28.11.2022 | Svátek má René


Diskuse k článku

ÚVAHA: Alternativní pravdy

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
J. Vorlický 7.10.2022 10:48

Buddha, Hérakleitos a Platón jsou již dávno po smrti. Pokračujme u sebe.

Nešvary popsané v článku se u nás projevují nejvíce ve státní správě (pomíjím církve), v policii a SZ, píše autor, a jak výsledky takové činnosti jsou až tragické pro občany jimi postižené. Pak dodává, že k policii se někdy připojuje i justice. Justice, moc soudní má za úkol ochranu práv. Jak této situaci čelit?

Výrok, který autor přisuzuje Buddhovi, poopravím do jiného pořadí: poznat, správná slova, správně rozhodnout, správně konat. Autor 1) poznává. Co správná slova?

2) ve věci alternativní pravdy jsou dvě instituce, přičemž jedna má povinnost a právo rozhodovat o té druhé; nejsou si tedy rovné. Policie a SZ mají za úkol hlídat neporušování zákona (pozor, ne hlídat jeho dodržování), a podezřelého z jeho porušování vézt k zodpovědnosti a chtít trestat, a moc soudní má za úkol hlídat, že tak nečiní protiprávně. Podezřelý má stát před soudem jako policii rovnoprávný. Tak slova.

3) pro dosažení ochrany práv není podstatné jaké lži, podvody a alternativní pravdy poskytuje policie, podstatné je rozhodnutí soudu.

4) moc výkonná musí pak konat, aby rozsudku bylo učiněno zadost.

Pochopitelně, přistupuje-li soud na stejné nešvary jako policie, lze dovodit, že moc výkonná bude sama jen pokračovatelem a vykonavatelem kriminalizace občanů, alternativních pravd, křivd a bezpráví.

Řešení by bylo povinností moci zákonodárné, a je-li ona stejného ražení, náprava v mezích stávajícího státního systému není možná.

I. Simonek 6.10.2022 23:03

Pane Hein, bud neumite anglicky ci vas zdroj/slovnik/prekladatel jsou z radia Jerevan. Mluvci Trumpa nikdy nerekla -jak mylne tvrdite- "alternative truth = alternativni pravda". Dana mluvci jmenem Kelyanne Conway-ova rekla (behem interview s Ch. Toddem 22.1.20 v poradu Meet the Press) slova "alernative FACTS = alternativni FAKTA". Zmineny interview jsem sledoval v primem prenosu zatimco vy jste si jak vidno nechal neco nabulikovat. Slova alernativni fakta se bezne pouzivaji v soudnich sinich USA kdyz zalovany pouzije fakta ktera podporuji jeho verzi a zalobce uvede fakta ktera podporuji jeho verzi. Takova fakta jsou vlastne stripky z kterych se slozi konecna verze pripadu cimz vznikne pravda. Na to ze jste Judr asi moc nepremyslite, tez doporucuji zmenit zdroj informaci ci se naucit alespon trochu anglicky.

M. Pivoda 6.10.2022 20:47

Autor tvrdí: "... K nejhorším projevům matení pravdy dochází v náboženství a v politice ...".

Komentář

Politika = boj o moc. V pozemském světě je i náboženství bojem o moc.

V. Čermák 6.10.2022 22:34

Autor zase Pábí. Náboženství se zabývá dobrem a zlem, eventuelně radami člověku k výchově v moudrosti. Pravdu neřeší. Politika pak na pravdu kašle z vysoka, majíc svoji ideologii. A ten tzv. Platonův "nabubřelý " výrok o Pravdě, jako kdyby ji sám znal, považuji buď za špatně přeložený, nebo špatně pochopený, či rovnou za nesmysl. Od svého učitele Sokrata, autora geniálního výroku "Vím, že nic nevím", by Platon, považující se za majitele Pravdy asi dostal za uši...;-DRv

M. Pivoda 7.10.2022 10:08

1. Dívám se na věc z hlediska řízení lidských organizací. (Získal jsem vědeckou hodnost v oboru Teorie řízení.) Každá pozemská organizace může být eventuálně zneužita - a tedy i ta náboženská, upínající se k jiným světům. Takové případy skutečně existují, takže celý svůj život pozemský, člověk musí prožít nejistotě.

2. Co je Pravda? Citace z Bible, Jan 14:6-11 B21: „Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“ „Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“ „Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘? Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte.

