6.3.2021 | Svátek má Miroslav


SPOLEČNOST: Nemáme stejného boha!

2.6.2014

"Co vy, věřící, pořád blbnete, vždyť máte přece jednoho Boha?" Kdo z nás tuhle větu (opakovaně) neslyšel? Povětšinou nikoliv od ateistů, pro ty jsme jen tupá, zblblá nebo zákeřná verbež, ale od lidí, kterým P. Halík říká výstižně "něcisté". To jsou ti, co vám řeknou, že věří, že "NĚCO" nad námi je. A opravdu to zdálky a na letmý pohled může vypadat, že jejich tvrzení o jednom Bohu je namístě. Poslouchejte, co křesťan, judaista a muslim vyznávají: Věřím v jednoho Boha; Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný; není božstva kromě Boha. Přesto si dovolím stát za názvem svého článku: Nemáme stejného boha!

Snad všichni lidé na zemi se řídí jedním principem: dělají to, o čem si myslí, že je pro ně dobré. U lidí, kteří v boha/y nevěří, jde o to, že se chovají buď tak, aby to bylo ku prospěchu většiny (a tím i jim), nebo jen jim samým. U lidí věřících jejich chování vychází, nebo by alespoň mělo vycházet, z jejich víry, že pokud konají podle vůle svého boha, je to prospěšné jim i lidstvu jako celku a Bůh je spokojen. Správnost jejich chování a "spokojenost" Boha jedno jsou. Bůh odměňuje statečné, milosrdné, pracovité, čestné, poctivé, protože to On stanovuje, co je správnost, odvaha, slitování, pravda a poctivost. Jsem vystudovaným religionistou, ale nevím o náboženském systému, kde by božstvo souhlasilo, natožpak chtělo, aby jeho věrní dělali něco, co jemu samému se mu příčí, a kde cílem věřících je takové jednání, které by jej, Boha, "neuspokojovalo". Proto se jednotlivé náboženské a věroučné systémy odlišují, protože jejich členové mají odlišné představy o tom, co se jejich bohu líbí. Bohyně Kálí měla ráda, když její oběť byla uškrcena, keltský Esus chtěl, aby byla pověšena, staří Germáni obětované topili v močálech. K poctě Satí, šakti boha Šivy, se na indickém venkově dodnes upalují vdovy. Myslím, že nikoho dnes nenapadne říkat, že s těmito lidmi máme my, křesťané v Evropě jedenadvacátého století, stejný pohled na Boží vůli.

Již řadu dní plní stránky zpravodajských serverů zprávy z několika zemí: zpráva o otci, který ukamenoval svoji dceru za to, že si nechtěla vzít muže, kterého jí rodina vybrala, zpráva o (asi) dvou stovkách nezletilých dívek unesených do sexuálního otroctví a zpráva o ženě, která si jako křesťanka vzala křesťana a za to má být zbičována a pověšena. Společným jmenovatelem je islám. To on učí, že jejich bůh, nazývaný Alláh, tohle chce, že se mu to líbí, že si to přeje.

Západní svět je otřesen. Část z toho, co se ještě v dnešní době za našimi humny děje, část z toho, že musí vysvětlovat, že za to přece islám nemůže, že je to to nejmírumilovnější náboženství a netolerantními jsme přece my Evropané a my křesťané zvlášť, protože jim chceme vnutit svou, jim cizí morálku. Nejen eurounijní a socialistické autority, ale i někteří křesťané se nás snaží přesvědčovat, že se mýlíme. Bohužel, sami muslimové jsou v tomhle upřímnější. Když se P. Halík obrátil s dopisem na zástupce muslimů v ČR, aby rozsudek nad somálskou křesťankou odsoudili (zde), odpověděli vyhýbavě, že slyšeli, že není příčetná, a proto že by se tento - jinak spravedlivý - trest asi udělit neměl. "Budeme požadovat spravedlivé posouzení případu, který vrhá zlé světlo na spravedlivé islámské zákonodárství, které je neprávem obviňováno z nelidskosti." (viz)

Proto razantně protestuji proti tomu, aby někdo říkal, že oni a já máme stejného Boha. NEMÁME. Můj Bůh, tak, jak v něj věřím, není úchyl, nesouhlasí s kamenováním ani bičováním dívek a ani nemá radost z únosů školaček. Věřím, že ani Bůh, kterému skládá své účty P. Halík, není sadista. Není totiž společný, totožný, tentýž Bůh křesťanů a muslimů. Náš Bůh vede matky a otce k tomu, aby své děti chránili a nikoliv ovazovali semtexem jako matky izraelských Arabek či tloukli kamenem do hlavy jako íránští otcové. Náš Bůh to zakazuje, jejich si to žádá!

Vím, jak bude vypadat diskuse pod tímto článkem, proto předesílám: nebojoval jsem v žádné křížové válce ve středověku, neodsoudil jsem nikoho v žádném inkvizičním procesu, neupálil (ani neudal) jsem žádnou čarodějnici, neprodával jsem odpustky ani nepálil české knihy, ani jsem nikdy neměl žádného černého otroka. Mám svůj rodokmen zpracován cca do r. 1550 a pokud je mi známo, ani žádný z mých předků do této kategorie nespadal. Stejně tak mohu místopřísežně prohlásit, že jsem nikdy neměl sexuální styk s chlapcem ani mužem a ani s nezletilou dívkou, s mnichem, jeptiškou nebo ministrantem. Přesto chápu, že to naplní diskusi a že za to budu činěn odpovědným. Bohužel se z toho nemohu ani vyzpovídat, protože k tomu nedošlo, takže tyto hříchy se mnou bude muset zúčtovat až Velký šéf.

Věřím, že to udělá spravedlivě, protože věřím, že je to DOBRÝ BŮH. Nemám totiž s muslimy stejného Boha. Bohudíky.

Meriam

A na závěr - podívejte se do těch očí a řekněte: byli byste schopni ji oběsit nebo utlouci kamenem? Pokud ano, pak jste buď muslimové, nebo stvůry. Bůh s Vámi.

Autor je starokatolický knězStaňte se jednou ze 30 testerek a vyzkoušejte novinku HiPP 2 BIO Combiotik®
Staňte se jednou ze 30 testerek a vyzkoušejte novinku HiPP 2 BIO Combiotik®

Už žádné odměřování správného poměru instantního mléka, převařování vody a čekání na její zchladnutí. Tekuté mléko HiPP 2 BIO Combiotik® je...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.