Neviditelný pes

SPOLEČNOST: Škola hrou?

8.11.2019

Jestlipak se Komenský obrací v hrobě nad stavem našeho školství? Myslím, že ne. Momentálně bychom se spíše měli zaměřit na stav naší společnosti.

Ohlášení stávky učitelstva bylo paradoxně signálem, že je něco špatně především ve společnosti a až pak ve školách. Nic proti vyšším platům pro pedagogy, ale redukovat problém jen na peníze je hloupé. Bude snad zbohatnuvší učitel matematiky vykládat trojčlenku zajímavěji? Nebo snad Pepíček v náhlém uznání bohatství učitele bude konečně ochoten se tu pitomou trojčlenku teda jako naučit, i když jeho rodiče říkali, že něco takového jako nikdy nepotřebovali a dávno jakoby zapomněli? Když totéž tvrdí i jeho jakoby oblíbený youtuber?

Za tímhle odstavcem už by podle mého názoru nemuselo následovat nic.

Nicméně. Při studiu jsem byl dotlačen k detailnějšímu seznámení s Komenským a s Makarenkem. Ten Makarenko by se do dnešní doby asi hodil víc. Jeho převratná myšlenka, že není nutné problémové žáky (jiné neučil) trestat bitím, totiž začala tím, že si při prvním kontaktu s nimi zjednal autoritu těžkým železným pohrabáčem - nepoužil jej, jenom jej měl v ruce a vypadal odhodlaně. Cesta k tomu, že se pak z výchovných důvodů odvážil poslat mladistvého zločince s penězi na poštu (a on peníze neukradl), byla zdlouhavá. Makarenkova idea převýchovy od nevyhovující morálky žáka k nápravě se dá vyjádřit posloupností: Kradu, no a co? Chci se vyhnout trestu, ale stejně kradu. Bojím se trestu a proto nekradu. Vím, že krást je špatné, a proto nekradu. Krást - proboha, proč? Tragédie naší současnosti spočívá v tom, kolik lidí nepostoupilo k tomu poslednímu stupni výchovy - a zdaleka se to netýká jen kradení, to asi cítíte, že?

A co ten Komenský a jeho slavná idea „schola ludus“?

Především je dobré vysvětlit, že hra je u dětí přirozenou formou učení, kterou se naučí věci užitečné i zhola nepěkné. Vždyť platí Makarenkův postřeh, že děti vychovává trojice rodina, škola a ulice (tedy vrstevníci i celkový duch doby). Ale hlavně: Komenský tou hrou ve škole mínil hru divadelní, hraní rolí a dialogů, tedy paměťové učení! Podle Komenského, na kterého se laici tolik odvolávají, má „učitel stát na stupínku a jako slunce vysílat paprsky vzdělání na žactvo“. Jeho Orbis pictus je sbírkou holých vět, použitelných právě k hraným dialogům. V knize Ianua linguarum reserata rovněž nenajdeme mnoho použitelného. K čemu je věta „lev plecí kosmatých mohutně řve“? Ty použitelné Komenského pedagogické myšlenky (názornost, praktické využití...) učitelé samozřejmě znají a používají.

Vzpomínám na profesora Matějčka, jehož jednu pozoruhodnou přednášku jsem vyslechnul. Vývojová psychologie, to je to, co kantoři znají (nebo mají znát), ale rodiče a „duch doby“ jako by se dnes těchto exaktních poznatků štítili, jako by bylo možné tato fakta z ideových důvodů škrtnout. Matějček například nabádal, aby v mladším školním věku měli kluci a holky odlišná zaměstnání při tělocviku i ve volném čase, při kterých by se více posílily (dnešní mluvou) genderové stereotypy. Zkrátka kluci se potřebují utahat, vítězit a posílit si „chlapáctví“, holky by měly cvičit ladnost a podobné dovednosti. A když si vzpomenu na Matějčkovy názory na přiměřené pracovní povinnosti dětí doma, na význam otce ve výchově - no raději pryč od tématu, nebo mi sluníčkáři a genderisté vytlučou okna. Tak to je ta změna ve výchově a následně v osobnosti dětí, která za posledních pár desítek let proběhla. A teď si s tím, kantore, poraď! My nic, my rodiče. Dokonce jsme miminku před narozením pouštěli Mozarta, tak jak to, že ho nedokážeš naučit tu tvoji pitomou trojčlenku?

Víte, že Gallia est omnis divisa in partes tres, quarum unam incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam, qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli apellantur? A tak dále. Caesarovy Zápisky o válce Galské to byly. Jak jsem se to na gymnáziu naučil? Latinář nám prostě v úterý oznámil, že ten článek ve čtvrtek zkouší. A bylo to. Jak to, že si to sice určitě s chybami, ale přece jen ještě po čtyřiceti letech pamatuji? Nějaká zázračná pedagogická metoda? Něco, co tehdy náš latinář uměl a současní pedagogové ne? Ó nikolivěk. Prostě jsme se to naučili. Děti, nezkusíte to také tak? Nebo si počkáte, až bohatí učitelé vymyslí nějakou novou zázračnou metodu, a do té doby se učit nebudete?

Převzato z autorovy Palety názorů a ptákovinzpět na článek