22.10.2020 | Svátek má Sabina


SPOLEČNOST: Neměříme stejným metrem

19.2.2015

Demonstrace proti karikaturám hanobícím Adolfa Hitlera

Po stížnostech muslimů na karikatury Mohameda je tu další podobná aféra. Neonacisté jsou uraženi kvůli karikaturám Führera. „Doufám, že nedojde k fanatickému rozdmýchávání nacifóbie kvůli zítřejším útokům na synagogy,“ nabádal ke klidu vůdce umírněných nacistů.

phobe

Nejsem Charlie, stálo na trasparentech demonstrantů.

Shromáždění národních socialistů nedávno v Berlíně protestovalo proti karikaturám Adolfa Hitlera, které se objevily v izraelském satirickém časopise Charlie Hebro. „Jde o hanobení našeho přesvědčení. Věříme, že Führer – čest buď jeho památce – byl nepochopený humanista,“ stěžoval si mluvčí organizátorů Franz Höss. Demonstranti po symbolickém pálení knih předali petici, kde požadují, aby antifašisté byli stíháni za hlásání nenávisti vůči skupině obyvatelstva.

„Nacismus je hnutí za mír,“ okomentoval situaci Pavel Kamas, který Hitlerovy projevy vydal nedávno česky.

Zajímavá byla televizní debata na Deusche Welle. Tzv. umírnění nacisté hájili tezi, že démonizace nacismu je jen projev xenofobie. Nacistická ideologie je podle nich poselství míru a nemá s válečnými zločiny Třetí říše nic společného. Křesťané přece také mají na svědomí spousty mrtvých (conquistadoři, křižáci), a přesto křesťanství nikdo neoznačuje za zločineckou ideologii.

Následovala skoro teologická debata, kde zástupce antifašistů citacemi dokazoval, že agresivní povaha nacismu přímo vyplývá z Mein Kampfu. Vůdce nacistů Höss to odmítl jako překroucenou nacifóbní propagandu. Mein Kampf lze prý pochopit jen z německého originálu, protože překlady nevystihnout jemné odstíny německého jazyka. Na závěr televizní diskuse se oba diskutující před kamerami poprali. Höss bil odpůrce po hlavě Mein Kampfem a vykřikoval: „Nacismus je proti násilí.“

Argumentace obhájců nacismu pozoruhodně připomíná argumentaci obhájců islámu.

Dánský historik Knud Jorgensen v New York Times - známý popírač holokaustu - uklidňuje veřejnost, že nacismu není proč se bát. Národní socialismus je prý hnutí za zdravý národ a sociální spravedlnost. Lidé, kteří vykřikují „Sieg Heil“ a zabíjejí židy, nemají s pravým nacionálním socialismem nic společného a nerozumí mu. Plynové komory – podle tzv. umírněných nacistů - prý nemají také s nacionálním socialismem nic společného. To je věc, která se děla bez vědomí většiny členů NSDAP za jejich zády.

„Vy byste nejraději všechny nacisty označkoval jako dobytek a nechal odsunout,“ varují před vlnou nacifóbie obránci lidských práv. Nelze prý uplatňovat princip kolektivní viny a většinu mírumilovných nacistů obviňovat za to, jak hrstka pomatenců nacismus překroutila a zneužila. Většina nacistů jsou přece slušní lidé jako Oskar Schindler, který zachránil spoustu židů před koncentrákem. Nebo horolezec Heinrich Harrer, který se v Tibetu spřátelil s dalajlámou (viz film Sedm let v Tibetu). „Sami máme z nacistických radikálů strach,“ píše umírněný nacista, který se skrývá pod policejní ochranou. Slušní nacisté jsou ale mezi dvěma mlýnskými kameny. Z druhé strany se totiž obávají populistů, kteří navrhují odsunout všechny nacisty do mýtické árijské pravlasti, tj. do Hyperboreje kdesi za polárním kruhem.

Úřady se snaží vlnu nacifóbie zklidnit. Fejsbůček zablokoval stránku „Nácky v Čechách nechceme“, protože prý vyzývala k šíření nenávisti. Na webu se vypočítávalo, v kolika případech Hitler osobně nařídil nějaké vraždy. Nacisté ale vedení Fejsbůčku přesvědčili, že ve všech případech se Hitler jen bránil proti agresi, šlo o sebeobranu proti terorismu. „Potřebujeme umírněné nacisty na boj proti radikálům, nemůžeme si je odcizit napadáním jejich Vůdce. O mrtvých jen dobře,“ řekl ředitel Fejsbůčku.

Aby došlo k zmírnění vášní, Evropská unie nyní představuje projekt Národní socialismus očima českých školáků. Děti budou prý vedeny ke kritickému myšlení a kritické analýze textů o nacismu. Aby uměly rozpoznat, který autor je proti nacismu zaujatý. Aby uměly rozpoznat texty odborníků s certifikátem od NSDAP (jako Pavel Kamas) od textů tendenčních. Na titulní stránce webu se píše: „Ve společnosti je spousta stereotypů a předsudků proti národním socialistům, s touto xenofobií v sobě musíme každý bojovat. Když Hitler – čest buď jeho památce – mluvil o svém boji za lepší rasu, myslel tím právě mravní zdokonalování a růst.“ Podle kritiků tím EU napomáhá šíření hnutí, které směřuje k potlačování lidských práv a svobod.

Předseda českého Sluníčkového svazu chce problém řešit multikulturně. „Jestli nacisté chtějí ve svých čtvrtích uplatňovat norimberské zákony, je to jejich věc. Bylo by arogantní říkat, že naše kultura a naše hodnoty jsou lepší než jejich.“ Korunu všemu nasadil Vyorálek ze strany ČSAD, když odsoudil nacifobní demonstraci občanů v Ústí nad Vltavou. Uprostřed města vyrůstá krajské sídlo NSDAP s mohutným hákovým křížem v průčelí. „Jde o starý indický symbol míru, nevidím v tom problém,“ řekl Vyorálek.

P.S. Výše uvedený článek je pochopitelně pouhá mystifikace a výmysl. Vzhledem k tomu, že nacisté stáli u kořenů ekofašismu a europeismu, je snad čtenářům jasné, že k nacismu žádné sympatie nechovám. Připadá mi ale unfair, když neplatí stejná pravidla pro všechny. Když jedni říkají, že islám není nebezpečný, říká se jim umírnění muslimové. Když druzí říkají, že nacismus není nebezpečný, říká se jim „popírači holokaustu“. Proč se oběma neměří stejným metrem?

******************************************************
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.
Knížkový adventní kalendář: vyměňte letos čokoládu za kouzelné vánoční příběhy
Knížkový adventní kalendář: vyměňte letos čokoládu za kouzelné vánoční příběhy

Chvíle strávené nad knížkou jsou pro děti velmi důležité. Pořiďte dětem adventní kalendář plný kouzelných vánočních příběhů. Zkraťte si čekání na...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.