Neviditelný pes

SPOLEČNOST: Vejce mají překvapivou dohru u soudu!

11.6.2009

To, co vypadalo ještě před rokem jako studentská legrace nebo prostě jen svérázné a ne zrovna šťastné vyjádření nesouhlasu s politikou Jiřího Paroubka, stojí dnes před Nejvyšším soudem. V těchto horkých červnových dnech počínajícího léta 2010 můžeme být svědky vyvrcholení tzv. velkého vajíčkového procesu, ve kterém je souzeno celkem dvanáct, vesměs mladých nešťastníků, kteří se loni aktivně s vejci v rukou zúčastnili vajíčkového týdne před volbami do EP na mítincích ČSSD.

Z procesu, ze kterého, údajně kvůli vlastní ochraně obžalovaných před hněvem pracujících, byla vyloučena veřejnost i média, se nám povedlo z přísně chráněného objektu Nejvyššího soudu tajně vynést část audio-záznamu ze závěru celého soudního řízení. Protože máme pochybnosti o spravedlnosti procesu, rozhodli jsme se část autentického záznamu ze závěrečného dne jednání zde zveřejnit:

Prokurátor Judr. Josef Hurválek (dále jen P): Pane obžalovaný, na začátku jste ve výpovědích tvrdil, že jste nebyl k vajíčkovým útokům nikým nabádán a že jste nebyl nikým organizován, nyní nám ale tvrdíte něco jiného, můžete tomuto soudu tento rozpor nějak vysvětlit.

Obžalovaný Matyáš Frost (dále jen O): Ano pane prokurátore, byl jsem bohužel přesvědčen, že zapíráním a banalizováním mé činnosti se mi podaří vyšetřovatele zmást a tak se uchránit před vysokým trestem.

P: Ano, jinými slovy jste si myslel, že se na to nepřijde, viďte. Ale to jste se pořádně zmýlil pane obžalovaný, co?

O: Ano, myslel jsem, že v nejhorším případě se to bude brát jako mladická recese.

P: Takže recese, pane obžalovaný, vy nazýváte fyzický útok, v podstatě pokus o atentát recesí?!!

O: Nikoliv pane prokurátore, to nebylo myšleno jako atentát, vždyť vajíčkem…

P: Mlčte, nemáte slovo, ano atentát je to správné slovo! Nejprve vejce, pak kameny a nakonec granáty, to byly vaše plány! Pane obžalovaný! To nemůžete popřít!

O: Ano pane prokurátore, říkali jsme si, že vejci to začneme jako nevinnou hru, tím strhneme k sobě další a pak bychom mohli…

P: Ano, dál už to známe. Povězte nám, kdo vám pomohl vaši ilegální organizaci založit? Byl to bývalý ministr Langer?! Odpovězte!

O: To nevím pane prokurátore, takové vědomosti jsem neměl, byl jsem jen obyčejný pěšák dá se říci…, pan Dalík nám žádné další...

P: Ahá! Takže pan Dalíííík! Tak to nám stačí pane obžalovaný, to více vědět nepotřebujeme. Pane předsedo, i malé dítě v této zemi ví, že v čem má prsty pan Dalík, tak v v tom je špinavost pánů Topolánka a Langera! A pan obžalovaný netušil! Netušil, že Langer je hlavou celé teroristické skupiny! Tak teď to víte, pane obžalovaný. A kdyby nebyl pan Langer zbabělec, a se svými kumpány, těsně po vítězství sociální demokracie a všech poctivě pracujících ve Velkém Listopadu 2009, zbaběle neuprchl za hranice, seděl by nyní tady s vámi na lavici obžalovaných.

O: Ano pane prokurátore, teď už to vím, že jsem naletěl. Že za tím stál sám Ivan Langer a jeho lidé. Nevím jak si své počínání vysvětlit, snad mladická nerozvážnost….

P: Tak mladická nerozvážnost! Vy se opovážíte nazvat organizovaný pokus násilné likvidace vedení naší…., teda České sociální demokracie mladickou nerozvážností?!!! To chcete, abychom vám tohle věřili?!

O: Né, my zpočátku opravdu mysleli, že půjde jen o vejce na Paroubkově obl…

P: Cožééé? Co jste to říkal?

O: Promiňte, pane prokurátore, na tváři pana předsedy.

P: Dobře pane obžalovaný, já se vás zeptám jinak, vy jste mladý člověk, pamatujete si ještě ten půlmilión nezaměstnaných? Půl miliónu nezaměstnaných ani ne před rokem? Pod vládou Topolánka, Langera, Julínka a dalších záškodníků a zrádců naší republiky?

O: Ano, pamatuji pane prokurátore.

P: A kolik je nezaměstnaných nyní pane obžalovaný? Stačí, když nám to řeknete přibližně.

O: Žádný, pane prokurátore, přibližně… myslím tedy žádný.

(Poznámka: Připomínám čtenářům jen, že od 1.3.2010 byl sněmovnou jednotně schválen zákon o plné zaměstnanosti, kdy se zavádí povinnost zaměstnání pro všechny a obnovuje se trestný čin příživnictví pro ty, co se práci úmyslně vyhýbají.)

P: No vidíte, za necelý rok jsme snížili nezaměstnanost na nulu! Za necelý rok! A vy chcete, aby se k nám zločinecký Topolánkův režim zase vrátil? Aby statisíce nezaměstnaných opět dřeli bídu a byli vykořisťováni všemi těmi Bakaly, Babišy, Tykači a já nevím jak se všichni jmenují, to chcete??!!

O: Ne, nechci pane prokurátore.

