13.4.2021 | Svátek má Aleš


SPOLEČNOST: Účinně čelit hrozbě terorismu

2.10.2006

Terorismus je stálou hrozbou nejen pro velké a bohaté státy, ale jak je vidět z posledních událostí v Praze, ochrana a boj proti těmto nebezpečným aktivitám začíná být aktuální i v naší zemi.

Také na půdě Evropského parlamentu je boj proti terorismu častým bodem programu. Na zářijovém jednání jsem předložil písemnou interpelaci - prohlášení o nutnosti posílení transatlantické vazby z důvodu účinného boje proti terorismu. A to nejen s ohledem na pětileté výročí teroristických útoků ze dne 11. září 2001 na budovy Světového obchodního centra v New Yorku v USA, ale také obecně k potřebě lépe čelit terorismu a chránit se proti novým bezpečnostním hrozbám. Prohlášení jsem podal i na základě výsledků studie Eurobarometru, podle které se více než 82 procent občanů Evropské unie obává hrozby mezinárodního terorismu. Dále i ve vazbě na rámcové rozhodnutí Evropské rady či Parlamentu o bezpečnostní strategii a obranné politice a vztahům mezi Unii a NATO. V rezoluci upozorňuji na potřebu posílení transatlantické spolupráce v rámci NATO za účelem účinného boje proti terorismu, neboť jednotlivé členské státy nemohou samostatně čelit této hrozbě. Pociťuji nutnost solidárního multilaterálního přístupu k problematice boje proti terorismu, neboť světová bezpečnost nemůže být založena na obětech, úsilí a nákladech pouze některých států. V prohlášení určeném Radě, Evropské komisi a vládám členských států NATO je vyzývám ke vstřícnému přístupu při hledání řešení při rozmisťování jednotlivých prvků obranných systémů včetně protiraketové obrany v jednání s partnery zástupců států NATO.

28. září 2006

S tímto tématem souvisí také článek, který byl napsán v závěru srpna:

Měla by být na našem území protiraketová základna?

Pokud jsme byli osloveni a pokud to odpovídá optimálnímu rozmístění základen ochranného deštníku, potom jsem pro umístění protiraketové základny v České republice.

Dojde ke zvýšení bezpečnosti celé České republiky, ale také k doplnění chybějících článků v globálním systému obrany proti terorismu. Další aspekt je ten, že v současné době toto rozhodnutí odpovídá i zahraničně-politické strategii naší země. Česká republika se už vzhledem k historickým zkušenostem nechce zaměřit pouze na spojence v rámci Evropské unie, ale chce se orientovat i na Spojené státy americké a další západní spojence. Uvědomme si, že USA jsou vlastně jedinou mocností, která je schopna okamžitě reagovat na nově vzniklou situaci kdekoliv na světě. Domnívám se, že se tímto krokem Česká republika přihlásí k té skupině států, které jsou rozhodnuty účinně bojovat proti terorismu. Navíc se stane partnerem, který je schopen ostatním zemím nabídnout i své odborné síly jako je například naše protichemická jednotka či polní nemocnice. Tyto zkušenosti již máme. S umístěním protiraketové základny v naší zemi jsou samozřejmě spojena i rizika, ale je potřeba si uvědomit, že takovéto základny existují v mnoha státech Evropské unie – například v Německu či Itálii.

Zastávám názor, že se naopak konečně dostaneme na úroveň světové spolupráce v rámci zvýšení bezpečnosti - na úroveň dalších států Unie. Dojde také k posílení prestiže České republiky, a to v celosvětovém měřítku.

poslanec Evropského parlamentu za ODS
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.