29.9.2023 | Svátek má Michal


SPOLEČNOST: Rasismus – příliš často zneužívaný termín

23.1.2008

Rasismem se dnes ohání kde kdo. Různí aktivisté a skupiny operují s tímto termínem v každé druhé větě. Slyšíme o rasově motivovaných útocích, rasové nesnášenlivosti, rasově podmíněném jednání a spoustě dalšího. Je to ale správné? Není na čase se zamyslet nad tímto termínem jako takovým a říci si, co rasismus je a co není? Myslím totiž, že v zájmu „politické korektnosti“ je tento termín zneužíván již řadu let ve významu, který za něj prostě není možné skrýt.

Tak jako většině slušných lidí i mně vadí násilí. Vadí mi, když někdo krade a dopouští se přečinů proti obecné slušnosti a morálce. Vůbec mi nezáleží na tom, zda je někdo černý, bílý, žlutý, rudý nebo třeba zelený. Nezáleží mi na tom, zda je Rom, Číňan nebo třeba australský domorodec. To, co posuzuji, je, zda se dotyčný chová slušně, jak se chová vůči svému okolí, zda nekrade, nevraždí, jak se chová vůči svým dětem atd.

Existují mezi námi občané, kteří se slušně a zákonně nechovají. Zloděje, násilníky, vrahy a jiné „nepřizpůsobivé občany“ najdeme mezi námi nezávisle na jejich rase a původu. A je přirozené, že většina občanů podobné jednání odsoudí jako zavrženíhodné. Přirozenou lidskou vlastností je ovšem také zevšeobecňování, a tak pokud mezi námi žijí skupiny obyvatel jistého rasového původu, z nichž velká část považuje za svoji „kulturu“ okrádání, násilí a vyhýbání se práci, je přirozené, že společnost hledí na celou tuto skupinu s nedůvěrou a možná i jistým opovržením.

Zevšeobecňování je v tomto ohledu samozřejmě chybou, ale zároveň i přirozenou lidskou vlastností. Těžko se můžeme divit, pokud někdo žije poblíž nějakého „ghetta“, jehož obyvatelé mu již potřetí ukradli auto, že označí všechny příslušníky této skupiny obyvatel za zloděje, byť to samozřejmě nemusí a priori znamenat, že v této skupině se nenachází žádný poctivě pracující člověk, který se neživí okrádáním, překupnictvím, prodejem drog atd. a od podobného způsobu života se distancuje. Bohužel, v terminologii dnešní doby je dotyčný okradený označen za rasistu. Termín rasismus má svůj původ ve slově a pojmu „rasa“ a podle toho by s ním i mělo být zacházeno. Měli bychom se tedy ptát, zda dotyčnému okradenému skutečně vadí, že jeho sousedé jsou kupříkladu Romové, nebo spíše to, že je těmito lidmi vytrvale poškozován na svém majetku?

Je pochopitelné, že vůči skupině obyvatel, z nichž většina žije, řekněme třeba, „odlišně“ od většinové populace, vznikají předsudky. To má ovšem pramalou souvislost s tím, zda jsou touto skupinou Romové nebo třeba Indiáni. Lidské předsudky vznikají vůči komukoliv „jinému“ a s rasovou příslušností to příliš nesouvisí. Jediným problém je, že příslušníci jiné rasy jsou většinovou (u nás tedy „bílou“) populací snadněji rozpoznáni, a tudíž se vůči nim tyto předsudky mohou projevit ve větší míře. U bílého člověka totiž těžko na první pohled poznáte, zda je příslušníkem např. kuřimské sekty, za což byste k němu jistě neměli předsudky o nic menší než třeba vůči Romovi.

Označujme tedy věci pravými jmény a označujeme za rasisty ty, kdo jimi skutečně jsou, tedy ty, kteří zastávají radikální názory o genetické nadřazenosti jedné rasy nad druhou, kteří jsou schopni nenávidět člověka jen kvůli jeho původu a cítí potřebu nějak separovat příslušníky jiné rasy ze svého okolí bez ohledu na to, zda se dotyční chovají slušně, nekradou a pečlivě se starají o svoje děti. Ten, komu vadí násilí a okrádání, je jen obyčejný člověk, který možná trpí předsudky vůči nějaké skupině obyvatel, ale to z něj automaticky nedělá rasistu! Předsudky nejsou rovny rasismu!

Je snadné se odvolávat na „rasismus“ jedněch nebo druhých, a obhajovat tak svoji neschopnost žít ve společnosti jiných lidí. Projevme však raději odvahu a vykročme vstříc novým zkušenostem. Zkušenostem, v nichž se odlišné kultury učí jedna od druhé a kde různé kultury jsou naplno schopny odsoudit násilí, zlodějnu a nedodržování zákonů bez toho, aby se obviňovaly z rasismu. Projevme odvahu odhodit předsudky, ale nebojme se také říci na rovinu, že ten či onen krade a poškozuje cizí majetek, ať už je příslušníkem jakékoliv rasy...

http://djsnail.bloguje.cz