21.10.2020 | Svátek má Brigita


SPOLEČNOST: Manželství homosexuálů

18.4.2020

aneb Argumentuje spolek „Jsme fér“ opravdu fér?

Pandemie koronaviru v posledních týdnech dokonale zastínila ostatní témata. Jedním z nich je i manželství homosexuálů. Ale nemylme se, nezmizelo úplně. Jenom je nyní mimo pozornost veřejnosti. Ale občas se připomene.

Novela zákona o manželství umožňující uzavírání sňatků mezi osobami stejného pohlaví byla předložena parlamentu v roce 2018. V této otázce ovšem neexistuje mezi politiky konsenzus, stejně jako není většinová shoda na tom shodit tento návrh ze stolu. A tak tam leží už dva roky. Občas se jí snaží někdo připomenout. Stalo se tak i v souvislosti s restrikcemi, která mají za cíl dostat v naší zemi pod kontrolu šíření koronaviru.

Spolek „Jsme fér“, který už nějakou dobu o uzákonění homosexuálních manželství usiluje, totiž kritizoval vládu, že svým rozhodnutím omezujícím vstup cizincům na území České republiky rozdělila homosexuální páry (zde). Důvodem je, že výjimka z tohoto zákazu platí jen pro manžele a nevztahuje se na registrované partnery. Což dalo spolku šanci přihřát si svoji polívčičku ve smyslu „kdyby u nás mohli gayové a lesbičky uzavírat manželství, bylo by po problému“. Vzhledem k tomu, že vše by šlo vyřešit mnohem jednodušeji rozšířením příslušné výjimky, připomíná jeho argumentace spíše střelbu kanónem na vrabce. Ale berme toto poněkud přemrštěné vyjádření jako oslí můstek pro připomenutí tématu, které z pohledu spolku „Jsme fér“ poněkud zapadlo.

Na jeho stránkách lze ovšem nalézt i na první pohled serióznější argumenty na podporu uzákonění homosexuálních sňatků. Jako například toto tvrzení: „67 % Čechů a Češek podporuje manželství pro všechny.“ Tento výrok je evidentně interpretací závěrů průzkumu agentury MEDIAN z roku 2019 (zde). V něm totiž právě takový podíl respondentů vyslovil souhlas s názorem: „Gayové a lesby by měli mít možnost uzavírat sňatky jako heterosexuálové.“

Ovšem vzhledem k tomu, jak protichůdné reakce návrhy na uzákonění stejnopohlavních manželství ve veřejnosti vyvolávají, působí tak výrazná podpora poněkud překvapivě. Takže by nebylo od věci poohlédnout se i po dalších průzkumech a zjistit, zda toto zjištění potvrzují, nebo nikoliv. Před časem se tímto tématem kupříkladu zabýval na žádost spolku „Jsme fér“ spolupracovník MEDIANu pan Prokop, který se snažil sjednotit výsledky průzkumů agentur CVVM, MEDIAN a PEW (zde).

Se svým úkolem se však bohužel vypořádal tím nejnešťastnějším způsobem. Vzal totiž jednotlivé analýzy a udělal z jejich výsledků aritmetický průměr. A tak sečetl podíl odpovědí „rozhodně ano“ z průzkumu agentury CVVM z roku 2018 (21 %), MEDIAN z roku 2018 (28 %) a PEW z roku 2015 (14 %) a vyšlo mu z toho, že se sňatky homosexuálů rozhodně souhlasí 21 % respondentů. Analogicky to udělal i u odpovědí ostatních. Evidentně mu přitom nevadilo, že vzhledem k rozdílnému znění otázek (u PEW navíc nedohledatelnému), odlišnému časovému období průzkumu, jinému počtu respondentů a nejspíš i odlišným metodikám jejich výběru sčítá hrušky a jablka. A tak se z této „analýzy“ člověk dozví maximálně to, že si její autor se statistikou moc netyká.

Další, kdo se touto otázkou zabýval, je agentura Phoenix. Ta naopak tvrdí, že si většina veřejnosti manželství homosexuálů nepřeje. Její analýza však není veřejně přístupná, a tak nelze posoudit, jak k tomuto závěru došla. A svůj průzkum si dělala i EU. Upozornil na něj ve svém článku pan Pehe (zde). Podle něj je poměr příznivců a odpůrců sňatků homosexuálů zhruba fifty fifty (respektive 48 % : 48 %). Ale ani tato studie není k mání, takže není možné posoudit, nakolik lze její závěry brát za bernou minci. A řadí se tak ke všem ostatním, z nichž jsou známé jen fragmenty, a u kterých tedy nelze ověřit opodstatněnost a korektnost prezentovaných zjištění.

