28.9.2023 | Den české státnosti


SPOLEČNOST: Mluvme o islámu dříve, než bude pozdě

14.11.2014

Když už se podařilo ombudsmance v rámci svého aktivismu definitivně zažehnout komplexní oheň vášní proti muslimům v jinak pokojné České republice, stojí za to si přečíst její prozatímní publikovanou zprávu.

Každá instituce má v rámci svého formování významný sklon k různým druhům newspeaku, odlidštěné mluvy a byrokratického „korektního“ způsobu vyjadřování. Čím více je odtržena od reality, tím lépe dokáže projevit svoje farizejství i ve svých dokumentech.

Inkriminovaná zpráva se jmenuje Škola nemůže zcela zakázat nošení křížku ani muslimského šátku nezahalujícího tvář a znemožnit tak přístup ke vzdělání. Titulek z pera úřadu ombudsmana je projevem farizejství a ostudného zastírání pravého smyslu toho, co se řešilo. Nikdo přece neřešil stížnost na nošení viditelných symbolů křesťanského náboženství, tak proč se používají oba symboly? A pro úplné srovnání, proč křížek, a ne kříž, když šátek, a ne šáteček? Není to náhodou urážka křesťanského náboženství?

Pseudohumánnost uvedeného názoru je zřejmá i z komparace s právními předpisy. Přečteme-li si Ústavu České republiky, zjistíme v ní, že „my občané České republiky… v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří si jsou vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům“. Jinými slovy svoboda patří svobodným, vnitřně svobodným, ve vnějšku svobodným, těm, kteří jsou demokraté a jako demokraté hodlají jednat za všech okolností. Muslimský šátek se stal nikoliv projevem odlišné kulturní identity mírumilovně smýšlejícího občana, který má svoje náboženství a bude pokojně žít v míru s námi, respektuje naši odlišnost, ale znakem, který se blíží nechvalně proslulým znamením zla.

Jakkoliv nevidím v České republice problematiku muslimů jako klíčové téma, jsem přesvědčen, že v jistém směru je dobře, že došlo k rozdmýchání těchto vášní dříve, než bude opravdu pozdě. Pozdě na obranu před militantním nesnášenlivým islámem, který ohrožuje samu podstatu evropské civilizace. Je mi to velice líto, ale islám v podobě, kterou momentálně šíří byť jen menší část celkové islámské populace, přispívá ke zlu srovnatelnému s výstřelky křesťanských náboženství svého času. V situaci, až bude převažující část islámské populace na světě bez mrknutí oka tolerovat v naprosto stejné míře viditelné i neviditelné znaky křesťanství, jako to činí křesťanská Evropa, bude možno hovořit o porušení základních práv a svobod. V této souvislosti úplně malinká douška na závěr. Islám považuje za něco ze všeho nejhoršího nikoliv křesťany, židy, drúzy nebo jakékoliv jiné náboženství, ale bezvěrce, kteří žádného boha nemají. Každý ateista v naší zemi by o tom mohl přemýšlet.

Autor je advokát

LN, 13.11.2014