Neviditelný pes

SPOLEČNOST: Případ jedné vyhořelé Sokolovny

8.12.2005

Je obvyklé, že v městech působí různá sdružení pod názvy Klub (Společnost) za starý/starou (jméno příslušného města). V městech malých se zpravidla takové spolky zaobírají věcmi „malými“, ve velkých městech řeší spíše věci většího rozsahu. Co by neuniklo bdělému oku těchto strážců dochované historické paměti v městě s 20 000 obyvateli, snadno projde nepozorováno v rozsáhlé průmyslové aglomeraci se stovkami tisíc obyvatel, kde je z povahy věci určitá tendence soustřeďovat úsilí spíše na mediálně známé případy. Jednotlivé zanikající objekty pak často mizí bez zájmu širší veřejnosti. Takovým případem je smutný konec Sokolovny ve Svinově (dříve samostatné město, dnes městský obvod Ostravy).

Svinov 1945Sokolovna patřila k významným budovám města Svinova již před válkou. Po desetiletí sloužila pro sportovní účely, plesy a také jako budova kina. Podobně jako většina ostatních budov ve Svinově utrpěla boji v závěru války, kdy dvanáctikilometrový postup fronty ke Svinovu trval neuvěřitelných deset dní. Ostřelování Svinova a letecké bombardování (denně až 41 náletů, již tehdy fosforové zápalné pumy!) proměnily ve dnech 26. – 30. dubna 1945 Svinov v jednu velkou ruinu. Ze zvláštního tabla, sestaveného po skončení bojů jako koláž z fotografií vypáleného Svinova vznikla pohlednice s názvem Svinov v rozvalinách. Výstižný název pro všechna ta spáleniště a torza domů bez střech. Přesto byl Svinov v krátkém čase obnoven. Obnovena byla i notně poničená budova Sokolovny, rovněž zobrazená na poválečné pohlednici.

To byl rok 1945. V roce 2005 Sokolovna znovu vyhlíží, jako by se fronta Svinovem právě převalila. A tento stav trvá již 7 let. Dne 2. prosince 1998 budova totiž vyhořela. V Statistické ročence 1998, příloze časopisu 150 Hoří č. 3/1999 Ministerstva vnitra, ředitelství Hasičského sboru je požár svinovské Sokolovny, objektu TJ Svinov, klasifikován jako požár velký (škoda 15 mil. Kč), jehož zjištěnou příčinou byla nedbalost při svařování. Je-li úředně zjištěna příčina, musí být znám i viník. Také nedbalost je druh zavinění, zakládající odpovědnost viníka a nárok poškozeného na náhradu škody. Avšak za těch sedm let a sedm zim dostala se sice festovní, ale nezajištěná a stále odkrytá Sokolovna konečně do stavu, kdy může být s „klidným svědomím“ jako beznadějná ruina stržena, což se dle svinovské radnice stane ještě do konce tohoto roku. Nemáme přece rok 1945. Píše se 2005.

Svinov 2005zpět na článek