P. Černý 6.10.2022 19:36

Premiér Fiala prohlásil, že česká vláda nejrychleji s nejvíc v EU pomáhá spotřebitelům překonat důsledky energetické krize vyvolané válkou na Ukrajině.

Energetický expert Štěpán mimo jiné v reakci na to tvrdí, že ceny elektřiny účtované českým odběratelům jsou podvod. Že ceny elektřiny na burzách jsou zmanipulovány a že v této situaci je závazek vlády doplatit obchodníkům s energiemi cokoli, co českým odběratelům vyuctuji nad vládou určenou částku, je čirá zhuverilost, která povede k takovému zadlužení státu, které nebude možné vyřešit jinak, než masivním zdaněním. Firem i obyvatel. A to v situaci naprosté ztráty konkurenceschopnosti tuzemských firem, ekonomického propadu a masové nezaměstnanosti.

Teď váhám, kdo tady dnes šíří alternativní pravdy nebo dokonce sprosté lži?

J. Vorlický 7.10.2022 12:48

Ano, také se domnívám, že celá věc je podvod. Ekonomicky by bylo správné žádné podpory nedávat, nikomu. Tím by se celá věc srovnala sama. Spousta lidí a firem by to ale nepřežila, myslím doslova. Ta podpora, formou peněz se jen přesouvá do kapes do těch, kterým se jaksi podařilo nás držet pod krkem. Je to geniální loupež asistovaná hlupáky.

T. Hraj 6.10.2022 17:40

Uf, tolik moudrosti takhle před víkendm!

F. Zrcek 6.10.2022 16:45

Pravda je ošidná vždycky. Celý středověk si vystačil s představou, že pravda je dvojí, ta absolutní nedosažitelná je Boží, ta neúplná, ale přístupná poznání je "lidský nálezek". Musíme se smířit s představou, že pravda může být vždy neúplná a rozporná. Platí to i v teoretické fyzice, natož v praxi. Téměř každý problém obsahuje imanentní vnitřní rozpory. Ta alternativní pravda je výklad problému takovým způsobem, aby podpořil něčí předpřipravený názor a vyvrátil názory jiné. Obsahuje proto úmyslné zkreslení informací, které jsou k dispozici.

Jde-li o soudní spor, bývá proto předkládán znalecký posudek nebo prováděn vyšetřovací pokus. Soudce je laik, který potřebuje odborníky, na které lze přenést odpovědnost. Posudek je rovněž falsifikovatelný, ale vyvrací se hůř než prostáé svědectví.

Média účelově zkreslují vcelku libovolnou skotečnost, jen aby vytvořili senzaci. Politici taktéž, aby byli vnímáni jako nejlepší a nemuseli uznat argumenty protivníka. Proto iniciují vznik ideologie jako alternativní pravdy pro své straníky.

Diktátoři falšují historii, aby ospravedlnili své výboje. Pokud vyhrají, je jejich alternativní pravda vnucována celé společnosti jako jedině správná a univerzálně platná.

A pak jsou lidé, kteří potřebují nějaký autoritativní názor, aby dokázali přežít. Pro ně je alternativní pravda stejně nezbytná jako vzduch k dýchání. Přes ni si hledají podobně smýšlející jedince. V davu pak bojují za její prosazení nebo ji aspoň používají jako záminku pro svou bytostnou nesnášenlivost. Moc jim nerozumím, ale zhruba je chápu. Akorát nevím, proč jich v poslední době tolik přibývá...

J. Vorlický 7.10.2022 12:27

Věřím, že soudce nepotřebuje znalce, aby na něj přenesl odpovědnost, ale potřebuje ho proto, aby sám mohl odpovědně rozhodnout. Soudce není úředník, byť přiznám, že většina z nich se tak asi vidí (proto potřebují znalce).

F. Zrcek 7.10.2022 14:16

Soudce bohužel je autorita, která rozhodnout musí. Když převzal kauzu, nic jiného mu nezbývá. A pak je pravidelně konfrontován se skutečností, že některé podstatné detaily prostě nesedí. Má názor, má i moc, ale pochybnosti zůstávají.

Soudce nesoudí Bayesovsky, nemůže odsoudit podezřelého z 80% na 10 let, takže potřebuje znalce. Sehnat ho dneska v Česku je docela problém. Ani kriminalistický ústav není papež a může se občas i mýlit. Ale znalce, který za současných zákonů může nezávisle posoudit fakta za státní prachy a se všemi zákonnými omezeními prostě soud nesežene.

Nakonec ho zaplatí obhajoba, které se zdají policejní závěry příliš absurdní. A nebo taky nikdo, když podezřelému dojdou prachy.

