19.6.2021 | Svátek má Leoš


SPOLEČNOST: Změna zamítnuta

5.8.2014

Ulice v městě Odry jsou pojmenované po propagátorech genocidy Slovanů

Rada města Odry dne 17.7.2014 zamítla požadavek na přejmenování ulic Marxova a Engelsova. Pro odmítnutí požadavku byly rozhodující tyto dva důvody: administrativní zátěž pro občany, kteří zde mají trvalý pobyt, a skutečnost, že nikdo z Oder toto přejmenování nenavrhl. Přitom vůbec nebyla zpochybňována fakta, pro která bylo přejmenování navrhováno. Marx a Engels propagovali genocidu Slovanů a projevovali hluboké averse a nepřátelství vůči Čechům a Moravanům.

Jmenovaným klasikům se přičítá za zásluhu založení údajného vědeckého komunismu. Dialektika historického vývoje vede bezesporu k beztřídní komunistické společnosti. S tímto je spojena likvidace vykořisťovatelských tříd a zespolečenštění výrobních prostředků. Dosavadní teorie o komunismu byly toliko utopií. Teprve Marx a Engels předpověděli nezbytnost komunismu svými údajně exaktními a vědeckými metodami. S tímto je spojena celá řada dílčích otázek, které bývají diskutovány i dnes, a v této diskusi někteří vidí jejich nesmrtelný přínos lidstvu.

Především díky těmto údajným přínosům celému lidstvu byly pojmenovány po nich stovky ulic i celá města.

Zřejmě tyto zásluhy zůstávají oceňovány nadále také na některých místech v České republice. Jedna ulice se jmenuje po Fridrichu (Bedřichu) Engelsovi a sedm po Karlu Marxovi. Odry zůstávají posledním městem v České republice, které má Engelsovu ulici a je zde rovněž Marxova ulice. Pravdou zůstává, že před rokem 1989 bylo takových ulic daleko víc. Rovněž bez Marxe, Engelse a Lenina by bezpochyby neexistovala KSČ a její právní nástupkyně KSČM.

Přitom je opomíjeno, že oba soudruzi spojovali boj pokrokových a reakčních tříd nerozlučně s bojem reakčních národů s pokrokovými národy. Slované byli představitelé reakčních národů, proto je čekal „zasloužený“ osud z rukou revolučních Maďarů a Němců. Toto se u nás zamlčovalo. Ovšem posluchači „podvratné“ stanice Svobodná Evropa se již s touto problematikou dávno seznámili například v reportážích Slávy Volného.

Dovoluji si uvést výňatky z některých článků, které Fridrich Engels se schválením a souhlasem šéfredaktora Karla Marxe publikoval v Neue Rheinische Zeitung v roce 1849:

„Ale při prvním vítězném povstání francouzského proletariátu budou osvobozeni rakouští Němci a Maďaři a na slovanských barbarech vykonají krvavou pomstu. Všeobecná válka, která pak vypukne, rozmetá tento slovanský spolek a tyto malé mizerné národy zničí včetně jejich jména.
Příští světová válka nezničí jen reakční třídy a dynastie, ale také odstraní reakční národy z povrchu země. A to je také pokrok.“
(Der magyarische Kampf, 13.1.1849.)

Jinde se Engels zamýšlí nad dějinami Čechů. Podle jeho názoru Češi žádné dějiny nemají. Tento komunista píše:

“Češi, ke kterým počítáme Moravany a Slováky, ačkoliv se liší řečí a osudem, neměli nikdy dějiny. Od časů Karla Velikého jsou Čechy připoutány k Německu. Na okamžik se český národ emancipoval a vytvořil Velkomoravskou říši, aby ihned opět byl podmaněn a dalších pět set let bylo s ním házeno jako s míčem mezi Německem, Maďarskem a Polskem. Potom byly Čechy a Morava definitivně připojeny k Německu a slovenské okolí zůstalo v Maďarsku. A tento v dějinách vůbec neexistující národ si dělá nárok na nezávislost?“
(Der demokratische Panslawismus, 15.2.1849.)

„Pak boj, nemilosrdný boj na život a smrt se Slovanstvem, které zradilo revoluci, zničující boj a bezohledný terorismus – nejenom v zájmu Německa, ale také v zájmu revoluce!“
(Der demokratische Panslawismus, 15.2.1849.)

Podobných pozoruhodných poznámek obou klasiků je daleko více. Tyto poznámky jsou z doby, kdy byli oba již přesvědčenými a uvědomělými komunisty. Například Komunistický manifest byl Marxem a Engelsem společně sepsán a zveřejněn již dne 21. února 1848 na sjezdu Svazu komunistů v Londýně.

Proto si dovoluji opakovaně a zdvořile přednést názor, že údajné zásluhy Marxe a Engelse nemohou v žádném případě převážit propagaci genocidy a projevy hluboké nenávisti vůči Čechům a Moravanům. Všechny ulice pojmenované po těchto klasicích by měly být přejmenovány. Většina měst a obcí již ulice Marxova a Engelsova přejmenovala. Zbývající mohou s nimi konzultovat překonání dočasných potíží, které jsou s tím spojeny. Občanům je třeba záležitost vysvětlit. Pochybuji, zda by se našel někdo, kdo by se podepsal pod prohlášení, že mu nevadí skutečnost, že ulice se jmenuje po někom, kdo propagoval genocidu Slovanů. Snad není třeba nikomu připomínat, že čeština je slovanský jazyk.Postarejte se o svou fyzičku i během léta. Soutěžte s pečivem Fit den o hodinky GARMIN
Postarejte se o svou fyzičku i během léta. Soutěžte s pečivem Fit den o hodinky GARMIN

Načerpejte energii díky chlebům Penam Fit den, které jsou určené pro každého, kdo chce být fit. Díky vysokému obsahu vlákniny vás zasytí na delší...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.