16.8.2022 | Svátek má Jáchym


SPOLEČNOST: Večer v Měšťanské besedě

21.10.2019

Určitě znáte tu nenápadnou, ale krásnou budovu v Jungmannově ulici, kde měšťané pražští založili v roce 1845 slavnou Měšťanskou besedu, která se zapsala do obrozeneckého hnutí 19. století. První vysílání Československé televize o přibližně sto let později bylo právě z těchto prostor.

Stará vrata, průjezd vydlážděný dřevěnými špalky, zastřešené atrium, pavlačové balkony s květinami, z pavlačí vstupy do mnoha učeben.

Když učebny, tak asi škola. Dokonce škola vysoká. V tomto krásném domě totiž sídlí vysoká škola CEVRO Institut, jedna z prvních, pokud ne úplně první, soukromá vysoká škola.

Mnozí čtenáři si mohou říci, že laciná reklama není na těchto stránkách přípustná. Ale nejedná se o reklamu, a lacinou zvláště ne. Pouhé upozornění na jedno zajímavé místo v centru Prahy.

Celoživotní vzdělávání a rozvoj, to jsou slova, z jejichž prvních slabik či písmen si můžeme název školy poskládat. Tato myšlenka včetně názvu a náplně vznikla před 20 roky. Postupně se z myšlenky vyvinula plnohodnotná vysoká škola s akreditovanými obory práva, ekonomie, politologie, mezinárodních vztahů, bezpečnostních otázek, diplomacie. Studium bakalářských, magisterských oborů, i jednoleté průřezové kurzy, nedávno i akreditované studium MBA. Pravidelné semináře na aktuální témata pod docela chytlavými názvy - Zbláznili se Britové, nebo Evropa - je název toho nejbližšího. K cílům školy patří i výměna zkušeností a znalostí na domácí i zahraniční úrovni, boření bariér mezi politikou, akademickou, podnikatelskou i občanskou sférou. Ze skladby profilů frekventantů i absolventů jsou zřetelné sice různé názorové skupiny, ale zcela jistě liberální a konzervativní směřování.

Kvalitnímu vzdělávání odpovídají i špičkoví vyučující ve všech oborech. Zde, snad jako na první škole, byl akreditován obor kybernetická bezpečnost. Je zřejmé, že tato škola nenaskočila na plytké, módní obory, které produkují těžko zaměstnatelé absolventy.

Proč to vše píši? Na čtvrtečním slavnostním večeru k 20. výročí založení školy z úst gratulantů totiž padala dvě slova, která v poslední době neslyšíme v akademickém světě, ve školách humanitních oborů, natož na veřejnosti často. Slova „svoboda“ a „odpovědnost“ nejsou dnes pojmy obvyklými. Ve společnosti založené na nárocích ve všech oblastech a ve všech věkových kategoriích jsou tato slova téměř zapovězená.

A právě to je na této škole unikátní. Dovedla dát dohromady členy několika politických stran s konzervativním či liberálním směřováním. Není tedy žádným „VÚMLem“ Občanské demokratické strany. Setkávají se tu a studují spolu lidé, kterým záleží na zachování základních principů, důležitých pro úspěšnou budoucnost nejen jednotlivců, ale celé naší země. A nejen jí. Čas běží, osoby se mění, ale principy zůstávají. Svoboda a odpovědnost jsou pojmy, které dnes nejsou preferovány ve veřejném prostoru. Ale jsou stálé a stále platné. Po současné rozměklé a dezorientované době zase vyplynou na povrch a najdou svoje významné a úspěšné místo v lidských životech. A politické strany je zase znovu opráší a budou je používat pro své směřování ve volebních programech.

Ten večer mi připomněl důležitou epizodu z krásné knihy Liona Feuchtwangera Židovská válka. Po prohrané židovské válce v roce 70 po Kristu, kdy hradby Jeruzaléma byly rozbořeny, Druhý chrám zničen a Židé rozprášeni, přichází za vítězem Titem, synem římského císaře Vespasiána, malý, hubený a starý doktor a pán Jochanán ben Zakaj. Mírně, klidně, ale úporně a odvážně jej žádá, aby on, vítěz, umožnil několika učencům založit malou, maličkou univerzitu, která by již nebyla zaměřena pouze na Chrám, ale na učení Tóry. Titus souhlasí. V městečku Jabné, na břehu Mrtvého moře, je tato univerzita založena a díky ní všem Židům, rozprášeným do diaspory, zůstalo zachováno jejich učení.

Možná i tato škola v Jungmanově ulici bude takovou malou, maličkou univerzitou, kde myšlenky svobody, odpovědnosti, konzervativního pohledu na svět zůstanou zachovány pro naše následovníky, aby z nich v budoucnu mohli čerpat. V budoucnu, kdy lidé zase znovu zjistí, že svoboda je to nejdůležitější pro život člověka.Léto venku s eMiminem: Na co se těšit v 7. soutěžním týdnu?
Léto venku s eMiminem: Na co se těšit v 7. soutěžním týdnu?

Léto venku s eMiminem je tady! Každý týden budeme soutěžit o fantastické ceny v celkové hodnotě 298.000 Kč. Sdílejte své letní zážitky, hodnoťte...