27.2.2021 | Svátek má Alexandr


SPOLEČNOST: Jsou chodníky ještě bezpečné?

15.10.2008

Stále častější kolize mezi chodcem a cyklistou, na což jsem poukazoval přibližně před dvěma roky, se začíná projevovat jako nedomyšlené spojení chodníku s cyklostezkou převážně ve městě, ale i na původně rekreačně - pěších zónách. Chodec by se měl na chodníku cítit v bezpečí a to za současných podmínek není možné. Původní chodník se rozdělil bílou čarou a jakoby kouzelným proutkem se objevila cyklostezka. Řeklo se jen "chodci a cyklisté, buďte k sobě ohleduplní", ale takto se v podstatě zachoval bezohledně vůči občanům zřizovatel (zpravidla radnice příslušného města).

Budování cyklostezek je nepochybně chvályhodné a do budoucna potřebné. Otázkou zůstává, proč a kde vytvářet stezky pro cyklisty a jaký je důvod jejich realizace. Nemýlím-li se, prvotním záměrem bylo omezení provozu automobilů ve městech a v tomto případě, jako v mnoha městech (nejen evropských), se vymezí například žlutou čarou okraj městské vozovky a cyklisté jsou stále účastníky silničního provozu, vztahují se tedy na ně stejné zákony, neboť kolo je bezpochyby dopravní prostředek. Při dodržování dopravních předpisů všech účastníků silničního provozu by nemělo docházet k problémům.

Dalším typem cyklostezek jsou cyklostezky jako spojnice mezi městy a obcemi. Tady je zjevné, že je budou využívat rychle jezdící zkušení cyklisté, kterým se zavděčíme asfaltovou cyklostezkou vytvořenou souběžně se silnicemi spojující města a obce. Je to nepochybně nejlepší varianta i přes námitky o nutném vykupování některých pozemků souběžných se silnicemi.

Třetí možností jsou jízdy do přírody, a to záměrné. Tam, podle zkušeností a přání samotných cyklistů používajících zpravidla horská kola, není vůbec vhodné zalévání cest a pěšin asfaltem. Jsou to zbytečně vyhozené peníze z městských, případně obecních rozpočtů.

Na závěr bych si dovolil připomenout, že chůze je základní a nejpřirozenější člověčí pohyb, jestliže malým dětem, maminkám s kočárky, starším lidem ale i dalším pěšákům omezíme bezpečnou chůzi po chodníku, potom je někde chyba, ale není to na straně chodců.

Společně pro Přerov
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.