim jsou také dost chudí, z židovské společnosti Izraele nejchudší, mají velmi početné rodiny i s deseti a více dětmi a nebezpeční nejsou, zločiny nepáchají více než zbývající vrstvy izraelské společnosti, žijí ve svých komunitách a nikoho neobtěžují.

J. Brei 25.11.2021 10:54

Ono asi bude těch příčin, paní Lukešová, celá řada. Podle mne hraje velkou roli i islám, jako totalitní, často agresivní, nábožensko-politická ideologie.

J. Lukavsky 25.11.2021 12:03

"Sami se vraždí vzájemně násobně více než Židé" Buďme rádi a děkujme Hospodinu, Alláhovi aj. na Olympu. Kdyby se ty jednotlivé odnože islámu spojily tak za Evropu a vlastně celý svět nedám zlámanou grešli. Ale zatím podstatnou část energie věnují vyvzažďování se navzájem, čili mají jí méně na vyvražďování nevěřících. Jeby nám to vydrželo! J.L. end

V. Kučer 25.11.2021 20:51

Po vojenské stránce není pro Evropu velký problém si s nimi poradit.

T. Vodvářka 25.11.2021 13:46

Děkuji za upozornění, pane Brei, máte samozřejmě pravdu. Nicméně smysl článku to doufám zásadně nemění.

J. Brei 25.11.2021 15:06

Nemění. Mně se líbí hned ten úvod o tom, koho budeme živit.