11.12.2019 | Svátek má Dana


ŠUMAVA: Developerské projekty? Nesmysl!

17.5.2013

Vláda schválila návrh nového zákona o Národním parku Šumava. Pro Šumavu ten nejlepší dárek. A také pro mě. I z toho prostého důvodu, že vláda svůj zákon poslala do poslanecké sněmovny 24. dubna, kdy slaví svůj svátek Jiří, tedy i já. Lidová pranostika říká, že na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. Žádného jsem ještě letos neviděl, zato vylezlo několik jiných škůdců, kteří o plánované podobě zákona hlásají úplné nesmysly.

Na veřejnosti se objevují různé dezinformace o tom, jak tento návrh zákona zlikviduje vzácnou šumavskou přírodu, jak se na většině území národního parku otevřou dveře developerům k výstavbě hotelů, sjezdovek a golfových hřišť. Nic z toho ale není pravda!

Návrh zákona z dílny Ministerstva životního prostředí ČR má dvě zásadní pozitiva. Prvním je konkrétní definice turistických tras, které jsou v podobě přílohy součástí zákona. Druhým je konkrétní návrh zónace, tedy podoba zón ochrany přírody, kde je mimo jiné přesně definováno, kde se smí a nesmí kácet. Návrh zónace má především tu obrovskou výhodu, že již byl projednaný a dohodnutý se šumavskými obcemi a s Radou Národního parku Šumava, což je konzultační orgán správy parku, tak jak nám ukládá Zákon o ochraně přírody a krajiny.

Čistě hypoteticky, civilizační rozvoj je možný právě ve třetí zóně, která má podle zákona tvořit pouze 5 procent rozlohy parku a to ještě výhradně podle územních plánů šumavských obcí. Toto území tvoří pouze zlomek celé třetí zony. Jsou to desítky, maximálně sto hektarů ze 68 tisíc hektarů z území národního parku. Tak se ptám, kde je onen obrovský prostor pro developerské projekty?

Navíc jsme před půl rokem požádali zanikající pozemkový fond, o převod všech evidovaných pozemků v prvních druhých i třetích zónách z území národního parku Šumava (mimo zastavitelné území obcí) na správu parku.

Specifikem Národního parku Šumava a vlastně unikátem v celé Evropě je to, že jeho nedílnou součástí je i 22 obcí. Podle některých názorů, by se území šumavských obcí mělo z národního parku vyjmout, aby se docílilo většího procenta první zóny z rozlohy celého parku. Jiní pro vyjmutí šumavských obcí argumentují odstraněním častých názorových střetů s ochranou přírody. Ani jedna ze šumavských obcí o nic takového nestojí. Všechny obce jsou hrdé na to, že jsou součástí národního parku. Něco takového můžou prosazovat jenom lidé, kteří na Šumavě nebydlí a nemají upřímný zájem na ochraně šumavské přírody a krajiny.

Mně a vedení správy parku, které tvoří lidé, jenž se v národním parku buď narodili, nebo na Šumavě více než 20 let žijí, pracují a vychovávají své rodiny, jde o to, aby se zachoval ráz krajiny a dobrý a zdravý prostor pro život místních lidí. Jsem rád, že správa parku má možnosti, kterými může jeho rozvoj ovlivňovat. I nově předkládaný návrh zákona tyto regulační mechanismy orgánům ochrany přírody zachovává. Územní rozvoj v národním parku bude vždy limitovaný ochranou přírody a to si každý uvědomuje.

Společně se šumavskými obcemi prakticky každý den hledáme taková řešení, která vedou jak k uspokojení obyvatel, návštěvníků tak především k zachování genia loci šumavské přírody i krajiny. Neznám žádnou šumavskou obec a žádné zastupitelstvo, které by si ze svého domova dobrovolně udělalo plošně zastavěnou oblast architektonicky nevkusnými megalomanskými stavbami. Na Šumavě již dnes některé obce vyhlásily stavební uzávěry.

Také proto jsou výkřiky o prostoru pro developery na Šumavě nesmysly a mediální zviditelňování některých lidí a organizací, kteří jsou dnes bez vlivu a kompetencí, což jim nevyhovuje a snaží se to i touto cestou změnit.

Autor je ředitel Správy NP a CHKO Šumava

Převzato z Manek.blog.ihned.cz se souhlasem autoraHMO jako zázrak přírody. Proč je tak důležité pro vaše mimiko?
HMO jako zázrak přírody. Proč je tak důležité pro vaše mimiko?

Kojení je bezpochyby nejlepší způsob výživy, který můžete svému miminku poskytnout. Správná výživa vašeho děťátka hraje již od narození klíčovou roli nejen ve vývoji a zdravém růstu. Současné výzkumy prokazují, že kojení má vliv na snížení rozvoje civilizačních chorob.


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.