1.12.2021 | Svátek má Iva


SPOLEČNOST: Útok na západní civilizaci

27.1.2011

Sílící pronásledování křesťanů, ale i Židů, ať se děje kdekoliv, je, ať si to chceme nebo nechceme přiznat, útokem na naši západní civilizaci, útokem, který nemálo z nás znepokojuje a rozhořčuje.

Tedy řekněme nahlas: jde o promyšlený, dlouhodobý útok na západní civilizaci a její hodnoty. Je podněcovaný a financovaný některými islámskými státy, jejich politickými a náboženskými fanatiky. Nenávist k nám je šířená z jejich médií, z jejich mešit, nyní i z mešit v evropských zemích. Nemylme se, nemysleme, že fanatici promlouvají jen k menšině; jejich slova působí na miliony. Nenávist k nám z nich šířená slovem je neméně, ba více nebezpečná než výcvik ozbrojenců ve výcvikových táborech teroristů. Jsme připraveni a ochotni těmto nebezpečím čelit? Soudím, že ne. Nejsou na to připraveny a ochotny evropské a americké elity vychované na liberálních, tedy levicových univerzitách, majících podporu v liberálních médiích. Levicoví politici a intelektuálové obviňují zastánce naší civilizace z rasizmu, xenofobie, a v zájmu zvrácené "politické korektnosti" zavírají před zejména islámským nebezpečím oči. Je to krátkozraká a zbabělá politika, která je u našich nepřátel vnímána - právem - ne jako velkorysost, ale jako slabost.

Znepokojení a rozhořčení je málo. Je třeba nejen tyto činy odsoudit. Je třeba je jasně pojmenovat, upozornit na jejich příčiny, označit viníky a příjmout protiopatření. Začněme v Evropě: evropské elity, a to nejen levicové, rezignovaly na ochranu západní, židovsko-křesťanské civilizace. Potlačují její projevy a zvyky. Útočí na náboženství. Evropský soud pro lidská práva se dokonce vyslovil pro zákaz křížů ve školách. Evropské elity vzývají multikulturalizmus - čest výjimce, paní kancléřce Merkelové, která jako první čelná politička Evropské unie měla odvahu to označit za chybu. Evropské elity nejsou ochotny dát najevo silám, které stále častěji a otevřeněji vvzývají k našemu zničení, že pokud neustanou v této snaze, budou zničeny o ny; toto není výzva k útoku, je to výzva k obraně.

Donuťme politiky, aby okamžitě zamezili hlásání nenávisti z evropských mešit. Donuťme je, aby znemožnili v evropských městech uplatňovat islámské právo a aby jeho nelidské projevy postihovali podle našich zákonů. Žádejme, aby společně s Američany posílili obranu Západu a aby jasně deklarovali ochotu bránit Izrael. Přimějme politiky, aby respektovali naše křesťanské a židovské kořeny, abychom jednou nebyli za svoje náboženské přesvědčení pronásledováni u nás doma. Že to není nemožné, nás přesvědčily jak dějiny dvacátého století s jejich nacizmem a komunizmem, tak i některé dnešní projevy útoků na náboženství a jeho znevažování a zesměšňování.

.

člen Generální rady Konzervativní strany
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.