1.10.2023 | Svátek má Igor


SPOLEČNOST: Staré poznámky a horká současnost

5.12.2007

Při generálním úklidu letitého nepořádku jsem našel své staré, ručně psané poznámky z děl různých myslitelů, vědců a spisovatelů. Při pohledu na dnešní politickou scénu mám pocit, že většině našich politiků (které hodnotím slovy své babičky: vládnoucí za 18, opozice bez dvou za 20) by neškodilo, kdyby si početli třeba v díle Jana Amose Komenského. Pokud by se řídili jeho slovy, naše politická scéna by vypadala určitě jinak.
Tehdy (kolem roku 1975) jsem si z Komenského opsal:

Základy moudrosti mužného věku záležejí v šesti pravidlech:

1. O věci nepoznané nesmíme nic ustavovat, prohlašovat a konat.

2. O věci neúplně poznané nesmíme nic plně ustanovovat, prohlašovat a konat.

3. V každé věci se musíme dříve rozhodnout v mysli než prohlašovat řečí nebo zkoušet provádění.

4. K moudrosti tedy patří umět o věcech:
a. přemýšlet,
b. mluvit,
c. jednat.

5. K plné a bezpečné moudrosti patří věci plně a bezpečně vymýšlet, vyjadřovat a vykonávat.

6. Dokonalost myšlení pak záleží v tom:
a. chápat každou věc tak jak je, dobrá nebo zlá,
b. volit dobré a zamítat zlé,
c. za dobrem jít tak, abys ho došel, zlému unikat, abys mu unikl.
Zkrátka, dokonalost mysli záleží v jasném chápání věcí, v dobré vůli a v horlivé pracovitosti.

Komenský věděl, o čem píše, a za těch pár stovek let se situace nějak nezměnila. Dosti často totiž mám neodbytný pocit, a nejen pocit, že naši politici prvně jednají, pak hodně a zbytečně mluví, ale to přemýšlení, to mi tam schází (pokud tedy nemyslí sami na sebe, toho naopak je pohříchu vidět dost).

U dalšího citátu či přísloví jsem si nepoznamenal autora, nicméně je hluboce pravdivý a smekám před jeho autorem.

Jestliže se král stane žebrákem, nepřestane být králem,
jestliže se žebrák stane králem, nepřestane být žebrákem.

Ten, kdo to napsal, musel mít velké životní zkušenosti. A jako tehdy i dnes stále platí - jestliže se neotesanec a hulvát stane čelným funkcionářem či představitelem státu, nepřestane být neotesancem a hulvátem. Bohužel nás o tom činy některých našich zvolených zástupců dnes a denně přesvědčují.