22.9.2023 | Svátek má Darina


SPOLEČNOST: Komunistická zubatá se znovu ozvala

29.1.2009

Prý se ve školách učí o komunismu nevyváženě. Hm, to je tedy rána. Jaký že se píše rok? 2009, proč nemám pocit úlevy? Máte-li pocit, že se tomu směji, soudíte špatně. Naše společnost se bohužel s komunismem za dvacet let nevyrovnala. Stále si jej nosíme v sobě jako v surrealistickém filmu od Jana Švankmajera Konec stalinismu v Čechách. Ať jsou ty myšlenky zbaveny lidskosti, ať jsou zakrvácené a skropené slzy těch, kteří byli mučeni, kteří byli zastřeleni, kteří byli pověšeni, kteří byli mučeni elektrickým proudem, vždy se po čase najde někdo, kdo by je chtěl vzkřísit. Pokud pominu vůbec tu slovní pitomost, jako je „výzva k aktivnímu postoji veřejnosti proti antikomunismu, neonacismu a rasismu“, protože souvislost těchto -ismů mi fakt uniká, dovoluji si vás, čtenáře, také vyzvat a připomenout:

Zapomněli jste, že byla doba, kdy komunisté hlásali a prosazovali místo demokracie diktaturu proletariátu a třídní boj a že jejich ikonou byl Karel Marx, který hovořil o zániku a zničení "vykořisťovatelských" tříd?
Zapomněli jste, že to jsou především komunisté, kteří nesou odpovědnost za vědomé porušování občanských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek v této zemi provázený justičními zločiny a terorem proti lidem s odlišnými názory v době vlády této strany?
Zapomněli jste, že komunisté rozvrátili fungující tržní hospodářství, zpřetrhali hospodářské smlouvy s Evropou a zavedli kolektivizaci?
Zapomněli jste, že komunisté pokřivovali myšlení lidí?
Zapomněli jste, že komunisté vymysleli gulagy?
Zapomněli jste na mučení a týrání politických vězňů?
Zapomněli jste, že komunisté popravovali, vraždili a žalářovali nevinné lidi ve věznicích a táborech nucených prací?
Zapomněli jste, že při výsleších a v době věznění používali komunisté brutální vyšetřovací metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským podmínkám?
Zapomněli jste, že to byli komunisté, kteří zničili vlastnické právo?
Zapomněli jste, že svévolně porušovali znemožňovali výkon vašeho zaměstnání, zabraňovali a rozhodovali o tom, zda budete moci studovat?
Zapomněli jste, že komunisté vytvořili v této zemi právní systém, který popíral základní lidská práva člověka?
Zapomněli jste, že komunisté vám rozkazovali, co máte říkat, že zneužívali školy, vědecké ústavy, vědu i kulturu k politickým a ideologickým účelům?
Zapomněli jste, že komunisté bezohledně ničili a drancovali přírodní zdroje?
Zapomněli jste, že komunisté uvěznili naši zem do ostnatého drátu nabitého elektřinou?
Zapomněli jste, že komunisté zabraňovali lidem svobodně cestovat, odebírali lidem nepohodlným režimu cestovní pasy a občanství?
Zapomněli jste na komunisty spáchané zločiny proti lidskosti?
Zapomněli jste, že na požádání komunistů byl náš stát okupován vojsky Varšavské smlouvy?
Zapomněli jste, že komunismus byl prohlášen za zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný právě proto, že veškerá jeho ideologie je založena na potlačování lidských práv?
Zapomněli jste, že za zločiny komunismu zde prakticky nebyl nikdo trestně stíhán a že lidé, kteří mučili a týrali vězně (Alois Grebeníček) nebo kteří stříleli do nehybného vězně (Lubomír Vlačiha) aj. zůstali nepotrestáni?
Zapomněli jste na čtyřicet let komunistické manipulace, lží a podvodů?
Zapomněli jste, že zločiny komunismu byly prohlášeny za nepromlčitelné?
Zapomněli jste, že pravda a svoboda se musí bránit?
Zapomněli jste, jak se strany, které se hlásí k demokratickým tradicím, po listopadu 1989 zapřísahaly, jak nebudou spolupracovat s komunisty?
Zapomněli jste, že proti zlu komunismu se musí bojovat?
Zapomněli jste, že nelze udělat tlustou čáru za minulostí, neboť relativizování a zjednodušování zla, které komunismus v naší zemi napáchal, jak to dělají někteří političtí činitelé v ČR v čele s panem prezidentem V. Klausem, je cesta do pekel?
Zapomněli jste, že komunisté se za spáchané zlo nikdy neomluvili?
Zapomněli jste, jak je lidstvo zapomětlivé a opakuje staré chyby?

Proč tedy mlčíte?

Na závěr chci dodat, že je mi ctí učit ve škole o zločinech komunismu, protože v takové době, jaká skončila před dvaceti lety, paní Semelová, žít už nechci.