13.8.2020 | Svátek má Alena


SPOLEČNOST: Konspirační teorie a konspirační praxe

19.11.2013

Zaujal mě fejeton Petra Kersche1, který krom jiného napsal: "Ptáme se po příčinách rozkvětu podvodů, petitem tištěných podrazů, falešných kontrolorů, listinných podvrhů, lživých reklam, nactiutrhačných fotomontáží, koupených hlasů, nepravdivých prohlášení... Hlavní příčinou se vždy jevila a stále jeví lhostejnost lidí ke skutečnosti... Přiznejme si, že začínáme být obklopeni - ne, lépe a přesněji: obklíčeni lhostejností lidí k věcem pravdivým a k věcem lživým."

Souhlasil bych, ale jedna drobnost mi vadí. Jedna malá nesnáz. Má námitka zní: Občas je těžké někdy nemožné odlišit věci pravdivé od věcí lživých.

Poznatek jsem nedávno znovu ověřil sám na sobě. Víceméně náhodou jsem shlédl film s názvem 9/11: Explosive Evidence – Experts Speak Out. Objevil se na webu Jiřího Hájka2, ale pokud Jiřího Hájka nemáte rádi, můžete otevřít youtube3. Film doporučuji, jste-li ochotni obětovat devětapadesát minut svého života. Není dryáčnický, ani pohoršující – alespoň co se formy týče. Autoři zpochybňují závěry oficiálního vyšetřování útoku na Twin Towers. Jediné, co požadují, je nové vyšetřování. Nepodjaté.

Podotýkám, že konspirační teorie mě obvykle nezajímají. Dokument nicméně vyvolal určité rozladění. Přistihl jsem sám sebe, že rozumnými argumenty nejsem schopen řadu tezí vyvrátit. Mé technické vzdělání na to nestačí. Vím já, jak se přesně chová ocelová konstrukce výškové budovy při vysokých teplotách? Dokážu to odvodit? Nedokážu. Umím posoudit, jaké rozložení teplot může vyvolat náraz letadla s plnými nádržemi do mrakodrapu? Neumím. Tuším alespoň, co lze vyvodit z detailního chemického rozboru trosek? Netuším.

Nějakou dobu jsem hledal protiargumenty4, 5, ale rozladění nezmizelo. I stanoviska, která mají uvést věc na správnou míru, jsou totiž jen schematická: "Vzhledem k unikátní konstrukci budovy 7 (= třetí výšková budova, která se zřítila, aniž by do ní narazilo nějaké letadlo; pozn. aut.) některé nosníky přenášely váhu z jedné strany budovy na druhou a mohly tak zafungovat jako páky, čímž vlastně pád budovy urychlily. V některých okamžicích tak část budovy mohla padat i rychleji, než je rychlost volného pádu, aniž by bylo zapotřebí jakýchkoli výbušnin." Stačí mi toto tvrzení, abych se bez výhrad ztotožnil s úředním vysvětlením příčin zhroucení konstrukce, které na první pohled opravdu připomíná řízenou demolici?

Tak stalo se, že filmový dokument a vlastní odezva na něj mi zase jednou trochu pomohly, abych lépe pochopil sám sebe. (Podobné testy nevyhledávám. Jsem šťastnější, když nemám příležitost kazit si iluze.) Uvědomil jsem si, že bych mohl příští dva roky studovat prameny, obtěžovat odborníky v oboru statiky železobetonových konstrukcí, požární ochrany mrakodrapů, experty na výbušniny a likvidace budov, znalce v oblasti sociální psychologie a mediálních manipulací, nebo také prověřovat osobní historii, majetkové poměry a morálně-volní vlastnosti konspiračních teoretiků i jejich oficiálních odpůrců. Opravdu bych mohl. A po dvou letech bych seděl nad seznamy tvrzení a protitvrzení a rozhodoval se, kterému seznamu mám věřit.

Když rozum nestačí, je nutno spolehnout na pocity. Na víru a na intuici. Snad hledat nápovědu u některých mystiků, kteří naznačovali a naznačují, že k poznání lze dojít jen v rovnováze rozumu a srdce. Což je ovšem postup, který se jedincům s technickým vzděláním moc nelíbí.

V dané souvislosti je zajímavé, že existuje alespoň jedna konspirační teorie, která se během krátké doby stala konspirační praxí, aniž by narazila na významnější odpor. Její nezadržitelné vítězství dokládají žluté lány řepky sahající od obzoru k obzoru, ladně zvlněná pole solárních panelů za každou kostelní věží, romantické vrtule větrníků na hřebenech hor, pančovaná nafta u čerpacích stanic, jakož i tiché utrpení srnčí zvěře6, 7.

Abych se uklidnil a prověřil svou schopnost kritického úsudku, přinutil jsem se pro kontrolu shlédnout ještě jeden film, tentokrát oskarový. Jmenuje se to An inconvenient truth, natočil to Davis Guggenheim, vystupuje v tom Al Gore a opravdu mi to pomohlo.

Tentokrát se můj rozum i srdce shodly – v dokonalé rovnováze a bez jakýchkoliv výhrad: Ten film je naprostý blábol.

Odkazy

1 http://neviditelnypes.lidovky.cz/fejeton-o-klamani-0ey-/p_spolecnost.aspx?c=A131105_204722_p_spolecnost_wag)

2 http://www.protiproud.cz/svet/politika/komentare/592-o-krok-dal-i-vyznamni-americti-architekti-chteji-znat-pravdu-o-11-zari-prinasime-novy-filmovy-dokument-odhaluje-dalsi-fakta-o-gigantickem-podvodu-ktery-zmenil-svet.htm

3 http://www.youtube.com/watch?v=bGJbiyqx_T8

4 http://technet.idnes.cz/proc-pred-10-lety-spadlo-wtc-konspiracni-bomby-zatim-neobstaly-puh-/tec_technika.aspx?c=A110905_154834_tec_technika_pka

5 http://technet.idnes.cz/zahadny-pad-budovy-wtc-7-je-vysvetlen-ale-konspirace-o-cia-trvaji-p83-/tec_technika.aspx?c=A110905_155452_tec_technika_pka

6 http://hobby.idnes.cz/srny-otrava-repkou-0od-/hobby-zahrada.aspx?c=A130404_125922_hobby-mazlicci_mce

7 http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/prvni-zelene-rostliny-nosi-smrt-na-otravu-repkou-hynou-stovky-srn

Autor je fyzik a podnikatel (e-mail: neznal@clnet.cz)
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.