2.12.2021 | Svátek má Blanka


Diskuse k článku

SPOLEČNOST: Majdan a Letná

Doputoval ke mně dopis jednoho lokálního politika, kterému se podle všeho nelíbí výzva lidoveckého předsedy Marka Výborného, aby lidovci podpořili plánovanou demonstraci na Letné.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času
P. Urban 23.6.2019 9:20

Re: Nikdy nic se neděje samo od sebe

To znamená, že pokud se spontánně zúčastním akce, kterou zorganizoval někdo jiný, jsem jednodušší a naivní jedinec.

V tom případě se hlásím k jednoduchosti a naivitě. Od roku 1990 chodím ke všem volbám do Parlamentu i do místních samospráv, ačkoli vím, že tyto volby někdo zorganizoval. Že to není jen spontánní setkání občanů.

F. Kroupa 22.6.2019 15:43

"Mne jako evangelikálního křesťana hodně zajímá, zda je na Ukrajině svoboda vyznání" ======== Té se opravdu člověk nasytí. Tyhle věřící, intelektuály,filosofy pozavírat někde o vodě a chlebu a nechat je po zbytek života přemýšlet o nesmrtelnosti chroustů. Jinak to jsou zbyteční lidští parazité parazitující na poctivě makajících občanech. Takoví lidští trubci.

P. Urban 22.6.2019 16:08

Možná byste měl zvážit možnost

že i evangelikální křesťan může poctivě makat.

J. Sova 22.6.2019 16:14

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Proč by makal, když nemusí.

Mt 6,25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv? Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější? ...

Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

P. Urban 22.6.2019 16:25

Lidé, následující Krista v těchto věcech

opravdu existují. A to i mezi lidmi, které za evangelikální křesťany při nejlepší vůli označit nelze.

Na druhou stranu existuje celá řada evangelikálních křesťanů, kteří tak daleko nejsou a na obživu Otce nebeského nespoléhají. V USA jsou celá města takovýchto křesťanů (například baptistů), které nikdo neživí.

Ovšem proč bychom se zabývali takovými detaily, když tak dobře známe teorii, že.

J. Sova 22.6.2019 16:44

Re: Lidé, následující Krista v těchto věcech

To se snad týká všech křesťanů, nejen evangelikálních. O živobytí se zajímají jen pohané.

Která města v USA to jsou?

J. Anděl 23.6.2019 14:05

Re: Lidé, následující Krista v těchto věcech

Netýká se to dokonce jen křesťanů.

Mimochodem to ptactvo nebeské se nefláká. Sbírají potravu, stačí hnízda. Jen se tak nestrachují o to, co bude, nebo co by bylo, kdyby.

V. Čermák 22.6.2019 16:43

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Áha, tak pan Sova zase buď něco nepochopil, nebo dělá Blbého, že? Ježíšův výrok není o "makání", ale o nedobré, tedy zlé, přehnané starostlivosti, že?

J. Sova 22.6.2019 17:08

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Mýlíte se. Souvisí s tím třeba verš:

J 14,12 "Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci. A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním."

Vždyť Ježíš nasytil pěti chleby a dvěma rybami zástupy - na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

V. Čermák 22.6.2019 17:14

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Ale no tak. Chcete tvrdit, že když budete vy, nebo kdokoliv jiný prosit o bezpracnou a bezsnaživou "ochranu i obživu" ve světě, bude to v Ježíšově jméně? Tak to sotva, Ježíš určitě nevyzývá k lenosti a zahálce....

V. Čermák 22.6.2019 17:19

Re: Možná byste měl zvážit možnost

No a ké druhé části: Kdo věří v Ježíše, je na cestš stát se božím dítětem. Ale teprve až jím Bude, bude mít i Božího ducha a bude moci konat stejné "zázraky" jako Ježíž-Boží dítě-Syn...

J. Brei 23.6.2019 14:45

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Jan 1:13:13 říká: „Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha.“ A 1 Jana 3:1.2 říká jasně, že křesťané již Božími dětmi jsou, nikoli, že jsou na cestě se jimi teprve stát: „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.“ (Český ekumenický překlad)

J. Sova 22.6.2019 17:25

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Nejen o bezpracnou obživu. O cokoliv (znáte význam slova začkoli?).

Tady třeba autor článku jistě v Ježíšově jméně prodlužoval nohy:

http://brouzdej.cz/blogy/joel/665.html

Jste malověrný.

V. Čermák 22.6.2019 17:39

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Tak znovu. O Cokoli v Ježíšově jméně. Jen samotný Ježíš ví, je-li to v jeho jméně. A jistě i některé zázračné skutky v jeho jméně se uskuteční. Ale lenost a nesnaživost v jeho jméně nejsou. Mimochodem, moje prosby v Ježíšově jménu jsou splněny, neboť mám všechno, co k životu potřebuji a jsem s tím spokojený. Naznačujete, že když Neprosím o "hodinky s vodotryskem", jsem Malověrný?