Jde o to, že někdo musí zaplatit skutečné náklady zkoumání. A to zákon v podstatě vylučuje.

A soudce musí mít něco, o co rozsudek může opřít....

J. Vorlický 7.10.2022 20:00

k F. Zrcek, 7.10.2022,14:16

Pro soudy nemůže být směrodatné, zda je znalců málo nebo hodně nebo jak kvalitní; to není jejich povinností. Jejich povinností je ochrana práv. Když se tedy nemohou o to ,něco ́ opřít, musejí zbavit obžaloby. Prosté.

Problém je i v tom, že asi většina soudců se vidí jako alibističtí úředníci a vyžadují služby znalců zbytečně. To zvyšuje náklady soudního řízení. Když SZ ,,nevyhraje" měl by platit náklady soudního řízení v plné výši. Zase prosté.

konečně v ČR se vůbec jedná o nepochopení toho, co znalec vlastně může dělat. On nemůže ,,posoudit fakta", ale pouze podat svědectví ve smyslu, jak on věc vidí. Nemůže být tedy ani nikdy svých znalostí zbaven nebo jinak trestán. Nesmí lhát. Na soudu je pak býti takovým svědectvím přesvědčen, nebo naopak, a vydat rozsudek.

P. Černý 6.10.2022 11:27

Pojetí pravdy podle starých Slovanů (nebo podle Třeštíka).

Když došlo ke křivdě, byl tím poškozen mir. A to jak ve smyslu mír, tak ve smyslu svět (viz onen román L. N. Tolstého). Křivdu bylo možno napravit vyslovením pravdy, tedy výroku o povaze křivdy, který současně naznačoval způsob její nápravy. Třeba poničením sousední vesnice. Staršovstvo se prý o pravdě usnášelo jednotně. Protože každý z jeho členů se chtěl dožít příštího rána...

P. Hatina 6.10.2022 16:43

Proč citujete z nějakých ruských bylin? Pokud se pamatuju z naší historie, tak v případě takové křivdy byl vyhlášen tzv, půhon - že tedy obviněný se měl dostavit před vyšší instanci (před soud, a nebo před panovníka), kde se konalo právní řízení v té věci, a kde se mohl i obhájit.

Pokud se nedostavil, tak svůj spor prohrál, a pak tedy i ta vyšší instance mohla rozhodnout dle návrhu žalující strany, tedy třeba i exekucí majetku pro náhradu škody. Proč ničit něco, co si lze přivlastnit...

P. Černý 6.10.2022 17:39

Obávám se, že se ta teorie vztahuje k mnohem starší době. Kdy Rusové ani Češi jako takoví možná ještě ani neexistovali, natož aby žili ve feudalismu. To, že nám z té doby zbyl jakýsi jazykový základ, který nám může někdy pomoci pochopit ruské jazykové finesy lépe než jiné národy, pokud o to tedy stojíme, to není nic proti ničemu. Aspoň mají jazykovědci o čem bádat. A na Vojnu a mír mi prosím nesahejte. To byl oblíbený román mého romantického mladí. Kromě toho [UA]je to román veskrze pacifistický.

P. Nešvara 6.10.2022 11:12

Staré Indické moudro:

4 slepci se rozhodli zjistit, co je to vlastně slon. Každý z nich si osahal jednu jeho část.

Ten co sáhl na chobot řekl, že slon je vlastně takový veliký had.

Ten, co sáhl na břicho řekl, že slon je vlastně kulatý balón.

Ten, co sáhl na ucho řekl, že slon je placatý jalo list papíru.

Ten, co sáhl na kel prohlásil, že slon je tvrdý jako kus skály.

Všichni říkali pravdu.

Přesně tak je to s našili zprávami. Česká (evropská, americká) stejně jako ruská televize říkají přísně vyselektované pravdivé údaje, ale celkový obraz je zcela falešný - samozřejmě u Ruských zpráv je falešný jinak než u Českých (západních).

Od toho by měla být pluralita přístupu k informacím, aby si člověk mohl zjistit informace ze všech stran a sám si utvořit obraz, který bude považovat za skutečnost.

A proto existuje cenzura, vypínání nevhodných webů trestání těch, co nesledují vládní linii, obviňování z ruského, washingtonského či bruselského trollingu. Aby náhodou hlavy našich či ruských občanů nemátl nějaký nevhodný informační zdroj a oni se nedostávali k faktům, o kterých jsme my rozhodli, že jsou nevýznamné, nepodstatné a vůbec nehodné aby byly všeobecně známé.

