4.2.2023 | Svátek má Jarmila


SPOLEČNOST: Nejtransparentnější Transparency International

27.4.2011

Transparentnost a nediskriminace nadevše hlásá moralisticky do světa pan Ondračka z občanského sdružení Transparency International – Česká republika, o.p.s. Každý zadavatel by si měl transparentně a nediskriminačně odsoutěžit i dodávku obložených chlebíčků a limonády. Škoda, že káže vodu, ale mnohem raději pije víno.

V médiích mě upoutala zpráva, že občanské sdružení Transparency International – Česká republika, o.p.s. bude radit Ministerstvu zemědělství s lesnickými tendry. Protože se sám poradenstvím při zadávání veřejných zakázek živím, čistě ze zájmu jsem oslovil Ministerstvo zemědělství s dotazem na způsob výběru tohoto občanského sdružení k poskytování poradenských služeb.

Nikde jsem totiž žádný tendr na tuto veřejnou zakázku nezaznamenal. Přitom sám bych určitě měl o tuto veřejnou zakázku zájem.

Ministerstvo zemědělství mi odpovědělo záhy, byť stroze. Doporučilo mi stáhnout smlouvu na stránkách občasného sdružení. Po jejím prostudování jsem zjistil, že se rozhodně nejedná o nějaké drobné poradenství. Limit plnění je omezen částkou 1 500 000 Kč.

To však není to nejzajímavější. K mému dotazu na způsob výběru mi bylo odpovězeno:

„Z důvodu nejvyšší transparentnosti byla oslovena přímo Transparency International – Česká republika, o.p.s.“

Tak to jsem si vážně sednul na zadek. Takže hloupá podnikatelská veřejnosti. Pojmenujte si své firmy nějak „transparentně“ a máte ohledně veřejných zakázek vystaráno. Pak už je budete dostávat přímo a bez jakékoliv soutěže. A vy ostatní plebejci hezky soutěžte a poslouchejte mravokárné proslovy nejtransparentnějších odborníků z nejtransparentnější Transparency International – Česká republika, o.p.s.