22.10.2020 | Svátek má Sabina


SPOLEČNOST: Jiří Ovčáček v katedrále

14.4.2020

Na internetu je k vidění prázdná katedrála sv. Víta v Praze, kde mluvčí presidenta státu čte liturgický text z Listu Židům.

Písmo popisuje mnohé zázraky. Tak třeba svatý apoštol Pavel, ještě se jménem Šavel, z počátku své kariéry pronásledoval křesťany a byl příčinou jejich předčasné smrti. Jednou byl na cestě do Damašku zasažen dotazem samotného Boha, proč jej pronásleduje. Písmo říká, že byl v tu chvíli oslepen, uvědomil si své zlé činy a stal se z něj stal horlivý vyznavač Krista a jeden z nejvíce aktivních apoštolů.

I Máří Magdaléna začala svou životní pouť jako prostitutka, aby skončila jako svatá. Jistě by se našlo mnoho dalších, kteří zpočátku měli pro Boha jen slova pohrdání, aby později našli k němu cestu.

Písmo jim dává naději v perikopě o dělnících na vinici. Ti, co přišli ráno, dostali za celodenní práci denár, stejně tak ti, co přišli v poledne a úplně stejnou mzdu i ti, kteří přišli až na sklonku dne. Lidská spravedlnost toto nechápe, ta Boží na tom naopak stojí.

U všech je však důležitá jedna věc. A tou je upřímnost v konání. Svatý Pavel jistě nekalkuloval s tím, že se tak nějak vyvinil ze svých předchozích činů. I Máří Magdaléna svým příklonem a službou Kristu nepočítala má dáti-dal. Zmíněná perikopa o dělnících na vinici objasňuje princip Boží spravedlnosti bez lidské kalkulace.

Co si však myslet o jedinci (v jehož pozadí je zřetelně vidět i primas český Dominik Duka), který na jedné straně čte krásná slova o Božím synu, který se stal nejvyšším veleknězem a ukázal všem na zemi cestu, na straně druhé na svých mediálních výstupech nešetří tím nejhorším výrazivem, které používal jistě už jako šéfredaktor Haló novin a nyní dosahuje nebývalých razancí. Na jedné straně Jiří Ovčáček jako oddaný syn církve u ambonu s procítěným projevem a na straně druhé Jiří Ovčáček ve službách jedince, pro něhož je lež, vulgarita a nulová empatie základním atributem jeho smyslu života.

Je možné, že Jiří Ovčáček tak úplně nepochopil onu perikopu o dělnících na vinici. A taky tu, že nelze sloužit dvěma pánům. I toto koneckonců je možné se v Písmu dočíst. Židé by to nazvali chucpe.

Odkaz na zmíněné záběry z katedrály zde.

Převzato z blogu Tomáš Vodvářka se souhlasem autora
 Neviditelný pes
Toto je DENÍK: do sítě jde obvykle nejpozději do 8.00 hod. aktuálního dne. Pokud zaspím, opiji se, zešílím nebo se zastřelím, patřičně na to upozorním - neboť jen v takovém případě vyjde Pes jindy, eventuálně nikdy.
Šéfredaktor Ondřej Neff (nickname Aston), příspěvky laskavě posílejte na adresu redakce Jiřímu Wagnerovi, redaktorovi NP (nickname JAG). Rubriku Zvířetník vede Lika.