27.9.2021 | Svátek má Jonáš


SPOLEČNOST: Političtí inbredi

23.8.2012

Slovem inbred označujeme potomky vzešlé ze vztahu příbuzných jedinců, kteří mají společného předka, maximálně na úrovni prarodičů. U potomků vzešlých z takového sňatků se ve zvýšené míře objevují geneticky podmíněné vrozené defekty, jejichž frekvence a závažnost se s následným incestním sňatkem dramaticky zvyšuje a populace postupně degeneruje. Chceme-li u zvířat získat geneticky uniformní populaci, jež reaguje stejně k určitému podnětu, například infekcím, páříme mezi sebou sourozence (bratra se sestrou). Získat inbrední linii laboratorních myší trvá obyčejně 20 i více generaci. U lidí místo inbredního páření raději mluvíme o incestu, přičemž jde ponejvíce o sňatky mezi sourozenci druhého "kolena", bratranci a sestřenicemi. Degenerační důsledky potomků vzešlých z takových sňatků jsou rovněž devastující.

Osobnost daného jedince ale neformují jen geny, jsou to i memy (mem), což je termín pro kulturní obdobu genu – replikující se jednotku kulturní informace. Slovo mem je odvozeno z řeckého mimema – napodobovat. Tento termín poprvé použil v roce 1976 ve své knize Sobecký gen Richard Dawkins. Jak je vidět, evoluce nemusí být nutně postavena jen na replikaci DNA, ale i memů, jejichž funkcí je šíření jakékoli informace, která podléhá změnám (mutacím) a selekčnímu tlaku. Memy se rozšiřují jak z generace na generaci, tak i komunikací s nepříbuzným okolím, nepříklad ve stranických klubech. Před memetickou evolucí není možné uniknout. Dokonce i náš vnitřní obraz sebe sama je odrazem vítězné skupiny memů, které nás momentálně ovládají (Wikipedie).

Podívejme se, jak se zákony inbredního přenosu genů a memů podílejí na formování osobnosti politiků a na jejich postojích ke společnosti, voličům, kultuře, morálce a tak dále. Hned zkraje si položme otázku, kdo je "předurčen" stát se úspěšným politikem. Jsou to ponejvíce přirození vůdci školních tříd nebo kluků a holek z ulice či vesnice obdaření darem zaujmout ponejvíce smyšlenými dramatickými příběhy, svými neexistujícími hrdinskými činy. Jejích rétorika je plná zvratů, tajemností a napětí. Dokážou udržet posluchačskou pozornost, aby svoje vystoupení neočekávaně ukončili a publikum zanechali v úžasu. Z nich se s největší pravděpodobností stávají předsedové politických stran, krajští či místní lídři, již tvoří programovou orientaci strany a její politickou kulturu.

Na scéně se objevuje fenomén inbredních memů formující jednotu morálního a kulturního profilu členů strany, poslanců obou komor, zastupitelů krajů, obcí i Evropského parlamentu. Jejích ústa vypouštějí stejné formulky, slovní obraty, sloganovitá vysvětlení bez argumentů. Strana v celé své hierarchické struktuře dostává podobu incestní populace, kdy odklony od linie nejsou žádoucí. Jenže povaha a kvalita memů podléhá selekčnímu tlaku a změnám (mutacím), jež můžou v toku času měnit kvalitu šířených informací a oslabovat uniformitu členů strany. Nosiči (členové strany) takto zmutovaných memů začínají měnit svoje chování, vyvazují se z brnění stranické disciplíny, hlasují podle svého svědomí, požadují po vedení strany více otevřenosti k občanům, transparentnost chování, dodržování morálky, etiky, souladu mezi slovy a činy, dokonce se můžou identifikovat i s některými body jiných stran. Takové buřičské názory se netolerují a nastupuje "akutní fáze" obranné reakce: odvolání z dozorčích rad, z vedení podniků, z předsednictva výborů v obou komorách parlamentů. Nastolení "dlouhodobé obranné reakce" vede ponejvíc k propadu na kandidátce pro nejbližší volby, z 2.-4. místa na 15. až 20. místo, což se rovná politické popravě - nepřijde-li na pomoc osvobozující tužka voliče a dotyčného "nezakroužkuje".

Proberme se jmény současných špičkových politiků a sečtěme, kolik takových "incestů" tam přežívá po dlouhá léta. Už jsem napsal, že získat inbrední linii laboratorních myší trvá obyčejně 20 i více generací, od roku 1989 bylo u nás téměř 30 různých voleb, ale incesty jsou stále na špici. Jejich memy "neoplodňované novými mutacemi" zákonitě degenerují a recyklace pozic a funkcí neprodukuje nic objevného, jenom vede k sebedestrukci. Kdyby jenom k jejich osobní sebedestrukci, ve hře je ale celá země. Obměna memetického fondu "těch nahoře" je vysoce aktuální!Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.