6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


SPOLEČNOST: Židobolševici? Klérofašisté?

30.10.2010

Jednou z mnoha cen, jež musí zaplatit člověk za ten nemalý požitek zabývat se politikou a politickým myšlením, je ta smutná skutečnost, že velice brzy narazí na nejrůznější exoty, pošuky a maniaky všeho druhu. Vskutku, neexistuje sebe-bizarnější politický názor či konspirační teorie, kterou by někdo někde zcela vážně nezastával; a nejspíš ten člověk na nějaké univerzitě i učí.

Kdo se v této politické ZOO pohybuje a zkoumá její chovance, dříve či později zjistí, že někteří křesťané mají za to, že komunismus byl židovský fenomén, že za komunismus mohou židé, že židé by se vlastně měli za komunismus „omluvit“. Tito lidé na důkaz svého přesvědčení uvádějí disproporcionálně vysoký počet Židů mezi bolševiky, komunisty a komisaři.

Politický „zoolog“ ale rovněž časem zjistí, že někteří Židé se domnívají, že holocaust byl produktem křesťanství, že za holocaust může křesťanství, že křesťané by se vlastně měli za holocaust „omluvit“. Tito lidé na důkaz svého přesvědčení uvádějí historii křesťanského anti-judaismu, pogromy křesťanů vůči židům a antisemitismus křesťanské lůzy v dějinách.

Oba názory jsou však fatálně mylné - i když (či právě proto, že) jsou falešným, pokřiveným obrazem reality. Nacismus totiž nebyl fenomén křesťanský, nýbrž ex-křesťanský, stejně jako komunismus nebyl fenomén židovský, nýbrž ex-židovský (a taky ex - křesťanský).

Co tím míním?

Jen dvě náboženství znají koncept Mesiáše – judaismus a křesťanství. Tato monoteistická náboženství říkají, že Bůh–Hospodin stvořil svět i člověka a zjevil mu Zákon, podle kterého má člověk žít. Člověk je povinen poslušností vůči Bohu, ale jde tady i o něco víc: nejen o poslušnost člověka vůči Bohu, ale i o přátelství Boha vůči člověku a člověka vůči Bohu. Bůh ve svém přátelství vůči člověku mu přislíbil i zvláštní pomoc, Mesiáše, který zásadním způsobem člověku pomůže.

Žádné jiné náboženství koncept Mesiáše nezná. Např. islám, který je mechanicky a často přidáván k judaismu a křesťanství jako třetí monoteistické náboženství, žádného Mesiáše nezná a proto ani nezvěstuje. Hlásá jen slepou poslušnost člověka vůči Bohu, nikoli přátelství mezi člověkem a Bohem; toto přátelství je pro islám nepředstavitelné (co se má co člověk přátelit s Bohem, má ho přece poslouchat!).

Samozřejmě, mezi judaismem a křesťanstvím je rozdíl v identifikaci Mesiáše. Podle ortodoxního křesťanství Mesiáš již přišel, byl to Ježíš Nazaretský, a přijde i podruhé, na konci věků. Podle ortodoxního judaismu pravý Mesiáš ještě nepřišel, stále jsme jen ve fázi čekání, ale nakonec přijde. (Hypoteticky židovské a křesťanské očekávání Mesiáše může být slučitelné: ortodoxní židé čekají na příchod Mesiáše, ortodoxní křesťané čekají na druhý příchod Krista; pokud přijde Mesiáš, jak čekají židé, a bude to Kristus, jak čekají křesťané, obě očekávání nebudou marná a budou naplněna; jen s tím, že křesťané po celou tu dobu měli pravdu.)

