28.11.2023 | Svátek má René


SPOLEČNOST: Originální myšlení

7.5.2011

Co mají společného zdánlivě tak vzdálené postavy jako Erwin Rommel, Heinz Guderian, Steve Jobs a Bill Gates? Ve své době mysleli jinak než ostatní a dovedli překvapit. Guderian a Rommel svou koncepcí a realizací bleskové války založené na silném soustředění tankových vojsk s leteckou podporou a rychlém průlomu k vytváření obchvatů. Uvažovali jinak než polští, francouzští a ruští generálové a byli vždy o krok před svými soupeři. Steve Jobs je zakladatelem průkopnické firmy Apple, která svými výrobky odstartovala éru osobních počítačů. Bill Gates ve vhodné chvíli nabídl operační systém pro PC firmy IBM a následně vybudoval softwarový gigant Microsoft. Dovedli najít mezeru na trhu a vidět příležitost dříve, než ostatní. Většina lidí myslí v naučených šablonách, které do nich pracně vtloukli ve škole nebo na univerzitě v průběhu vzdělávacího procesu. Občas se však vyskytnou kverulanti, kteří vidí věci jinak. A z části z nich se stanou vizionáři, kteří posunou vývoj novým směrem. Je to asi něco, co se nedá naučit, a vyžaduje to i shodu příznivých okolností. Proto je vizionářů tak málo. Vizionář musí mít zpravidla dost informací ve svém oboru. To mají i jiní, ale on je dovede lépe analyzovat. Vidět je jinak a v jiných souvislostech. Stát se klasickým investorem vyžaduje mít mnohamilionový kapitál, ale vizionáři dokázali vybudovat rozsáhlé impérium ze skromných počátků typu automobilové garáže. To ukazuje, že ta pravá myšlenka je víc, než peníze.

Originální a fantastický nápad však musí být také správně zasazen do doby, v které je ho možné realizovat. Někteří geniové tak předběhli svou dobu, že jejich nápady nebylo možné řádně pochopit, natož technologicky realizovat. Co bylo platné, že Leonardo da Vinci na konci 15. století popsal princip vrtulníku, když ho bylo možno technicky realizovat až v třicátých letech 20. století. Vizionáři tedy musí také být ve správný čas na správném místě. Albert Einstein využil pro svoji speciální teorii relativity už známou Lorentzovu transformaci, ale dovedl se na prostor a čas podívat novým způsobem. Tomáš Alva Edison a Nikola Tesla nebyli bůhvíjací vzdělanci, ale uměli jevy pozorovat a domýšlet. Henry Ford a Tomáš Baťa dovedli přesně odhadnout, co rozvoj průmyslu vyžaduje. Ernö Rubik měl ten správný cit pro fantastický hlavolam.

Historie nám ukazuje, že jedinečné osobnosti, z nichž se posléze vyklubali vizionáři, často vypadaly zpočátku průměrně ve srovnání se svými vědecky vysoce nadanými kolegy. To platí o počátečních etapách A. Einsteina, N. Bohra nebo L. de Broglieho i dalších. Naopak možná ti nejnadanější nedokázali překročit vtisknuté stereotypy svého vzdělání. Také velmi originální myslitelé jako třeba F. Nietsche nebo spisovatelé jako F. Kafka vděčili za svou originalitu jistě i zdravotnímu stavu. Souvislost velmi originálního abstraktivního myšlení může někdy hraničit až s přízraky schizofrenie. Vizionářům se daří nejlépe ve chvílích, kdy společnost začíná narážet na některá svá omezení. Kdy se objeví řada výjimek z ustálených pravidel, otřesou se základy nebo se nadechuje k novému vykročení. I věda a hospodářství někdy očekávají své mesiáše.

Lze se originálnímu myšlení naučit? Když si uvědomíte některé důležité zásady analýzy a syntézy problémů, tak to jistě nebude na škodu. Šachy se sice může naučit hrát každý, ale jen málokdo se stane velmistrem. Zdá se tedy, že jisté genetické předpoklady jsou rozhodující. Absolvujete-li kurzy tvůrčího myšlení, které nabízejí různé agentury, tak vám to možná pomůže v kariéře, ale vizionářem se ještě proto nestanete. Vizionář musí být také ještě umanutý. Jít si za svým i za cenu, že zpočátku nebo i vůbec narazí na výsměch či nepochopení. Nejde mu totiž o ty okolo, ale o problém.

I když se z nás nestanou vizionáři, přesto nebude na škodu, když se budeme snažit na věci kolem nás dívat netradičně, tak říkajíc z druhé strany. Nejtvořivější čas na originální myšlenky a rozuzlení problémů přichází prý v deset večer. Nejméně aktivní je naopak mozek po obědě a po celé odpoledne. Tak to zkuste. Když nic jiného, tak vás to obohatí a pobaví. A kdož ví….

http://hlubucek.net