20.1.2021 | Svátek má Ilona


SPOLEČNOST: Zlatý lobbing

2.3.2007

Velké pozdvižení vyvolalo prohlášení bývalého náčelníka generálního štábu, že zaznamenal v souvislosti s nákupem stíhaček Gripen lobbistiký tlak. Je tedy lobbování vůbec žádoucí? Opět to bude záležet na úhlu pohledu a především na které straně barikády stojíme.

Některé prameny datují vznik lobbingu na rok 1837. Proč přesně tento rok, to jsem se nedočetl, ale původní výraz (lobby) pochází z angličtiny a znamená „předsálí“. Terminologie je z USA a odvodila se od skupinek postávajících v předsálí kongresových budov se snahami ovlivnit hlasování zástupců lidu. Zřejmě skupinek bylo v roce 1837 už tolik, že se o tom muselo začít psát – nebo snad první maléry. Koncem 19. stol. byl lobbing ztotožňován s whiskou, lehkými ženami, financemi, nemovitostmi atd.

Příklad uvedený generálem Šedivým je k zamyšlení z několika důvodů. Jednou lobbista Dalík dělá poradce premiérovi a nikomu to nepřijde zvláštní, jinde se může působení lobbistů zdát minimálně podezřelé. Kde je hranice legality lobbistického jednání? Whisky a lehkou ženu by naše společnost snad uznala, ale peníze?

Stát se vyznačuje navenek povahou státní moci, která, abychom mohli hovořit o státě, musí být nezávislá, výlučná a neomezená. Pokud zhodnotíme tyto znaky, pak výsledkem nám bude množství suverenity, kterou se daný stát projevuje. Suverenitu stát projevuje takzvaně „vně“ - lépe řečeno – vůči ostatním státům světa, ale také „dovnitř“ – vůči svým občanům, osobám na svém území, apatridům, různým skupinám atd. Pokud je stát nezávislý na vnějších i vnitřních tlacích a jeho moc je tímto neomezená, pak lze hovořit o suverénním, resp. svrchovaném státě.

Lobbingu můžeme nalézt mnoho druhů, zamyslíme-li se nad tím, pak lobbing vždy vede k získání nějakého prospěchu, většinou finančního. Nemůžeme však říci, že je vždy také nežádoucí, protože často pomáhá v prosazení zájmu menšin (viz. Zákon o registrovaném partnerství, snahy o pozitivní diskriminaci žen v politice atd.). Ten negativní však nenazývejme lobbingem, pravým jménem - úplatkářstvím, kupčením se státními prostředky apod.

Jak se ho zbavit? My se ale nechceme zbavit všech forem lobbingu. Ty jeho nežádoucí formy nelze dokonale ani zakázat, ani se s nimi smířit. Zaslechl jsem názor, že je to vinou nízkých platů politiků. Politici ale nikdy nebudou tak bohatí, aby nemohli být víc.

My vybíráme, kdo za nás rozhoduje, proto bychom se měli více snažit poznat morální kredit naší politické reprezentace. Není to jediná cesta jak se snažit zbavit úplatkářství, ale je to cesta nejsnazší a nejefektivnější. Právo zmůže mnohé, morální hodnoty však nahradit nemůže.
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.