Neviditelný Pes

SPOLEČNOST: MeToo a právo

11.12.2017

aneb Kdo může pykat za svá provinění

Sexuální obtěžování bublá veřejným prostorem už několik měsíců, aniž by se rýsovalo řešení. Bojovníci na obou stranách odmítají složit zbraně a ani zbytek společnosti tento boj neignoruje.

Možná nazrál čas na střízlivou analýzu právních konotací, jež by se daly s touto aférou spojit.

Pachateli trestného činu nepodmíněný trest

Brutální sexuální obtěžování může mít podobu trestného činu znásilnění, tedy donucení k pohlavnímu styku násilím, pohrůžkou násilí či využitím bezbrannosti ženy, za což pachateli hrozí trest od šesti měsíců do pěti let. Kdo znásilní dítě mladší patnácti let, oběti způsobí těžkou újmu nebo smrt, ten dostane nepodmíněný trest v délce až do dvanácti let. Pokud muž násilím, pohrůžkou násilí či jiné těžké újmy přinutí ženu, aby mu byla po vůli, ten se dopustí trestného činem vydírání, za který trestní zákoník stanoví peněžitý trest nebo odnětí svobody od šesti měsíců do čtyř let, anebo dokonce až na dvanáct let, pokud způsobí ženě těžkou újmu nebo smrt. Trestní zákoník zná i paragraf pro sexuální nátlak, pokud muž přiměje ženu k pohlavnímu styku zneužívaje svého postavení. Výtečníkovi soud vyměří trest od šesti měsíců do čtyř let. Další skutkovou podstatou je útisk, při němž šéf organizace zneužije tísně své podřízené nebo její závislosti, aby ji nutil k sexuálním hrátkám, byť mu hrozí trest spíš podmíněný. Známe i trestný čin svádění k pohlavnímu styku, jehož se může dopustit pán, který slibuje nezletilé prospěch výměnou za poskytnutí sexuálních radovánek, což následně ocení soud v závislosti na věku dítěte až po pěti let tvrdého kriminálu.

Veřejný činitel vyžadující ve věcech obecného zájmu sex jako platidlo se dopustí trestného činu přijetí úplatku, ovšem dívčina, jež orgánu státu zaplatí vlastním tělem, bude také postižitelná za podplacení. Trestné je i nepřímé uplácení, slíbí-li prostředník cizince, že jí zajistí občanství výměnou za noc plnou vášně. Protiprávní je také veřejné odhalování coby hrubá neslušnost s trestem odnětí svobody až na dva roky, popř. až na roky tři, pokud exhibicionista děsí svým ohanbím opakovaně.

I neslušný návrh může být protiprávní

Mnohé chování, jež ženy mužům právem vyčítají (pokřikování, ohmatávání či nemravné návrhy) je nejen nespolečenské, ale i jinak protiprávní. Za přestupky veřejného pohoršení či proti občanskému soužití lze uložit pokutu až do 20.000 korun, jen je třeba, aby poškozená proti nemravníkovi podala oficiální návrh. Hodí se však přidat jedno upozornění: bájná lhavost se nevyplácí, a kdo před soudem neunese důkazní břemeno, ten by mohl naopak o mnoho peněz přijít. Trestní zákoník totiž pamatuje na trestný čin pomluvy, a kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, způsobilý ohrozit jeho vážnost či poškodit jej v zaměstnání nebo v rodině, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok. Učiní-li lživé prohlášení žena v médiích či na sociálních sítích, zvyšuje se možný trest až na dva roky. Něžnému pohlaví, jež bez důvodu označí například veřejně činného muže za pachatele sexuálního trestného činu, hrozí též trestní stíhání za křivé obvinění. Dívky a ženy, halasně se přihlašující k MeToo, by si měly možný dopad svých slov uvědomit, neboť trestní zákoník stanoví pro tyto případy sankci nekompromisní - od dvou až do osmi let. Zuřivé aktivistky, jež rády haní šmahem všechny muže, nepotěší jiné ustanovení českého trestního práva – podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a spolčení či hromadné ženské srocení k tomuto účelu oceňuje trestem od šesti měsíců do tří let.

Pozor na náhradu škody a promlčení

Případy, které k nám přicházejí ze zahraničí, vyprávějí nejen o sexuálním obtěžování, ale také o tučném odškodném, jež dotčené dívky vysoudí anebo pro sebe s pachatelem vyjednají. Finanční vypořádání je však soukromoprávní záležitostí, a tak do něj stát příliš nezasahuje, i když podobně jako v zahraničí i u nás platí, že porušení práva s sebou nese vznik odpovědnosti za újmu, jež poškozené vznikla v přímé souvislosti s proviněním. Staré křivdy a traumata ze sexuálního obtěžování však u nás na rozdíl od Spojených států amerických nejspíš nedojdou finančního uspokojení, neboť majetkové nároky se běžně promlčují ve třech letech a nejdelší promlčecí lhůta činí deset let. Odpovědnost by dnes naopak mohla padnout na lživou oznamovatelku, protože dle občanského zákoníku má každý právo na ochranu své osobnosti, občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí, svého jména i projevů osobní povahy. Platit by tak mohla spíš ona nežli on.

Případy letité pak obsahují ještě jedno nebezpečí: promlčení přestupového nebo trestního stíhání. Přestupky totiž lze stíhat (a potrestat) do jednoho roku ode dne spáchání, trestné činy pak podle závažnosti do tří, do pěti či do patnácti let. Sečteno a podtrženo: pokud muž sexuálně harašil před dvaceti lety, jsou všechny nároky slabých poškozených podle českého práva bohužel či bohudík dávno promlčené.

Psáno pro MF Dnes

Autorka je advokátka a bývalá ministryně spravedlnosti

Převzato z DanielaKovarova.blog.idnes.cz se souhlasem autorkyzpět na článek