Nicméně jeden průzkum, ke kterému existuje veřejně přístupná kompletní zpráva, přeci jen k dispozici máme. Jde o analýzu CVVM, jejíž výstupy jsou k nahlédnutí zde. Podle ní jsou síly podporovatelů a odpůrců homosexuálních manželství zhruba vyrovnané (47 % pro, 48 % proti). Tento materiál je zajímavý také tím, že nám poskytuje přehled, jak se od roku 2005 názor veřejnosti na tuto otázku měnil. Není to nezajímavé čtení. Po počátečním většinově odmítavém postoji se situace kolem roku 2010 změnila a začali převažovat příznivci sňatků, kterých pak nadále přibývalo až do roku 2017, kdy měli navrch nejvíce (52 % pro, 41 % proti). Jenomže od té doby začalo příznivců ubývat a odpůrců přibývat, až se jejich poměr opět vyrovnal.

Z již zmiňovaného průzkumu agentury MEDIAN, o který se opírá spolek „Jsme fér“, jsou bohužel k dispozici také jen fragmenty. Ale známe alespoň znění otázky. Což umožňuje jeho částečné porovnaní s průzkumem agentury CVVM. Na první pohled je zarážející, že došly k tak rozdílným závěrům. Podle MEDIAN totiž podporují manželství homosexuálů zhruba dvě třetiny Čechů, podle CVVM ani ne polovina. Aby bylo zřejmé, o jak velký rozdíl jde, tak je to v podstatě to samé, jako kdyby jeden průzkum volebních preferencí přisuzoval hnutí ANO suverénní vítězství s 30 %, přičemž druzí Piráti by měli 14 %, a jiný by tvrdil, že by volby dopadly prakticky nerozhodně, protože ANO by mělo 21 % a Piráti 20 %.

Vždy, když dva průzkumy vykazují tak zásadní rozdíly, je třeba hledat jejich příčiny především ve složení a výběru respondentů, v položené otázce a v její interpretaci. Složení respondentů neznáme. Takže se podívejme, jestli není nějaký signifikantní rozdíl v položených otázkách a jejich výkladu. MEDIAN zjišťovala názor veřejnosti (zde) na tvrzení „Gayové a lesby by měli mít možnost uzavírat sňatky jako heterosexuálové“. Zatímco CVVM se podle své zprávy (zde) ptala takto: „Myslíte si, že homosexuální ženy a muži by měli mít právo uzavřít sňatek?“ Takže otázky jsou zhruba stejné a troufám si tvrdit i stejně nepřesné. U obou totiž chybí to klíčové – že má jít o sňatek osob stejného pohlaví. Protože takto může s klidným svědomím odpovědět v obou případech „ano“ i ten, kdo se stejnopohlavním manželstvím sice nesouhlasí, ale neupírá gayům a lesbičkám právo uzavírat sňatky heterosexuální. Z tohoto úhlu pohledu může být o něco více matoucí otázka MEDIAN svým důrazem na „... možnost uzavírat sňatky jako heterosexuálové“. Ovšem nemyslím si, že by se tím dal tak výrazný rozdíl mezi závěry obou průzkumů vysvětlit. Jeho příčina tak zůstává neznámá.

Vzhledem k tomu nelze v tuto chvíli považovat za zřejmý ani postoj veřejnosti k problematice stejnopohlavních manželství. Dle mého soudu je tak prohlášení spolku „Jsme fér“, že „67 % Čechů a Češek podporuje manželství pro všechny“, poněkud na vodě. To ostatně platí i pro jeho další výrok: „5,7 miliónu voličů podporuje manželství pro všechny“, protože jím je v podstatě jinak řečeno totéž. No a co toto tvrzení spolku: „96 % LGBT lidí věří, že manželství pro všechny zlepší kvalitu jejich života“? Těžko říct, o co se tento výrok opírá. Ale dost to připomíná reklamní výkřiky typu „9 z 10 zubních lékařů doporučuje zubní pastu XYZ“.

Ještě diskutabilněji však působí kritika spolku směrovaná vůči agenturám, jejichž šetření hovoří o tom, že česká veřejnost si sňatky homosexuálů nepřeje. Jde například o již zmiňovanou analýzu společnosti Phoenix, nebo o výzkum provedený společností SANEP (zde). O obou na svém facebooku píše, že je není možné brát vážně, protože nejsou členy sdružení agentur pro výzkum veřejného mínění SIMAR. V pořádku. Když se však do seznamu členů podíváme, tak tam nenalezneme ani společnost PEW, o jejíž výzkum se opírá pan Prokop ve své výše zmiňované „analýze“ a kterou spolek pro podporu své argumentace využívá. Že by náhoda? Nebo to je tím, že podle PEW je „rozhodně pro“, nebo alespoň „pro“ stejnopohlavní manželství 67 % respondentů?

Možná někdo namítne, že na tvrzení spolku „Jsme fér“ je třeba se dívat především jako na jakási marketingově-aktivistická sdělení. A v těch se obvykle přehání, fakta se v nich překrucují jako na běžícím pásu a některá obzvláště nepohodlná se i zamlčují. Takže bychom na jeho výroky nemuseli používat tak přísný metr a mohli je brát s patřičnou rezervou. To by bylo nepochybně možné, kdyby... Kdyby si ten spolek neříkal „Jsme fér“. Pokud totiž někdo sám sebe takto tituluje, tak mu zkrátka nefér argumentaci odpouštět nelze...

Převzato z blogu se souhlasem autorky
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.