26.6.2022 | Svátek má Adriana


SPOLEČNOST: Studentské volby a povyk kolem nich

3.5.2010

V minulých dnech proběhly na školách „volby na nečisto“, které zorganizovala společnost Člověk v tísni. Podle očekávání v nich zvítězila liberální TOP 09 následovaná ODS a Českou pirátskou stranou. Ačkoliv bylo původně dohodnuto, že výsledky těchto voleb nebudou zveřejňovány až do proběhnutí voleb opravdových, byly výsledky „voleb mladých“ publikovány. Na jejich zveřejnění není nic závadného a jen byly potvrzeny výsledky průběžných průzkumů veřejného mínění, které kromě celkových výsledků uveřejňují vždy také výsledky preferencí politických stran pro jednotlivé skupiny obyvatel na základě daných kritérií.

Studenti a mladí obecně jsou také specifickou skupinou mající zatím podobné postoje k životu a z nich vyplývající obdobné názory. Dnes patří mezi stěžejní témata zadlužování státu, problémy s důchody a jejich budoucím vyplácením a následně volba toho správného řešení na odvrácení státních bankrotů spolu s dalšími tíživými ekonomickými a sociálními tématy. Mladý člověk je vždy progresivnější, dravější a rychleji slyší na problémy, které by řešil hned. Z toho pak vyplývají jeho zcela odlišné názory a výsledky preferencí od zbývajících skupin obyvatelstva.

V době posledního opravdového hospodářského vzepětí západních zemí, tedy ve třech desetiletích po druhé světové válce, během kterých o prosperitu opravdu nebyla nouze a kdy byl náš západní civilizační okruh naposledy bohatý, se vytvářely u mladých a jinde ve společnosti jiné zástupné problémy, které vedly například ke vzniku hnutí hippies a - paradoxně navzdory hospodářským úspěchům - zaznamenaly ve společnosti právě v této době velký nárůst socialistické názorové směry. Co však bylo příčinou inklinace k silně levicovému smýšlení v době, která zaznamenávala samé hospodářské úspěchy? Opět snaha tehdejších mladých o vymezení se vůči aktuálnímu stavu. Jednalo se tedy o klasickou reakci dospívajících vůči generaci svých rodičů korespondující s věčnou snahou mladých vymezit se a která je naprosto v pořádku.

Z někdejších „hipíků“ se tak postupem času stali sympatizanti TOP 09 a České pirátské strany. Rozhodně tím však nemíním zlehčovat význam TOP 09, která stojí v českém politickém spektru nezvykle napravo a jejíž existence je zcela legitimní. V případě svého volebního úspěchu ve skutečných volbách bude navíc moci ukázat, jak budou její recepty úspěšné.

A jako se z „hipíků“ stali budoucí bankéři a manažeři, tak i u dnešních mladistvých sympatizantů TOP 09 dojde s velkou pravděpodobností s první zaplacenou složenkou z vlastní kapsy a s žádostí o jakýkoliv, tolik neliberální a k zadlužování vedoucí, státní příspěvek k rychlému vystřízlivění. Přes jakékoliv aktuální společenské názorové proudy se zpravidla ve volbách výsledek „ustálí“ mezi tradiční pravicová a levicová seskupení s jejich střídavými těsnými vítězstvími a prohrami, což lze snadno zdokumentovat na historických volebních datech v tradičních demokratických zemích.

V projektech typu studentské volby proto není důvod nepokračovat dále, neboť už jen výsledky mohou leccos napovědět o tendencích a názorových proudech. Můžeme tak dělat i volby nanečisto mezi dalšími jednotlivými skupinami obyvatel. Pro Mádla s Issovou můžeme uspořádat „důchodcovské volby“ a ODS můžeme potěšit volbami mezi českými občany žijícími na Bahamách a Seychelech.