30.1.2023 | Svátek má Robin


SPOLEČNOST: Záblesk zdravého rozumu

16.8.2018

Východoevropské národy jsou po zkušenosti s dvojí diktaturou a jejími „úžasnými a jedině správnými ideologiemi“ velice skeptické při setkání s různými progresivními zachránci morálky, opravovateli civilizace a s politickou korektností vůbec.

Takže jsou opatrné v přikyvování různým úžasným idejím, které nám nese ten takzvaně vzdělanější západní svět. Dozvíme-li se například, že nejsprávnější je, že se rozhodující místa ve společnosti a v ekonomice mají rozdělovat a přidělovat podle pohlaví, už víme své. Víme, že je to jen jiný text staré totalitní písně, kdy to nejprve to byli židé, kteří měli být vystřídáni „novým nacionálně socialistickým člověkem“, a ani jsme nezapomněli, jak se do čela firem dosazovaly dělnické a normalizační kádry.

Dělničtí ředitelé, to byl naprostý malér, který v mnohém přispěl ke kolapsu ekonomiky a „měnové reformě“ (čti: ekonomickému krachu) v roce 1953. Z té doby se vypravují „veselé historky z natáčení“. Třeba jak vítal dělnický soudruh ředidel komunistického ministra „v našem severočeském hnědouhelném konkubinátě“. Či jak jiný stranický kádr vykřikoval, že „na nás si nepřijdou žádní imperialisté vedení soudruhy Dulesem a Esinhoferem“, nebo když předseda ZO KSČ v nově založené Československé obchodní bance vyzýval soudruhy, aby dělali taky nějakou zájmovou činnost a třeba si založili „tenhleten gynekologický kroužek“.

Pak jsme zažili po roce 1970 recidivu, kdy byly do významných funkcí dosazeny nové mladé politické kádry, takzvané „rychlokvašky“, a blbosti jimi hlásané se až „dotýkaly hvězd“. My už jsme si své užili!

Takže dnešní genderové šílenosti takzvaného „Fóra 50“ nebo čehosi nazývajícího se „Gender Studies“, jakési „Otevřené společnosti“ atd. atd., tedy jakoby neziskovek, které požaduje například všude zastoupení 50 % žen a 50 % mužů a podobně, posuzujeme jako další politickou pomatenost. A vše tomu nasvědčuje. Tak třeba „Asociace pro rovné příležitosti“, vzniklá na základě impulzu „pokrokových“ německých gendero organizací, sdružuje 20 českých ženských organizací. O co jim přitom jde, s tím se ani netají. Jejich hlavním cílem je údajně být partnerem pro státní správu a samosprávu a postupovat jednotně v prosazování rovných příležitostí. Čili bez jakékoli zodpovědnosti mít možnost na základě své ideologie žvanit do řízení státu i ekonomiky. Tedy nikoli vybírat nejlepší lidi na ta správná místa, jak je potřeba, ale vybírat lidi podle toho, zda menstruují, anebo ne. Jako nacisté vybírali na základě své ideologie „čisté Árijce“ a komunisté „oddané soudruhy s dělnickým původem“.

Jde tedy o hnutí podporované českými, ale hlavně zahraničními politickými skupinami, které chtějí pomocí mocichtivých a často duševně nesoudných ženských dosadit své lidi „nahoru“ a ovládat finanční zdroje a politiku. A ty gendero-soudružky, které by se jinak na základě svých (ne)schopností a (nedostatečné) inteligence nikdy na tato místa nedostaly, jim pak budou nadosmrti vděčné. A budou věrně plnit jejich příkazy a prosazovat pomatenou ideologii. Výsledky posledních ministryň školství, práce a sociálních věcí, ministerstva obrany a mnoha dalších „političek“ ukázaly, že lid se ve své zkušenosti nemýlil. Proti těmhle gendero-soudružkám byl i ministr Baudyš, který se proslavil prostřelením letadla zevnitř, výkvět geniality.

Jak je známo, kdo má méně argumentů, ten nejvíc řve. Takže tyto skupiny, které mají ve skutečnosti minimální podporu ve společnosti v celé střední a východním Evropě, dokáží pomocí spřátelených medií - jistěže pracujících a propagujících tyto šílenosti jen z čisté lásky k věci - vyvolat dojem, že jsou revolučním předvojem toho nejlepšího lidstva. A jak se říká, že „bez nich a malých brambor by prasata neměla co žrát“. Tedy, že se bez nich společnost neobejde.

Jenže gender studia jsou takovou směsicí stupidity a ideologického fanatismu, že jsou z hlediska vědy i praxe dokonce ještě blbější, než byly fakulty marxismu-leninismu.

Tak třeba kapitolky z diplomových prací:

- Genderová socializace

- Utváření rodové a jádrové pohlavní identity

- Gender mainstreaming

- Lokalizace gender

Atd. atd.

Takže jako doušek čistého vzduchu přišel tento týden závan normálnosti. V Maďarsku ruší takzvaná genderová studia. Nikdo se na ně nehlásí a o jejich absolventy, tedy absolventky, nemá nikdo zájem. Jistě, ta dobře placená místa profesionálních žen ve všech těch různých gender organizacích jsou již obsazena rychlejšími gender-marxistkami. A diplom, na kterém je napsáno, že dotyčná absolvovala „gender studia“, je znamením pro každého zaměstnavatele, aby rychle zjistil, že „už nemá volné místo“. To ještě, aby studovaná genderistka zaváděla ve firmě pět druhů záchodů podle „genderu“ a požadovala, aby byl propuštěn osvědčený pracovník, muž, protože na jeho místo se určitě daleko lépe hodí právě vystudovaná gendero odbornice. A když to firma neudělá, tak napíše „rozbor“ o zaostalém chováni firmy a pošle jej do novin, do Bruselu, UNESCO, stovce takzvaných neziskovek a uspořádá před firmou demonstraci pomatených aktivistek. Tu pak „náhodou“ jako aktualitu natočí ČT, ARD, AFP, CCN a popíší další progresivní media, a pošpiní tak firmu po celém světě. A ta zkrachuje, anebo se poníženě omluví, přijme skupinu gender soudružek na nově vytvořená místa a protože „pochopila“ své zaostalé názory, začne platit - jistěže dobrovolně - nějaké ty statisíce (u multinacionál miliony) na konta progresivních gendero organizací. A je to.

V době, kdy jsem to psal, jsem získal informaci, že ze stejných důvodů, tedy nezájmu o studium a nezaměstnatelnost absolventek, se ruší gendero-studia v Brně. Možná si v Brně na Masarykově universitě řekli: Nedejbože, aby nějaká ta naše genderistka byla protlačena socialisty nebo anonisty do vlády. To by byl malér!

V těchhle partajích jsou na to totiž machři. Na vysílání neschopných a pomatených ženských na ministerstva. A chraň nás Pán Bůh, aby pak někdo kontroloval genderovou diplomovou práci dotyčné. Proti tomu by byla diplomka paní Malé dílem génia.

Ta představa, že nezáleží na tom, jestli je někdo blbec anebo ne, ale hlavně na tom, co má v kalhotách, se u nás nějak neujala. Pane Bože, díky.