7.2.2023 | Svátek má Veronika


ŠUMAVA: Mediální válka opět zahájena

11.2.2014

Padesát vědců v čele s profesorem Kindlmannem poslalo dopis ministrovi životního prostředí s tím, že nesouhlasí s Plánem péče o Národní park Šumava. Připomeňme si, že celý proces přípravy a přijímání Plánu péče je řízen Ministerstvem životního prostředí dle přijaté metodiky, která je stejná pro všechny čtyři české národní parky a legislativně je popsána v zákonu o ochraně přírody 114/92. Plán péče musí být dohodnut, resp. odsouhlasen v Radě NPŠ, kde ze zákona sedí zástupci 22 obcí, na jejichž území národní park leží. Zdůrazňuji slovo "dohodnut", nikoli pouze "projednán". Po dosažení této dohody ministerstvo Plán péče předalo třem oponentům, jejichž připomínky do Plánu péče zapracovalo. Poté jej vyvěsilo na webové stránky ministerstva k veřejnému připomínkování. Všechny tyto zákonné požadavky byly splněny.

Místo, aby vědci k Plánu péče vznášeli své návrhy a legitimně je poslali na ministerstvo, tak někteří z nich podepisují hromadný dopis, který předávají médiím. Spolu s Hnutím Duha tak opět otevírají mediální válku o budoucnost Šumavy. Opravdu je toto seriózní vědecká práce?

Výtky těchto vědců jsou v podstatě obdobné těm, které k Plánu péče v médiích vznáší Hnutí Duha. Těmto vědcům a Hnutí Duha jde o to, rozšířit bezzásahová území či území "divočiny" na padesát procent národního parku. Že by takové rozšíření vedlo k okamžitému vzniku další kůrovcové kalamity a následně k masivnímu kácení, to dopis nezmiňuje. V televizním vystoupení na ČT 24 profesor Kindlmann argumentuje proti Plánu péče tím, že "Přírodě jde o to, co v těchto oblastech provádíme". Ano, slyšíte dobře, argumentace hodná Vladimíra Iljiče, které se nedá oponovat. Pan profesor ví, co si příroda myslí a o co jí jde. Dále nás ohromuje tím, kolik desítek vědců a ředitelů národních parků podepsalo petici proti zařazení Národního parku Šumava do IV. kategorie IUCN. Nehledě na to, že mnoho z těchto vědců a ředitelů na Šumavě nikdy nebylo, tak v Evropě je celkem 126 národních parků, resp. chráněných území, která mají ve svém názvu National Park a jsou klasifikována jako IUCN IV. To zřejmě pan profesor Kindlmann opomněl dodat.

Nezávidím novému ministrovi životního prostředí jeho pozici. Aktivisté ze stran některých vědců a ekologistů jej zahltí mediální masáží, ve které by mohlo zaniknout, že dohoda na Šumavě je dosažena, Plán péče projednán, kůrovcová kalamita ukončena a v celém regionu Jihočeského a Plzeňského kraje panuje ve věci NP Šumava jednota, klid a spolupráce.

Autor je senátor jižní části Šumavy