O. Hein 6.10.2022 12:37

Maličko se mýlíte. Legenda o slepcích je obsažena v Buddhově rozpravě "Podobenství o slepcích od narození." Budete-li mít zájem, sdělte mi Váš e-mail a rád Vám tuto rozpravu pošlu.

P. Nešvara 6.10.2022 19:14

S radostí. burden@post.cz

hezký den

K. Křivan 6.10.2022 13:08

Tak si to vyzkoušíme. Například Krym. Je ruský nebo ukrajinský ?

Fakta: 1) Od roku 1783 byl po odebrání tatarským otrokářům součástí Ruska.

2) V roce 1954 ho věčně ožralý Chruščov "daroval" Ukrajině. Patřil Krym Chruščovovi ? Nepatřil. Ptal se obyvatel Krymu ? Neptal.

3) V roce 2014 si Rusko vzalo zpátky co mu bylo Chruščovem ukradeno. Krym.

Tři fakta. Co z nich vyplývá ?

O. Hein 6.10.2022 13:18

Není náhodou řecký? (to je nadsázka). Kolonizován Řeky byl již ve 2.tisíciletí př.n.l., kdy se Iáson s Argonauty vypravil do Kolchidy (dnešní Gruzie) pro zlaté rouno. Když budeme zkoumat, čí byly určité lokality, tak Češi by na tom byli dobře, protože České království ve 13.století sahalo od Baltu až k Jadranu. Z hlediska legitimity současnosti tedy není podstatné, co kdy kdo vlastnil, ale jaké jsou současné mezinárodně uznávané hranice. Pokud toto začneme zpochybňovat, je to konec civilizace.

K. Křivan 6.10.2022 14:30

Samozřejmě tam ve středověku sídlili Řekové. Těm patřilo i to, co teď okupují Turci. Malá Asie se tomu myslím říká. To není tak dávno, jen asi 5 století.

P. Černý 6.10.2022 13:19

S Krymem je to možná ještě jinak. Krym byl autonomní republika. Dříve než si ho, jak píšete, vzalo Rusko, nejspíš došlo i ke splnění zákonných podmínek pro odtržení od Ukrajiny na základě práva na sebeurčení

J. Jurax 6.10.2022 15:28

Chruščov přece jen nebyl ožralý věčně ... :-)

P. Hatina 7.10.2022 4:15

Víte, abych to rozšířil, ona je rovněž zajímavá otázka, kdož jsou ti hodní Ukrajinci, které tu jako migranty vítáme, a kdož to zlí a proradní Rusové, které tu nechceme.

Když ke znovu oddělení Ukrajiny došlo v roce 1991 a kdo se tam do té doby přestěhoval nebo i opačně, v rámci SSSR, nikdo neřešil a taky nikdo dnes neeviduje a nezkoumá.

A že zrovna Krym byla historicky mondénní lokalita , kam jezdily ruské elity, když je život v Moskvě nudil, a řada z nich tam i zůstala, Čili nikoliv "komu Krym patří ale jací lidé tam žijí...

K. Křivan 6.10.2022 10:57

Pravda jsou ovéřitelná fakta. Nic jiného. Vše ostatní jsou jen teorie s určitou pravděpodobností Hypotézy. Nic víc.

D. Mašek 6.10.2022 11:57

Pravda jsou i neověřitelná fakta. Jsou totiž věci, s jejichž ověřením jsou potíže, nebo je ověřit nelze vůbec. Přesto tyto entity (pravdy) existují.

K. Křivan 6.10.2022 12:29

A tomu se říká hypotéza. Z té se ověřením stane pravda. To ověření musí být vždy opakovatené.

Věta se skládá z předpokladu, tvrzení a důkazu.

O. Hein 6.10.2022 12:38

Správně díte. Správná terminologie je předpokladem pochopení problému.

K. Křivan 6.10.2022 13:14

To mě naučili na Matfyzu. V Nejlepší fakulta na celé universitě. Ano, ten předpoklad je vlastně souhrn definic. Důležité je, že každá věta musí mít důkaz.

O. Hein 6.10.2022 13:20

Souhlas, souhlas, souhlas. Já jsem sice Matfyz nestudoval, ale studoval jsem filosofii práva a mnohokrát jsem tvrdil, že každá věta obžaloby musí být opřena o ověřitelný důkaz. Tohle už se "nenosí".