Pondělí 15. července 2024, svátek má Jindřich
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

První český ryze internetový deník. Založeno 23. dubna 1996

UDÁLOSTI: Novelu zákonů o ČT a ČRo je třeba smést se stolu

27. ledna t.r. se konal v Poslanecké sněmovně seminář na téma „Novela zákona o České televizi a Českém rozhlasu“. Organizoval jej Volební výbor Sněmovny. Organizátoři mne pozvali do prvního z dvou diskusních panelů. Svůj krátký příspěvek tu dávám k dispozici.

Dámy a pánové, děkuji organizátorům, že mi umožnili vystoupit.

Zajímá mne politický aspekt věci: politické zpravodajství a publicistika ve veřejnoprávních médiích a svobodný prostor, který je jí poskytován. Považuji to za zásadní.

Zpravodajství a publicistika jako celek nemají být politicky účelové: to jest nemají sloužit jednomu politickému uskupení v jeho zápase o politickou moc a nemají diskriminovat ostatní.

Zaměřím se na způsob jmenování mediálních rad. K druhé podstatné věci, k úloze a jmenování správní rady, jen podotýkám, že úprava je pokus o to, aby se management ČT a ČRo octl pod trvalou kuratelou: tak ovšem žádný management žádné instituce nemůže pracovat, je to pokus o jeho účelovou manipulaci.

Takže pokud jde o rady: dosavadní úprava vypadá tak, že kandidáty navrhují organizace a sdružení, představující zájmy kulturní, regionální,sociální, odborné, zaměstnavatelské, náboženské, vědecké, ekologické, národnostní. Neexistuje přitom žádný jejich předem daný soupis.

Z návrhů pak členy vybírá a volí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, a to tak, aby byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Sněmovna jako státní instituce ztělesňuje politickou pluralitu ve společnosti. Její legitimita je dána všeobecnými, přímými a tajnými volbami. Tento způsob spoluúčasti na výběru a volbě členů rad je zcela v pořádku. Vydávat sněmovnu za pouhou sešlost politických stran je projev pohrdání parlamentní demokracií.

Stávající zákonná úprava je zcela vyhovující.

Navrhovaná úprava vypadá takto: je přímo vyjmenováno 22 sdružení a organizací, které navrhují po jednom členu rady. Ty pak po kontrole náležitostí jmenuje do funkce předseda Senátu. Možnost navrhnout člena rady mají i politické strany se zastoupením ve Sněmovně.

Kritériem při výběru sdružení a institucí byla jejich úctyhodnost a důstojnost. Mají představovat elitu národa. Dovoluji si upozornit, že „elita“ je subjektivní a proměnlivý pojem a pokus o její institucionalizaci otvírá bránu manipulaci. Nedá se posvěcovat hlasováním, což by se v tomto případě stalo. Navíc by to provázel populistický nátlak na volitele s využitím kýčovitých představ o úctyhodnosti a důstojnosti. Je to pokus o nečistou politickou hru. Zároveň je třeba konstatovat, že navržené organizace představují jen malý výsek společnosti a je otázka, zda a nakolik opravdu zastupují ty, které mají reprezentovat. Politické strany, zastoupené ve Sněmovně, které prošly sítem voleb, se jim přitom staví na roveň.

Jde o pokus o nahrazení demokracie v citlivé oblasti (svoboda projevu) falešným kýčovitým elitářstvím. A zároveň jde o jeden z mnoha pokusů nahradit údajně zkostnatělou formální demokracii otevřenými, dynamickými strukturami, v nichž autorita vůdců vyrůstá z jejich osobnosti a nikoli z jejich nomenklaturního postavení, a proto by měli být vybaveni i velikou osobní důvěrou a v ní založenou velkou pravomocí. A to vše souzní v mnoha ohledech s pokusem Andreje Babiše a jeho hnutí ANO o vystřídání „Starých pořádků“ (polistopadový demokratický režim) „Novými pořádky“.

Navrhovatelé se odvolávají na německý, resp. bavorský model výběru mediálních a správních rad. Je to zase jakási forma nátlaku, která staví na „úctyhodnosti“ a „osvědčenosti“. Proto považuji za nutné říci, že tento model je jednak problematický sám o sobě a jednak se na naše poměry nehodí.

V Německu se pracuje, pokud jde o výběr členů rad, s termíny „staatsnah“, případně „staatsfern“ (počet těch, co jsou „staatsnah“, je třeba snižovat). Stát je v tomto pojetí nedůvěryhodnou silou, kterou je třeba hlídat. Je to zjevně důsledek německé zkušenosti s nacismem (přičemž tenkrát neselhal v první řadě stát, ale jeho občané). Demokratický stát není nedůvěryhodná síla, ale politické zařízení, které jsme si sami vybudovali pro naši potřebu a má v sobě zabudovánu řadu kontrol. Je to náš stát. Proto má Poslanecká sněmovna právo podílet se na výběru a volbě členů rad.

