6.12.2023 | Svátek má Mikuláš


SPOLEČNOST: Podobnost čistě náhodná

23.7.2008

„Díky fondům Evropské unie se do konce příštího roku podaří rozšířit Muzeum války 1866 na Chlumu u Hradce Králové.“ Tato dobrá zpráva, vydaná radním Královehradeckého kraje Jiřím Vamberou a pozitivně komentovaná ředitelem Muzea východních Čech Zdeňkem Zahradníkem oznamuje akci v hodnotě 34 mil. Kč (z toho 31 mil. Kč z evropských fondů). Je akcí samozřejmě velmi vítanou, a to nejen proto, že muzea mají všude ke zdrojům dost daleko.

Byť byla bitva na Chlumu krvavá a smutná, udržování tradice a památky nejen na bitvu u Hradce Králové, ale i na celou válku v roce 1866, která ve východních Čechách zasáhla Hradecko, Trutnovsko a Náchodsko, je neobyčejně žádoucí. Byť byla tato válka pro celé školní generace Čechů téměř z učebnic historie odstraněna, protože se jednalo o střet Rakouska a Německa, tj. dvou kapitalistických mocností, jednalo se o historickou událost celoevropského významu. Vzpomínka na ni stále atrahuje velké množství turistů ze zahraničí, zejména Němců, pro které byla válka, zakončená vítězstvím nad habsburskou monarchií, jedním vrcholů historie 19. století.

Připomínkové akce výročí bitvy lákají každým rokem začátkem července návštěvníky místní i vzdálené a vždy se mezi nimi najdou také potomci padlých hrdinů. Zrovna tak přitahuje tato velkolepá bitva i ctitele vojenské historie, kteří v dobových uniformách živě předvádějí části střetů vojsk. Ale i poklidná návštěva rozsáhlého bojiště mimo tyto rušné dny skýtá pro návštěvníka mimořádný zážitek jak historický, tak krajinářský. Podle svých zkušeností mohu doporučit i cyklistický výlet z Hradce Králové, kdy je možno na kole přes Předměřice a Neděliště dorazit na Chlum klidnějšími vedlejšími silnicemi a vychutnat naučné stezky, Muzeum na Chlumu nebo obnovenou rozhlednu na Chlumu, která při příznivém počasí skýtá rozhled na široké okolí. Je skvělé, že díky evropským penězům dostane rozvoj tohoto místa novou a vydatnou injekci.

Na závěr si dovolím zmínit ještě zajímavost, která není mezi historickými laiky v Hradci Králové příliš známá. Bitva na Chlumu má svůj protipól v bitvě u Gettysburgu, Pennsylvania, USA. Tam se jednalo o jednu z nejvýznamnějších bitev na americkém kontinentu, která se odehrála během války Severu proti Jihu v roce 1863, tedy jen o tři roky dříve než bitva na Chlumu. Šlo o bitvu, kterou sice armáda Severu ztratila, ale znamenala obrat ve válce, zakončené nakonec vítězstvím Severu. Měl jsem náhodnou možnost toto místo, které reprezentuje jednu z nejslavnějších událostí americké historie, navštívit v rámci studijního pobytu v USA v oce 1994 a byl jsem podobností událostí naprosto udiven. Bitva u Gettysburgu se odehrála rovněž začátkem července. Počty vojáků na obou stranách, počty mrtvých a chybná strategická rozhodnutí slavných generálů s těžkými následky byly prakticky stejné. Třídenní bitva probíhala v identické krajině, jaká je u Hradce Králové, rozsah bitevního pole zahrnoval stejně široké okolí a historické konsekvence bitvy byly podobně velké.

Podstatným rozdílem mezi americkou a naší hradeckou událostí však zůstává vysoká komercionalizace bojiště v Gettysburgu. Bylo zde vybudováno velkolepé celonárodní poutní místo s obřími atrakcemi jako amfiteátr s živým modelem bitvy nebo replika válečného stanového městečka a vše protkává rozsáhlá paleta průvodcovských služeb po celém bitevním poli. Věc svoji velkolepostí jistě pro Evropana méně obvyklá a pro některé kritiky až kýčovitě devalvující monumentální historii. Ale v něčem přece jen americky praktická, profesionální a přiměřeně popularizující tak, že zpřístupňuje širokým davům lidí záživné poučení o velké událostí.

ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové