25.10.2021 | Svátek má Beáta


SPOLEČNOST: Kdo je Karel Köcher? (1)

18.2.2008

Proč je problematické vést v pátek večer v ČT 1 nezávazné řeči s agentem StB

V pátek 15. června 2006 si pozval Jan Kraus do svého talk show Uvolněte se, prosím bývalého agenta první a druhé správy StB Karla Köchera. Pánové spolu vtipkovali o Köchově kariéře, vždyť jako jediný z komunistických vyzvědačů pronikl do americké CIA, a nápadně se podobá prezidentu Václavu Klausovi, s nímž byl koncem osmdesátých let zaměstnán v Prognostickém ústavu, host naznačoval, že patří mezi lidi, kteří chystali podmínky pro listopadový převrat. Nic o tom, jestli bylo morální pracovat pro komunistickou kontrašpionáž a rozvědku, nic o udávání svých známých… Köcher nakonec vypadal jako hrdina. Publikum v Divadle Ponec mu zatleskalo.
Jaký tedy skutečně je dr. Karel Köcher?

***

Trvalo několik měsíců, než pracovníci Úřadu pro zahraniční styky a informace (civilní rozvědka), kteří spravují archiv bývalé první správy, odtajnili z mnoha tisíc stránek svazku číslo 44503, týkajícího se Köchera, části charakterizující jeho činnost. Třebaže jsme na některých místech kostrbatost estébáckého vyjadřování opravovali, přesto jsme jeho hlavní rysy a hantýrku ponechali.

“Z mladistvé nerozvážnosti a temperamentu…“

Karel Köcher si jako agent druhé správy (kontrarozvědky StB) vybral krycí jméno „Pedro“. Závazek ke spolupráci podepsal 31. ledna 1963, ale úkoly dostával od svého řídícího důstojníka podplukovníka Miloslava Gvozdeka už dřív. Například když se 28. prosince 1962 sešli v pražské kavárně Demínka, Gvozdek hlásil: „V průběhu schůzky provedl jsem jeho vytěžení k výsledku napojení na objekta v akci ,Stopa‘. Dále jsem s ním rozebíral otázky jeho spolupráce. Vysvětlil jsem mu, aby se nenechal odradit tím, že jeho první kontakt na objekta nebyl tak úspěšný, jak si představoval. Jeho postup jsem schválil.“ V úvodním memorandu popsal anonymní autor z StB nového agenta Köchera takto: „,Pedro‘ se narodil jako syn českého poštovního úředníka, působícího na Slovensku. Jeho matka je Slovenka z Trnavy, dcera cukrovarnického dělníka. Otec byl do roku 1928 vojenským gážistou, potom přešel k čs. poště. V roce 1938, kdy byly ,Pedrovi‘ čtyři roky, přestěhovali se rodiče do Prahy, kde bydlí dosud.“

***

Závazek ke spolupráci zní takto:
„V prosinci 1962 jsem se seznámil s příslušníkem ministerstva vnitra. Po několika rozhovorech s ním jsem se rozhodl požádat ho o to, abych mohl spolupracovat s orgány ministerstva vnitra. K tomuto rozhodnutí jsem dospěl dobrovolně.
Prohlašuji, že uchovám v tajnosti všechny skutečnosti, o kterých se v průběhu této spolupráce dovím.
Při spolupráci budu používat jméno ,Pedro‘.
V Praze dne 31. 1. 1963
Karel Köcher.“

Köcher - dokument 1

***

Jako student francouzského gymnázia se stal členem protistátní skupiny, která však nevyvíjela žádnou činnost. Bezpečnost si zavolala rodiče těchto studentů a domluvila jim, aby se lépe starali o své děti. Tím případ skončil. „Ovšem to byla v té době krajně výjimečná benevolence,“ říká Prokop Tomek z Archivu bezpečnostních složek. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, k tomu si přidal ještě dramaturgii na FAMU. Pracoval jako scénárista a režisér vědecko-populárních filmů televize, potom učil v Praze fyziku a matematiku, nakonec byl redaktorem Čs. rozhlasu. V tamní redakci humoru a satiry pracoval s velkým úspěchem.
„V roce 1958 byl ,Pedro‘ odsouzen obvodním soudem v Praze 2 pro urážku veřejného činitele na 3 měsíčně podmínečně (do vězení) na 1 rok,“ pokračuje memorandum. „,Pedro‘ byl 29. 9. 1958 v nočních hodinách zpozorován příslušníkem Veřejné bezpečnosti, jak se líbal se svým děvčetem. Sledování příslušníka VB jej natolik rozčílilo, že v kontraverzi použil několik urážlivých slov vůči příslušníku VB, za což byl odsouzen.
V květnu 1962 byl odsouzen na 8 měsíců podmínečně na dva roky za to, že na jaře 1961 si pozval do bytu tři nezletilé dívky, z nichž jedna byla mladší 15 let, se kterými předváděl ,mejdanovou scénu‘. Jedna z těchto dívek byla později pro morální přestupky zatčena a při výpovědi prozradila i tento styk.“
Poslední přestupek „Pedro“ ve svém zaměstnání v Čs. rozhlasu neoznámil. Když se to vedení rozhlasu dozvědělo, „Pedra“ v roce 1964 ze zaměstnání propuštěn a do současné doby je zaměstnán jako redaktor SNTL Praha, před tím pracoval jako noční hlídač u Stavebních podniků, na zemědělské brigádě a v Planetáriu PKOJF jako vědecký pracovník.
„Výše uvedené přestupky, které ,Pedro“ spáchal a byl za ně odsouzen, provedl z mladistvé nerozvážnosti a temperamentu své povahy,“ omlouvá ho memorandum. V rozhlasu přijali Köchera za kandidáta KSČ. Když ho odtamtud vyhazovali, zrušili mu i tuto kandidaturu. StB tvrdě tlačilo na vedení rozhlasu, aby přijalo Köchera zpátky, protože by mohl udržovat a rozvíjet víc kontaktů, o něž kontrarozvědka stála. Avšak vedení rozhlasu, opírající se o soudruhy z ÚV KSČ, tomuto naléhání odolalo.

Široké styky s umělci

Proč stála StB o spolupráci s Köcherem?
Zmíněné memorandum vysvětluje: „Jde o vzdělaného a mimořádně nadaného člověka, znalého jak fyziky, matematiky, kultury, novinářství, filmařství včetně jazykových znalostí. Jeho jednání je příjemné, je bystrý se zájmem o věc. Jeho charakteristickým rysem je, že se někdy rozzlobí nad nepodstatnými věcmi, brzy však na věc zapomene a je ochoten se i omluvit. V plnění úkolů je přesný a svědomitý. Má dobré všeobecné znalosti, přehled o dění ve světě včetně USA. Jeho zájmem a koníčkem je rozvědka, ve které by chtěl pracovat.“ Mluví anglicky, francouzsky a rusky, částečně i německy a polsky.
A dále: „,Pedro‘ má v Praze široké styky mezi spisovateli, novináři, herci a kritiky. Například dr. Josef Nesvadba, Hermanová, Štuchal, Kačírková a jiní.“

Köcher - dokument 2
Rozvědka, která pro něho používala krycí jméno „Tulián“, později psala: „,Tulián‘ udržoval v ČSSR širokou paletu styků, zejména v kruzích umělců a představitelů humanistických věd, například s revizionistou dr. Svitákem, Kosíkem, Jiřím Němcem, redaktorem časopisu Tvář, s režisérem Janem Němcem, se spisovatelem Václavem Havlem, dr. Nesvadbou, Chalupeckým a Grossmannem, které ovšem znal také osobně americký rozvědčík Kline.“
Profesora Kolumbijské univerzity G. L. Klina, jehož StB vedla pod označením „Profesor“, totiž považovala po konzultaci se sovětskou KGB za agenta americké vojenské výzvědné služby. Kline (někdy také psáno jako Klein) měl vliv na udělování stipendií cizincům, protože byl členem vlivné Fordovy nadace. „Mezi agentem ,Pedro‘ a Klinem se postupem doby vytvořil velmi dobrý vzájemný vztah. Bylo proto rozhodnuto využít tohoto vztahu v cílech rozvědných…“
Nicméně některé známosti si Köcher zřejmě vymyslel, aby vypadal zajímavěji. V dalších spisech se totiž vyskytují zmínky pouze o Nesvadbovi – to byla akce „Spisovatel“. Anebo mu u některých umělců pošramotila pověst aféra s nezletiletými dívkami?
V říjnu 1963 vypsal Köcher na pět stránek své známosti v USA. Ovšem i tady lze mít pochybnosti, jestli nenadsazoval. Když později emigroval do Ameriky, někteří ze jmenovaných se s ním stýkali pouze sporadicky, spíše se mu vyhýbali.

Odměny snaživému agentovi

V listopadu 1963 se Köcher oženil. Jeho nadřízení v StB považovali za vhodné, aby se agentkou stala i jeho žena Hana, členka KSČ. Jako manželé mohli různé lidi lépe kontaktovat.
Už po roce, 24. ledna 1964, podplukovník Gvozdek agenta „Pedra“ velice chválil: „Od svého zavázání se projevil jako velmi schopný spolupracovník, který má široké styky a dobré možnosti využití. Jeho prověrkou, i za pomoci našeho zahraničního spolupracovníka, bylo zjištěno, že je seriózní… Za svou spolupráci a kladné výsledky byl několikrát odměněn. Ministerstvu vnitra je zavázán za poskytnutí pomoci při řešení jeho soukromých záležitostí.“
Nyní si „Pedro“ získal důvěru vědeckého pracovníka Ústavu fyzikální chemie Čs. akademie věd J. P., kterého StB podezírala ze špionáže ve prospěch CIA – byla to akce „Vzduch“. V červenci 1964 poslala Státní bezpečnost manžele Köcherovi s J. P. a jeho ženou na dovolenou do Polska. Na tuto akci dala Pedrovi tisíc polských zlotých.
Gvozdek byl s prací „Pedra“ tak spokojen, že mu 29. října 1964 vyplatil bez předběžného souhlasu odměnu 100 Kčs. „Tato částka je jednak odměnou za jím posledně dodané zprávy, které jsou z hlediska StB cenné, a jednak jako výpomoc spolupracovníkovi, který je toho času ve značné finanční tísni,“ vysvětloval. „,Pedro‘ je perspektivním spolupracovníkem s využitím jednak k rozpracování dr. Nesvadby a jednak k plánovanému opatření ve spolupráci s první správou.“ Tím byl zamýšlený odsun Köchera s manželkou do USA. Samozřejmě stovku nadřízený dodatečně schválil.

(pokračování zítra)

Se svolením autora převzato z www.karelpacner.czKoupání je legrace. Zvlášť, když voda šumí, bublá a je barevná
Koupání je legrace. Zvlášť, když voda šumí, bublá a je barevná

Večerní hygiena je důležitá. A co teprve u dětí, které přes den nemyslí na to, že se nemají umazat. Jak zařídit, aby se děti do vany těšily a vy...


 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.