Neviditelný pes

SPOLEČNOST: Tajný husita?

4.2.2010

V průvodcích po církevních památkách se často dočteme o tom, jak je kdysi zpustošili husité, případně kolik kněží či mnichů přitom upálili. Kardinál Miloslav Vlk teď vystupuje jako „garant projektu“, který má z rodného domku ideologického vůdce husitských hord vybudovat „vzdělávací, kulturní a badatelské centrum“. Dokonce se do Husince osobně vypravil. Pravda, domek je zchátralý a oprava mu prospěje. Ale že by český primas náhle zapomněl na restituce a zatoužil se na sklonku svého funkčního období starat o zvelebování obecního majetku? To je samozřejmě vtip. Těch 151 miliónů, s nimiž projekt zadaný městem počítá, má být čerpáno z Integrovaného operačního programu ministerstva kultury, do kterého přitékají finance z evropských fondů.

Prostředky tedy mají být z eráru. Je pouze třeba správně je proinvestovat. To je důvod, proč Vlk do projektu vstupuje. Peníze musí dostat lidé, kteří Husa postaví do správného světla. Římskokatolická církev takové lidi má. Jsou připravení z Husovské komise, která nese kouzelný přívlastek „ekumenická“. Husem se u nás asi skutečně nikdo nezabývá tak systematicky jako oni. Tito odborníci určitě odstraní „formální nedostatky“, kvůli nímž byl zatím projekt z operačního programu vyřazen. Náměstek ministra, římský katolík Jaromír Talíř, se už ozval, že by upravený projekt mohl mít šanci na úspěch. - Je to stejně absurdní, jako kdyby se Vojtěch Filip prohlásil za garanta Klubu dr. Milady Horákové a jeho odborníci by veřejnosti vysvětlovali, jak to s jejím odsouzením vlastně bylo.

V římskokatolické církvi se dnes Hus těší většímu zájmu než v církvích reformačních. Ne mezi běžnými farníky, ale mezi skupinou odborníků, která má za úkol nejprve odpreparovat od Husa to „kacířské“ a potom odhalit, že byl vlastně vzorovým římským katolíkem. Označení „reformátor církve“ je drápkem, kterým si ho už k sobě římskokatolická církev přitahuje. Je jen otázkou času, kdy o Husa reformační církve přijdou. A budou přitom samy asistovat. Vlastně tak už činí. Třeba ignorací každého 6. července nebo naivitou, s níž volají po tom, aby „bylo myšlení a dílo Jana Husa interpretováno v nových kontextech“ (Tomáš Butta, patriarcha Husitské církve). Vlk bude podle proroka Izaiáše pobývat s beránkem až v Božím království. Do té doby je dobré mít se před ním na pozoru.

Autor je evangelický farářzpět na článek