A dále: je velký rozdíl mezi německým, resp. bavorským politickým prostředím a tím naším, pokud jde o politickou kulturu. Německo má za sebou šedesát šest let kontinuálního demokratického vývoje. My jen dvacet sedm, přičemž nacismus vládl předtím v Německu dvanáct let, kdežto my jsme byli po čtyřicet let součástí ruského bolševického impéria. Tato skutečnost se promítá jak do reprezentativnosti sdružení a organizací, tak do toho, v jaké míře jsou poznamenány rezidui předchozího nedemokratického režimu. Je přitom správné, že organizace a sdružení „občanské společnosti“ se u nás i nyní podílejí na výběru členů rad: a to v míře úměrné skutečnostem, které jsem právě uvedl.

Je ještě třeba uvést politické okolnosti, za nichž má být o novele jednáno a kdy má být uvedena do života. Na podzim proběhnou volby do PS, vzápětí poté v lednu prezidentská volba. Obojí budou mít rozhodující vliv na další osud demokracie v ČR. V tomto citlivém období návrh v případě svého uskutečnění dává možnost manipulovat veřejnoprávními médii při obcházení demokratických mechanismů (úloha „elit“). A při prosazování návrhu lze využít vůči volitelům podobně populistického nátlaku, jako to učinila „Rekonstrukce státu“ při shánění podpory pro „protikorupční zákony“ před volbami 2013.

Z toho všeho jako závěr plyne:

Novela zákonů o ČT a ČRo je ve své podstatě špatná. Znamenala by zmenšení prostoru pro svobodu projevu v ČR. Je podstatně horší než platná úprava. Nevidím důvod, proč by se jí měla PS meritorně zabývat; je třeba ji smést se stolu.

Opravdu svobodná debata o změně současné úpravy je možná teprve tenkrát, až se toto stane. Zároveň upozorňuji, že vypjaté a citlivé období před volbami zvyšuje šance pro demagogy a politické vyděrače.

27. ledna 2017

Další události komentovány na www.bohumildolezal.cz
Publikováno s laskavým svolením autora.

Aston Ondřej Neff
15. 7. 2024

Událost vyvolala celosvětovou odezvu. Naši političtí předáci reagují lidsky a věcně, přinejmenším v...

Ivo Fencl
15. 7. 2024

Od té doby, co zemřel Kennedy, neustalo rojení konspiračních teorií ohledně jeho smrti.

Neviditelný pes
15. 7. 2024

Dyktando, můj velký, rezavý přítel je stájový aristokrat

Daniel Vávra
15. 7. 2024

Jednoduchý návod, jak řídit stát

Lukáš Kovanda
15. 7. 2024

Český Green Deal je tu, Fialova vláda ho chce schválit bez pozornosti médií nyní v čase dovolených....

Aston Ondřej Neff
13. 7. 2024

Ministr kultury Martin Baxa si pochvaluje, že vláda má kolo zápasu úspěšně za sebou. Další přijdou...

Aston Ondřej Neff
12. 7. 2024

ANO – kromě trvalého vzestupu – zaznamenalo dva úspěchy v poslední době. V eurovolbách zabodovalo...

Aston Ondřej Neff
15. 7. 2024

Událost vyvolala celosvětovou odezvu. Naši političtí předáci reagují lidsky a věcně, přinejmenším v...

Václav Vlk st.
12. 7. 2024

Jak by pravil nezapomenutelný major Terazky: „Herr, súdruh, tavarišč geněrál, som daký zmätený!“ Aj...

Robert Kotzian
15. 7. 2024

Šetření, které ukončila Evropská komise s provozovatelem sítě X, je především vydírání, jehož cílem...

Lidovky.cz, ČTK
15. 7. 2024

Jako kandidát na viceprezidenta Spojených států půjde po boku Donalda Trumpa do listopadových voleb...

ČTK, Lidovky.cz
15. 7. 2024

Evropská komise bude vzhledem k vývoji maďarského předsednictví bojkotovat neformální schůzky...

Radka Kvačková
15. 7. 2024

Už dlouho jsem nečetla tak dobrou knížku. Nebudete ji znát. Myslím, že by ji žádný nakladatel ani...

Marek Hudema
15. 7. 2024

Nepovedený atentát na prezidentského kandidáta Donalda Trumpa by mu mohl přinést výhodu v souboji...

Josef Kopecký
15. 7. 2024

Pětikoalice jedná o zmírnění důchodové reformy. Pomalejší růst věku odchodu do penze, než jak ho...

Vyhledávání

TIRÁŽ NEVIDITELNÉHO PSA

Toto je DENÍK. Do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy. Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston). Příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce.

ondrejneff@gmail.com

Rubriku Zvířetník vede Lika.

zviretnik.lika@gmail.com

HYENA

Tradiční verze Neviditelného psa. Sestává ze sekce Stručně a z článků Ondřeje Neffa - Politický cirkus a Jak život jde. Vychází od pondělka do pátku.

https://www.hyena.cz