14.8.2020 | Svátek má Alan


SPOLEČNOST: Tři pohlaví jsou v módě

18.11.2017

Události poslední doby nám jasně ukazují, že pokrok prostě nezastavíte. Zvláště pokud jde o gender. Dnes už všichni víme, že pokud někdo vypadá jako muž, nemusí být nutně mužem, a platí to i u žen.

Běda tomu, kdo by si v dnešní době náhodou spletl něčí genderovou identitu. Joshua Sutcliffe, učitel matematiky ze školy v anglickém hrabství Oxfordshire, by o tom mohl vyprávět. Při pochvale svých žáků totiž řekl: „Dobrá práce, děvčata.“ Nyní z toho má veliký problém. Učitel byl dočasně suspendován a nyní mu hrozí vyhazov. Proč? Protože jeden člověk z jím chválené skupiny se sice narodil jako dívka, ale cítí se být mužem.

Jen tři pohlaví v Německu

Pojďme ale dále. Svědky přelomového rozhodnutí jsme mohli být v Německu. Ústavní soud vyhověl žádosti zapsat si do kolonky pohlaví i něco jiného než „mužské“ a „ženské“. Dosud byla od roku 2013 u dětí trpících genetickou vadou přípustná jen možnost nechat kolonku prázdnou. Nyní soudci navrhují i pozitivní varianty: inter, divers apod.

V rozsudku je totiž podstatné nařízení Spolkového sněmu uzákonit možnost pro intersexuály definovat se pozitivně v úředních dokumentech nejpozději k 31. prosinci 2018. Co budou mít nakonec uvedené lidé třetího pohlaví jako svoji konkrétní možnost, je ještě na německém parlamentu, který o tom bude muset rozhodnout.

Nemusím ale dodávat, že pro každého správného pokrokově smýšlejícího člověka by mělo být takové opatření naprosto nedostačující. Proč mají mít takovou možnost jen intersexuálové? Proč nejsou zohledněny také různé nebinární genderové identity, kterých existuje bezpočet? V Austrálii bylo v rámci tzv. Australian Sex Survey možné vybrat si ze 33 možností. To na britském facebooku je na výběr dokonce 71 možností, jak popsat vlastní gender! Podle dalšího zdroje dokonce existuje více než 300 genderů.

Myslím, že dosavadní počty zdaleka nejsou úplné, protože možnosti vlastního vyjádření genderové identity jsou neomezené. Lepší je proto zcela pochopitelně zahrnout vždy více možností, než méně, aby se zabránilo případné diskriminaci. Nebo ne? Sice to asi bude hodně dlouhý formulář, ale společnost přece nemůže tyto jedince jakkoliv stresovat škatulkováním!

Pokrok musí jít ještě dále

Ve Francii jdou ve svém revolučním tažení ještě dále, i když stejně jako v Německu vlastně ne tak docela. Ve srovnání s Německem zde má boj za rovnost trochu jinou podobu. Neřeší se zde identita lidí, protože hlavním tématem je zde samotná podstata jazyka, a to kvůli sporu o podobě školních učebnic. V zemi galského kohouta zuří vášnivá debata o genderově vyváženější formě jazyka a iniciátoři změn chtějí, aby v textu byla u slov s mužským rodem zároveň používána i koncovka s ženskou variantou.

Chudáci děti, které se doteď musely a musí učit jazyk v takové podobě, která je zdrojem útlaku, diskriminace a nerovnosti, protože se věci vyjadřovaly převážně v mužském rodě. Myslím, že mnohé děti si dodnes musí nést z doby své školní docházky obrovské trauma s celoživotními následky.

Podle mě by ale bylo zavedení pouhých dvou variant málo pokrokové. Proč se má v jazyce zohledňovat jen mužská a ženská varianta? Jak to, že není v jazyce zohledněna existence dalších genderových identit? Na diskriminaci budeme tak zřejmě narážet i nadále.

Ano, v poslední době bylo skutečně dosaženo obrovského pokroku, což ale opravdu nestačí. Copak si nikdo neuvědomuje, že současná zamýšlená opatření jsou jen polovičatá? Spousta lidí se může stále cítit diskriminována a každému musí být jasné, že mnohé nespravedlnosti stále přetrvávají. Cesta ke vzniku ideálních, utopických a dokonale rovnostářských společností, kde už se nikdo nebude ani náznakem cítit diskriminovaný, je ještě dlouhá.

P.S. Článek obsahuje ironii a nadsázku.

P.P.S. Autor uvítá možnost se do budoucna označovat jako „Cassgender“ - tedy jako ten, kterému je celý koncept genderu úplně ukradený.

Převzato z blogu s autorovým souhlasem

Autor je europoslanec za KDU-ČSL, člen Rozpočtového výboru Evropského parlamentu
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.