Tolik ortodoxie. Malér nastává, když žid nebo křesťan odpadne od víry. Ztratí svou ortodoxní víru, ale zachová si – či podrží – koncept Mesiáše. Začne si myslet, že Mesiášem je – ať již individuálně či kolektivně – on. Zbožští sám sebe a své snažení, to sekularizuje a zpolitizuje, a propadne domněnce, že oním Mesiášem je on sám a stát, kterému on vládne a který bude jednat jako Bůh, totálně překope nedokonalé lidi a nedokonalou společnost ke své vlastní vizi dokonalosti, kterou všem lidem vnutí politicky, totalitní mocí. Stane se utopistou a totalitářem. Nacistou nebo komunistou.

Lidé, kteří neznají koncept Mesiáše, tj. nežidé a nekřesťané, když ztratí svou náboženskou víru, nejsou tak nebezpeční, jako židé a křesťané, když tito ztratí svou náboženskou víru. Ti první neznají koncept Mesiáše, tudíž nejsou v pokušení si na něj hrát. Ti druzí jej znají, tudíž když ztratí svou ortodoxní víru, mohou být v pokušení si na něj zahrát. To byla podstata nacismu a komunismu. Právě proto se tyto totalitní ideologie objevily u ex-židů a ex-křesťanů, tj. u lidí, kteří odpadli od ortodoxní židovské či křesťanské víry.

Proto taky bylo u komunistů tak mnoho Židů (a Rusů a Ukrajinců a Lotyšů a Čechů a Němců, atd.), ale ani jediný žid (či křesťan). Proto bylo u nacistů tak mnoho Němců a Rakušanů atd., ale ani jeden žid či křesťan. Tj. ortodoxní žid či křesťan.

Žid (jako příslušník etnika, stejně jako Rus, či Němec, či Čech) může být komunistou, ale ortodoxní žid (vyznavač náboženství judaismu) či křesťan jim být nemůže. Post-křesťanský a novopohanský Němec či Rakušan může být nacistou, ale ortodoxní německý či rakouský křesťan (nebo žid) nikoli.

Marx, Trockij, Kameněv, Zinovjev, Radek, Slánský – to byli všechno Židé, ale nikoli už židé. Byli to Židé, kteří odpadli od židovské víry svých předků, přestali být židy, začali se domnívat, že Mesiášem jsou oni, a proto se stali komunisty. Ale pozor, to samé se stalo i ne-Židům, kteří odpadli od víry křesťanské! Není náhodou, že Stalin – Josif Džugašvili – byl předtím, než se stal komunistou, křesťanským bohoslovcem, který studoval kněžský seminář! Když od své křesťanské víry odpadl, na koncept Mesiáše nezapomněl, pouze si pyšně namlouval, že jím bude on.

Stejně tak není náhodou, že Hitler byl odpadlíkem od katolického křesťanství, jako není náhodou, že někteří nacisté byli syny protestantských pastorů. Křesťanství znali dokonale, byli v něm vychováni, ale v dospělosti je odvrhli. Podrželi si však z něho koncept Mesiáše – ale pyšně a domýšlivě si vsugerovali, že tím Mesiášem jsou oni. Že mají „božské“ právo zahrát si na bohy a s lidmi jednat jako bohové - z jedněch vyšlechtit „nadčlověka“ (Übermensch), a jiné odsoudit do záhuby.

Hráli si na Mesiáše, a přitom jimi lomcovala pýcha satanská. To byli komunisté a nacisté.

Takže příště, až narazíte na ten rozšířený blud, že komunismus je židovským výtvorem a holocaust byl produktem křesťanství, vězte, že je to přesně naopak. Komunismus a nacismus byly ex- a post-židovské a ex- a post-křesťanské hereze, záměrná to odvržení ortodoxního judaismu a křesťanství; byla to novopohanská mesianistická politická náboženství, jež jsou vlastně druhou nejstarší vírou lidstva - jsou hlasem hada nabízejícího lidem jablko a syčícího: „Jezte, budete jako bohové...“

A jak vědí ortodoxní židé a křesťané, tím hadem byl Satan.

Publikováno v měsíčníku Konzervativní listy, červenec 2010.

Autor je ředitel Občanského institutu
Převzato z blogu autora s jeho svolením