3.7.2022 | Svátek má Radomír


SPOLEČNOST: Poučný Jiří Čunek

8.4.2009

Otevřený text našim představitelům a všem občanům

Naše společnost je stále poškozena z doby nesvobody. Velice často lež přímo vítězí nad pravdou a je nemožné se dopátrat skutečné pravdy. Naše svoboda je zneužívána ve prospěch bezohledných jedinců, a tak slušný člověk trpí stále jako za doby nesvobody. To, co se odehrálo na účet čestného katolického politika pana Jiřího Čunka, je neuvěřitelné zneužití svobody, svobody informací s jediným cílem: odstranit z politické scény čestného člověka. Když se jmenovaný politik rozhodl neustupovat lživým informacím, tak vznikla nevídaná aféra se současnými nedozírnými následky:

Je poškozeno veřejné mínění při pohledu na naši politiku, je poškozen pohled na nezávislost naší justice, je poškozena opět celá naše společnost.

Od ledna letošního roku 2009 jsme v čele Evropské unie. Zvládáme takovou situaci? Pohleďte:

Při rekonstrukci vlády na počátku roku byl okolnostmi přinucen zvlády odejít Jiří Čunek. To zase poškodilo jeho jméno v očích veřejnosti, jako by toho nebylo již dosti. O problémech s Entropou v Bruselu se nechci zmiňovat, ale po sjezdu politické strany ČSSD potom v úterý 24. března 2009 dochází k hlasovaní o nedůvěře vlády a vláda padla. S podivem musím říci, že předchozí čtyři hlasování o nedůvěře, kdy ve vládě se nacházel ještě Jiří Čunek, vláda vždy ustála, ale nyní, kdy on z vlády odešel, tak vláda padla. To je zajímavý úkaz, který jen dosvědčuje, že přímo on osobně to vládě nekazil, ale nám to kazí něco zcela jiného.

Svoboda a její demokracie by měla být lidem k užitku a ku prospěchu, ale jak je tomu dnes u nás po 20 letech? Dovolte mi jen krátce poukázat na blízké Slovensko, kde například lidé mají v rukou platidlo euro, kde mají možnost přímo volit svého prezidenta, kde například se rozhodli vymezit roli svobodných médií a podobně bych mohl pokračovat. Proč tam mnoho věcí se daří prosazovat lépe a u nás to nejde? Jsou asi slušnější národ a mají daleko lépe přijatelnou politiku vůči svým občanům, než je tomu u nás. Jiný důvod nevidím.

Jak vůbec je možné bez rozpaků uspořádat bezdůvodnou a neurvalou honičku na čestného politika Jiřího Čunka? A nikomu to u nás ani nevadí! Ozval se pouze statečný senátor a zkušený novinář Jaromír Štětina a k němu byl ochoten se veřejně připojit ještě senátor a ministr Karel Schwarzenberg. A podle mne je to již všechno. Na nějakém Jiřím Čunkovi nám přece nezáleží!

Když nezaujatý člověk sleduje naše politické dění, tak radost nemá, spíše naopak. Jsou zde zřetelně viditelné například takové jevy:

- Můžeme mít připomínky k EU, to je zcela v pořádku, ale nesmíme protestovat vůči EU nevhodným způsobem. Měli bychom se dokázat naopak pevněji připojit k EU, teď k tomu máme tu nejlepší příležitost, a my si u nás shazujeme vládu, jak jsme nyní byli svědky

- Před 20 lety skončila nesvoboda, kterou byly narušeny základní dobré lidské vztahy. Špatné lidské vlastnosti proto dnes často převládají. Tehdejší „Národní fronta“ organizovaná komunisty musela ovládnout každý lidský kolektiv, aby tak byl poničen každý lidský zárodek pozůstávajícího křesťanství a k tomu patřící vlastnosti ohleduplnosti, vzájemné pomoci a slušnosti mezi občany

- Mladí lidé dnes u nás se špatně orientují v naší současné společnosti. Ve školách je stále nedostatek dobrých učitelů, ale především málo rodičů poskytne svým dětem správný názor na současnou společnost. Pochopit takovou závažnou okolnost, jaká obrovská nespravedlivost se odehrála na úkor politika Jiřího Čunka, to dokáže pochopit u nás jen velice málo lidí. Pořád jsme doma jakoby cizinci ve vlastní svobodné a demokratické společnosti.

70letý učitel a matematik