V. Čermák 22.6.2019 17:54

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Tak jsem si přečetl tu chválu na léčitelské schopnosti Dana Drápala. Sice nevím, kdo to napsal, ale klidně tomu budu věřit. Jak říká sv. Pavel, každý jsme "jiným údem" v Božím těle (máme jiný dar, jinou schopnost ). Proč tedy tento Léčitel se nevěnuje Léčení, ale Politice? Proč ten Dar nevyužívá, ale dělá něco úplně jiného, píše, radí, vnucuje všem okolo Pravdu a Lásku, která v současnosti zasmrádla. Je stejný, jako dobří Herci, Zpěváci a něteří Sportovci, velmi dobří ve svých oborech, ale myslící si o sobě, že jsou něco víc než normální lidi a nevyžádaně Radí a Poučují. Totéž Dan Drápal...

J. Sova 22.6.2019 19:31

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Vy dar uzdravování nemáte? To je divné.

Mk 16,17 "Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.“

V. Čermák 23.6.2019 17:34

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Já mám jiný dar, dokážu pochopit a vysvětlovat věci, což zase vy Nemáte, takže otrocky papouškujete bez známky pochopení....

J. Anděl 23.6.2019 15:33

Re: Možná byste měl zvážit možnost

S tímhle se v poslední době setkávám často. Naposledy u podobné výtky Halíkovi.

Jenomže politika je holt věci všech. Nemusejí se jí všichni věnovat, ale všichni mohou.

J. Anděl 23.6.2019 14:10

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Nevěřící mají holt k dispozici spoustu příkladů těch, co se Bohem oháněli, ale výsledky neměli. Chyběla jim pokora a škodili tak sobě i konceptu víry. S tím nic nenaděláte.

J. Brei 23.6.2019 14:43

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Matoušovi 6:25 předchází mimo jiné i Matouš 6:19-21.24 kde se lze dočíst: „Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.... Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.“ (Český ekumenický překlad). Jak se ukládá poklad v nebi? Křesťané v tom nemusejí tápat, protože jim to jejich Pán jasně říká např. Marka 10:17-22, který obsahuje ve verši 21 následující vybídku: „Jedno ti schází. Jdi, prodej všecko, co máš, rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne!“ Jde o následování bez otálení a ohlížení se na rodinu a rozdělanou práci, jak to ukázali např. první apoštolové: „Když procházel podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona zvaného Petr a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: "Pojďte za mnou a učiním z vás rybáře lidí." Oni hned nechali sítě a šli za ním. O něco dále uviděl jiné dva bratry, Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě; a povolal je. Ihned opustili loď i svého otce a šli za ním.“ (Matouš 4:18-22 Český ekumenický překlad). K evangelizaci je povolán jeden každý křesťan, jak ukazuje Matouš 28:19.20. To je pole, na kterém mají křesťané pracovat a mají tomu věnovat všechen svůj čas, jak jim v tom jejich Pán dal příklad.

J. Sova 23.6.2019 16:45

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Majetek slíbil Ježíš věřícím již zde, na zemi - stokrát více, domů, polí ...

Mk 10,29 Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život věčný."

V. Čermák 23.6.2019 17:49

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Ano, již zde na zemi. Reálně pronásledování, Potenciálně stokrát více=všechno. Obojí současně, teď na zemi....

J. Brei 23.6.2019 19:01

Re: Možná byste měl zvážit možnost

Ano, takový křesťanský komunismus. Odstranění soukromého majetku a jeho nahrazení majetkem společným: „Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval. Také Josef, kterého apoštolové nazvali Barnabáš - to znamená 'syn útěchy' - levita původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly.“ (Skutky 4:32-37 Český ekumenický překlad) A běda tomu, kdo by se tvářil, že odevzdává všechno a něco si nechal – Skutky 5:1-11

F. Kroupa 22.6.2019 16:45

Já měl spíše než obyčejné věřící na mysli ty parazitující pedofilní manipulátory v sutanách, co vymývají v kostelích mozky duševně nevyrovnaným lidem.

P. Urban 22.6.2019 18:03

Re:

Máte nějaké důkazy, že pan Drápal je nejen manipulátor (to je, jinak by sem nepsal), ale také parazitující pedofil?

J. Kanioková 23.6.2019 13:27

Věřící parazitují ?????

Jste normální ?

I. Polák 24.6.2019 12:28

Re: Věřící parazitují ?????

On je, ale vám to asi nedocvaklo....

V. Liptovský 22.6.2019 15:23

"Nevím, co tím myslí"...

... tak sa spýtajte Ukrajincov, ktorých je v Česku a na Slovensku dosť - neuveriteľne zdieraných v práci "na čierno", za pár desiatok eur týždenne. A budete vedieť.

V. Petr 22.6.2019 17:40

Máte naprostou pravdu

Mimochodem, lze porovnat dvě velké asijské země, totiž "demokratickou" Indii a "totalitní" Čínu. Ta Čína si vede o moc líp...

Pokud jde o Ukrajinu, řekl bych, že je na tom pořád STEJNĚ. Alespoň podle Ukrajinců. Jen tu válku mají navíc.

Č. Berka 23.6.2019 19:35

Re: Máte naprostou pravdu

Mají i novou vlastní církev... ale začíná se hádat: https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/power-struggle-erupts-within-ukraines-new-orthodox-church.html