P: Tak proč jste se spojil se zločinnou zakázanou ODS?

O: Tehdy ale přece ještě zakázána nebyla….

P: Ano, nebyla, ale každý, alespoň minimálně inteligentní člověk, musel jejich zločinnost prohlédnout. Říká vám něco Kubiceho zpráva pane obžalovaný? Slyšel jste o ní někdy?

O: Slyšel pane prokurátore. Dnes už si uvědomuji úplně, že má spolupráce s ODS…

P: Se zločinnou ODS! pane obžalovaný, zločinnou ODS!

O: Ano, pane prokurátore, se zločinnou ODS, jsem chtěl říci.

P: Vidíte, ještě se vás zeptám pane obžalovaný, kolik vám to vynášelo?

O: Co jako máte na mysli pane prokurátore?

P: Všechno pane obžalovaný, vy moc dobře víte, co mám na mysli. Výroba plakátů, převleky za Marťany, distribuce vajec na mítincích, shánění kumpánů na „face“ buku“.

O: Na fejsbuku.

P: Cože??!

O: Na „fejsbuku“ se to čte pane pane prokurátore, ne na "face" buku.

Předsedající soudce (dále jen PS): Pane obžalovaný, to je zesměšňování prokurátora, uvědomujete si…. uvědomujete si, jak si tím přitěžujete?

O: Promiňte vážený soude, promiňte pane prokurátore, nechtěl jsem vás urazit, jen jsem chtěl upozornit na správnou výslovnost toho slova "facebook", nic více.

P: Dobře, tak jste nás poučil, tak nás ještě poučte pane obžalovaný, kolik ta vaše špinavá práce takříkajíc hodila? Kolik vám Langer a spol. platili?

O: Opravdu nevím pane prokurátore, od koho byly peníze, které jsem…

P: Nevíte!!?

O: Promiňte, pánové vyšetřovatelé mě už informovali, teď už vím, že byly od pana Langera. No, přiznávám, že jsme dostávali automaticky stovku za každého mladého, který se přidal k naši výzvě na facebooku.

P: Takže 100 korun za každého! Jestli dobře počítám, tak za 52.000 lidí to bylo více než 5 miliónů korun! Vidíte a teď kvůli těmto špinavým penězům stojíte před tímto soudem za velezradu a hrozí vám výjimečný trest. Stálo vám to za to pane obžalovaný? A to ještě máte velké štěstí, že v době páchání vaší podvratné činnosti ještě neplatil znovu obnovený trest smrti. Nemám dalších otázek pane předsedající.

PS: Dobrá, pane obžalovaný, chcete ještě závěrem říci tomuto soudu něco na svou obhajobu?

O: Ano, pane předsedo. Chtěl bych na závěr říci, že … že, po dobu svého pobytu ve vazbě jsem měl čas dlouho přemýšlet a došel jsem k názoru, že celý můj dosavadní život, byl jeden velký omyl. Že všeho, co jsem prováděl a chystal proti straně České sociálně demokratické, hluboce lituji. Budu velmi vděčný tomuto soudu, když vezme v úvahu můj mladý věk a nezraloast, která byla zřejmě příčinou toho, že jsem byl pod velmi silným a neblahým vlivem spoluobžalovaných.

Přiznávám se plně ke všem obviněním v celém rozsahu, vážený pane předsedající soudce, pane prokurátore, vážení soudci. Přiznávám se ke spolčování s organizovanou teroristickou skupinou, jež měla v plánu vykonat řadu teroristických činů proti sociální demokracii včetně přípravy zločinu nejvyššího. Plně se k těmto činům doznávám a jsem si vědom, že za tuto činnost mě stihne spravedlivý trest. Zároveň chci říci, že po dobu mé vazby bylo se mnou nakládáno velmi slušně a korektně.

Prosím o spravedlivé posouzení mé podvratné činnosti, prosím, aby tento vážený soud pokud možno přihlédnul k mému nízkému věku, k mému plnému doznání a k mé hluboké lítosti nad mými činy. Věřím, že soud bude maximálně shovívavý a zároveň spravedlivý.

PS: Dobře, pane obžalovaný, soud k tomu jistě přihlédne. Pane prokurátore, vy máte zájem ještě něco závěrem říci?

P: Ano pane předsedající, chtěl bych, ještě, než vyřknete svůj spravedlivý rozsudek, na závěr říci pár slov:

Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady. Nechť je zvonem, volajícím po celé naší krásné vlasti k novým vítězstvím na pochodu k slunci svobodné sociálně demokratické republiky!

PS: Děkuji doktoru Hurválkovi a toto líčení končím. Rozsudek nad celou spikleneckou skupinou bude vynesen zítra v 8:00 ráno.

Zítřejším rozsudkem, vážení čtenáři, celý proces skončí. Připomínám, že rozsudek nad tzv. vajíčkovým spikleneckým centrem očekává nedočkavě celá země. Bylo sepsáno tisíce petic a výzev podepsaných statisíci obyčejných lidí a požadujících trest nejtvrdší – trest smrti!

„Psům psí smrt!“ končila jednotně tato prohlášení. A to přesto, že obžalovaným hrozí maximálně doživotí, neboť v době páchání jejich zločinů ještě trest smrti znovu neplatil.

Proti rozsudku už není žádného odvolání, odsouzení mají jedinou možnost – požádat o zmírnění trestu nebo o milost prezidenta republiky Jiřího Paroubka.

Jak ten se rozhodne? O tom se dnes neodváží spekulovat asi nikdo.

http://fasulis.blog.idnes.czzpět na článek