6.6.2020 | Svátek má Norbert


SPOLEČNOST: Pravda o německém národu?

13.11.2018

Němci jsou proti muslimům, mají negativní vztah i k Romům a částečně i k Židům. Alespoň tak jsou prezentovány výsledky sociologického průzkumu Lipské univerzity.

Každý sociologický průzkum má v sobě různá čertova kopýtka. Vždy záleží na tom, jaké a jak formulované otázky průzkum klade. Průzkum Lipské univerzity, o kterém píší novinky.cz, se zdá být reprezentativní i z toho důvodu, že poskytuje výsledky, které příliš nesouzní s oficiálními korektními názory německé politické reprezentace. Vysvětluje implicitně i to, proč je na vzestupu Alternativa pro Německo.

Nejde jen o to, že určitá část německé populace, a to asi 10 %, by si přála návrat „pevné ruky“ alias „führera“. Z průzkumu dále cituji doslova:

Rozšířený antisemitismus
Průzkum také potvrzuje rozšířenost antisemitismu. Každý desátý Němec souhlasí s tím, že „na Židech je něco zvláštního, a do naší společnosti tak moc nepatří“. Latentně s tímto výrokem souhlasilo 20 procent dotázaných. Více lidí než každý desátý (10,1 procenta) zase vyjádřilo přesvědčení, že Židé mají ještě dnes příliš velký vliv. „Výsledky ukazují, že myšlenkové vzorce antisemitismu jsou stále na nebezpečně vysoké úrovni,“ řekl Oliver Deckerem z Lipské univerzity.

Nesnáší muslimy
„Studie také potvrdila, že stoupá negativní vztah zvláště vůči muslimům,“ uvedl profesor Elmar Brähler z Lipské univerzity. V případě Romů je na stejné úrovni. Zatímco v roce 2010 uvedlo zhruba 33 procent respondentů, že se cítí být cizinci ve své vlastní zemi kvůli mnoha muslimům, letos jich už je 55,8 procenta. Přes 44 procent Němců má za to, že by se muslimům mělo zakázat přistěhovalectví do spolkové republiky. S tvrzením, že Romové tíhnou ke kriminalitě, souhlasí 60,4 procenta lidí (před dvěma lety to bylo 58,5 procenta). Pro to, aby jim bylo zakázáno pobývat v centru měst, je 49,2 procenta Němců (v roce 2016 to bylo 49,6 procenta).

Průzkum se uskutečnil letos během května a června a zúčastnilo se ho více než 2400 lidí.

Pokud se podíváme na výsledky CVVM v otázce soužití romské menšiny s ostatními obyvateli Česka, výsledek ukazuje následující graf – převzat z webu CVVM

soužití s Romy

Tři čtvrtiny české populace hodnotí soužití s Romy jako spíše špatné nebo velmi špatné. To je více méně v souladu s názory na romskou menšinu v Německu.

Speciální šetření o muslimech jsem na webu CVVM nenalezl, toto centrum však obecně dlouhodobě sleduje náš vztah k cizincům. Česká populace v nadpolovičním rozsahu považuje cizince za příčinu nárůstu kriminality či za zdravotní riziko. Opět nic, v čem by se německá populace od české nějak zásadně odlišovala.

Proto bych zprávu Lipské univerzity nijak zvláště nerozporoval. Zdá se naopak, že německou společnost popisuje realisticky. Že se závěry průzkumu odlišují od oficiálních názorů německé vlády, není chybou německé populace. Z hlediska vztahu k muslimům vzrostl v Německu negativní vztah k muslimům z 33 % na 55 % mezi roky 2010 a 2018. Zcela jistě je to důsledkem politiky „otevřených dveří“, kterou německá vláda v čele s Angelou Merkelovou prováděla koncem roku 2015. Tento údaj současně svědčí o tom, že potenciál Alternativy pro Německo, která se staví ostře proti muslimské imigraci, je mnohem větší než současných asi 15 až 20 %. I z toho důvodu se snažila zejména CSU měnit svou politiku před volbami v Bavorsku, ale voliči jí to neuvěřili.

Z výše uvedeného plyne jediný možný závěr – politici by měli velmi pozorně naslouchat mínění svých voličů, jinak jim utečou, pokud již neutekli.

Převzato se svolením autora z JanBarton.blog.idnes.cz
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.