28.10.2021 | Den vzniku samostatného československého státu


Diskuse k článku

SPOLEČNOST: V hlavě i v údech

Je a ještě bude na to téma proléváno nemálo inkoustu - dnes především elektronického. Osobnost, jakou byl charizmatický kazatel, reformátor a především člověk, který svým životem i smrtí podal důkaz opravdovosti toho, co hlásal, si tu pozornost jistě zaslouží.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Výpis zvoleného vlákna.
Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
V. Běhal 2.7.2015 7:33

Hus byl heretik

Autor článku, jako většina "historiků" zatajuje proč byl Hus odsouzen jako kacíř. Hus byl odsouzen za to, že hlásal predestinaci t.j., že Bůh některé lidi, už před narozením, předurčil ke spasení a jiné, zcela svévolně, předurčil do pekla. S tím přišel Viklef a hlásal to Kalvín. To je v rozporu s učením katolické církve, s tím co je psáno v Novém zákoně, i v rozporu s logikou. Bůh všechny lidi předurčll ke spasení, Kristus umřel za všechny, Bůh miluje všechny lidi. Máme-li milovat Boha a bližního, jak mám milovat Boha, který posílá do pekla třeba někoho z rodičů, dítě, vnuka, které miluji. To je nesmysl!. Toto učení vedlo k tomu, že Husité vražili předurčené do pekla, Kalvín žebráky, o kterých usoudil, že jsou předučeni do pekla, koncentroval v pracovních táborech,  Kalvínisté v Americe  usoudili, že Indiáni jsou předurčeni do pekla a vybíjeli je. Není rozdíl mezi tímto učením a nacistickým rasismem, podle kterého příroda předurčila některé lidi, aby se narodili v méněcené rase.

Hus učil, že svátosti udilené knězem, který je v těžkém hříchu ,jsou neplatné,  to je hereze. Učil, že ani právní úkon světskéhu "úředníka", pokud je v těžkém hříchu, je neplatný. To by rozvrátilo celý právní řád.

Hus poštval svými káráními lůzu proti nejméně deseti kněžím a ta je zmasakrovala. Oslavujeme člověka, který je odpovědný za smrt řady lidí. 

Kacířství církev trestala mírně, když Kataři vraždili, mučili, pálili stanovil Fridrich II. trest za kacířství upálení. To bylo považováno, v tehdejší době, za správné. Hus žádal hranici pro svoje ideologické odpůrce. Když ji nedostali, tak je dal zmasakrovat.

Celý Husův mýtus je především stokrát opakovaná lež!

J. Sova 2.7.2015 7:58

Re: Hus byl heretik

Predestinaci hlásal i sv. Augustin. Ten taky vadí? A hlavně ji hlásá Bible na mnoha místech.

Sk 13,48 Když to pohané uslyšeli, radovali se a velebili slovo Páně; ti pak, kteří byli vyvoleni k věčnému životu, uvěřili.

Řím 8,28 Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem určil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do své slávy.

Ef 1,4 ...v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny...

J. Sova 2.7.2015 8:02

Re: Hus byl heretik

Všechny předurčil ke spasení? I tyto?

Jan 15,6 Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.

2 Tes 1,8 ...aby v plameni ohně vykonal trest na těch, kteří neznají Boha, a na těch, kteří odpírají poslušnost evangeliu našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba‚ daleko od Pána a slávy jeho moci‘...

Mk 3,29 Kdo by se však rouhal proti Duchu svatému, nemá odpuštění na věky, ale je vinen věčným hříchem.

V. Běhal 2.7.2015 8:53

Re: Hus byl heretik

To nevylučuje, že Bůh chce, aby byli všichni spaseni. Stači si položit otázku: Za co budeme souzeni? Pak vše, co učili Hus, Luthes, Kalvín, v rozporu s učením katolické církve, je nesmysl!

R. Langer 2.7.2015 11:44

Re: Hus byl heretik

Bůh chce, aby všichni byli spaseni, i kdybychom je kvůli tomu museli upálit. Takhle se to jako má chápat? ;-)